Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Midden

 • woonplaats is standplaats  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 30 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-705, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Van de bakkerijen in Den Bosch tot de Utrechtse retail: bedrijven en instellingen moeten zorgen dat iedereen die bij hen werkt, kan rekenen op een gezonde en veilige omgeving. Wil jij erop toezien dat zij zich aan de regels houden?

Een val van een steiger, te zwaar werk of machines die slecht beveiligd zijn: situaties die zich kunnen voordoen als bedrijven zich niet of onvoldoende houden aan onder andere de Arbowet. Als inspecteur Arbo zie je erop toe dat deze wetten op de juiste manier worden nageleefd. Je reageert met name op meldingen, waarbij vaak sprake is van een ongeval. Je doet een eerste onderzoek ter plaatse en beoordeelt vervolgens de rapportages die werkgevers maken. Doel hiervan is om bewustwording van een veilige en gezonde werkplek te vergroten en hoe werkgevers risico’s in de toekomst gaan voorkomen.

Daarnaast voer je preventieve geplande inspecties uit, waarbij je meestal alleen en soms samen met een collega inspecties uitvoert. Als je constateert dat iets niet in orde is, reageer je daarop met een waarschuwing of in het uiterste geval het stilleggen van een onderneming. Je legt je bevindingen en conclusies helder en duidelijk vast in onze systemen.

Je bent onderdeel van een regionaal team en je kunt altijd bij je teamcollega’s terecht voor hulp of advies. Dat neemt niet weg dat veel aankomt op jouw eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, initiatief en besluitvaardigheid. Het werk kan onvoorspelbaar zijn en het kan gebeuren dat je alles moet laten vallen vanwege een spoedgeval, maar wat je zeker weet: jouw werk maakt echt verschil.

Uitgebreide informatie over het werk, de omstandigheden, de opleiding en de selectieprocedure kun je vinden op onze website: Arbeidsomstandigheden | Werken bij de Nederlandse Arbeidsinspectie | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Naast de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie, Opsporing en Informatievoorziening, hebben we ook de directie Meldingen en Verzoeken binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vakgroep Arbo maakt deel uit van deze directie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Zuid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad tussen Amsterdam en Den Haag

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Noord

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)