Inspecteur Arbeidsomstandigheden Markttoezicht, landelijk

 • woonplaats is standplaats  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 16 juli 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-696, Plaatsingsdatum: 21 juni 2024

Fabrikanten en importeurs leveren producten op het gebied van veilig werken. De Nederlandse Arbeidsinspectie verzorgt het markttoezicht op het gebied van deze producten. Het gaat om de volgende producten: machines, persoonlijke beschermingsmiddelen, drukapparatuurs, liften en explosieveilig materiaal. Wil jij erop toezien dat zij zich aan de regels houden? 

De veiligheid van producten is van belang voor veilig werken in Nederland. Als inspecteur Arbeidsomstandigheden markttoezicht zie je erop toe dat fabrikanten en importeurs deugdelijke producten afleveren die voldoen aan alle wetten en voorschriften. Dit gebeurt met een (geplande) preventieve actie of op basis van klachten en meldingen. Je voert deze inspecties meestal alleen en soms samen met een collega uit.

Je zoekt je weg in eisen die voor de producten gelden door het bestuderen van Europese wetgeving en bijbehorende normen. Als je constateert dat iets niet in orde is, leg je corrigerende maatregelen op. Je legt je bevindingen en conclusies helder en duidelijk vast in verslagen. Je werkt samen met andere toezichthouders ook in Europa. De Engelse taal beheers jij daarom goed.

Je bent onderdeel van een landelijk team en je kunt altijd bij je teamcollega’s terecht voor hulp of advies. Dat neemt niet weg dat veel aankomt op jouw eigen verantwoordelijkheid, initiatief en besluitvaardigheid. Het werk kan onvoorspelbaar zijn en het kan gebeuren dat je alles moet laten vallen vanwege een spoedgeval, maar wat je zeker weet: jouw werk maakt echt verschil.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Naast de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie, Opsporing en Informatievoorziening, hebben we ook de directie Meldingen en Verzoeken binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vakgroep Arbo maakt deel uit van deze directie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Oost

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad tussen Amsterdam en Den Haag

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Zuid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)