Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 1986
 • Plaatsingsdatum 1 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Of iemand nu gewoon even zijn hart wil luchten of een langdurig behandeltraject nodig heeft: als inrichtingspsycholoog sta jij klaar om gedetineerden te helpen. En ook de medewerkers van de penitentiaire inrichting in Zwolle kunnen op jouw advies rekenen als het gaat om de omgang met stelselmatige daders. Zo draag jij bij aan een succesvolle re-integratie en prettig leefklimaat in de inrichting.


Wat je gaat doen? Jij verleent psychische hulp aan gedetineerden in crisissituaties. Degenen waarbij een nader onderzoek of discussie nodig is of die bijzondere zorg nodig hebben, selecteer je en je bespreekt hun situaties met je collega’s in een multidisciplinair overleg. Als inrichtingspsycholoog diagnosticeer, indiceer en behandel je de stelselmatige daders in de inrichting (ISD) bij wie de draaglast-draagkrachtverhouding uit balans is of bij wie sprake is van psychopathologie. Voor hen coördineer je de psychomedische zorg. Ook adviseer je leidinggevenden en andere medewerkers over de bejegening en begeleiding van ISD’ers. Je beoordeelt de situatie voor het begeleidingsbeleid op de woonafdeling en adviseert de directie over de te nemen maatregelen.


Is er behoefte aan externe specialistische hulpverlening? Dan verwijs jij je cliënten door. Bij de inschakeling van externe hulpverlening, bijvoorbeeld bij geestelijke gezondheidszorg, bewaak je de voortgang en inhoud van de behandeling. Ook beoordeel je samen met je collega’s of er nazorg nodig is. Het psychomedisch overleg is een belangrijk onderdeel van je werk. Je zit dit overleg voor of neemt eraan deel en je zorgt dat er een gezamenlijk besluit komt. Ook stem je werkzaamheden en afspraken af. En je bevordert de communicatie tussen het psychomedisch overleg en overige betrokkenen. Door adviezen, instructies en aanbevelingen draag je bij aan de deskundigheidsbevordering van de collega’s die dagelijks met de ISD’ers werken.


Als inrichtingspsycholoog adviseer je verder bij het opstellen van begeleidings- en detentieplannen voor individuele gedetineerden. Gevraagd en ongevraagd spar je met het management over aanpassingen in het zorgbeleid en het detentieklimaat dat daarmee samenhangt. Hierbij beoordeel je of we aan de voorgeschreven zorgvereisten voldoen en wat de eventuele gevolgen zijn voor de ISD’ers.

Functie-eisen

• Je hebt een wo-diploma in een van de gedragswetenschappen.
• Je hebt een BIG-registratie als gz-psycholoog.
• Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis van de klinische en forensische psychologie, verslavingsproblematiek, gedrags- en milieutherapie en transculturele psychologie.
• Je hebt inzicht in de achtergronden van het strafproces en de processen en bedrijfsvoering binnen een inrichting.
• Je bent in staat om professionele inzichten en begrippen te vertalen naar adviezen die praktisch bruikbaar zijn binnen een penitentiaire context.
• Je legt makkelijk contact, bent flexibel en hebt relativeringsvermogen.
• Je kunt beleid ontwikkelen met betrekking tot de bejegening van gedetineerden/ISD’ers.
• Je bent in staat om een professionele functie-uitoefening te coördineren.
• Je kunt je eigen standpunten goed verdedigen.
• Je blijft up-to-date in je vakgebied.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

• Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
• Inschaling is mede afhankelijk van je opleiding en werkervaring.
• Het gaat om een vaste aanstelling, eventueel met een proeftijd. De startdatum en het aantal te werken uren per week bepalen we in overleg.
• Belangrijk om te weten is dat per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Vanaf dat moment geldt de wet voor vrijwel alle ambtenaren die werken bij het rijk en wordt de publiekrechtelijke rechtspositie omgezet in een privaatrechtelijke rechtspositie. Ambtenaren krijgen daarmee zo veel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in de private sector (het bedrijfsleven). Meer informatie is te vinden op www.wnra.nl.

Dit betreft een doorlopende vacature, tussentijdse kandidaten worden gelijk in behandeling genomen.

 

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, sector Gevangeniswezen, en biedt plaats aan ongeveer vierhonderd gedetineerden. We kennen verschillende regimes, voor zowel mannen als vrouwen. Een huis van bewaring, een gevangenis, een ISD-afdeling voor vrouwen en extra zorgvoorzieningen. Daarnaast is er een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) met afdelingen voor mannen en vrouwen. In het PPC krijgen ongeveer 130 gedetineerden met psychiatrische problematiek de zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan die in de geestelijke gezondheidszorg.


Binnen de PI Zwolle werken bijna vierhonderd medewerkers in verschillende functies. De meeste medewerkers werken in zogenoemde executieve functies. Dat wil zeggen dat ze direct contact hebben en werken met gedetineerden. Daarnaast zijn er leidinggevenden op verschillende niveaus.
Door de aanwezigheid van een PPC is er een duaal management, zowel binnen de directie als op de PPC-afdelingen. Daarnaast zijn er diverse ondersteunende diensten, zoals de medische dienst, onderwijs, sportbegeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten en stafmedewerkers. Al deze diensten geven leiding aan, dan wel faciliteren het zogenoemde primaire proces. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt mensen aan. Daarnaast krijgen medewerkers de kans zichzelf te ontwikkelen. Dit draagt bij aan de loyaliteit, betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers.


Missie en visie
De PI Zwolle levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Dat doen we door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, en door de personen die aan onze zorg worden toevertrouwd de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.


Onze visie bestaat uit vier pijlers:
• Wij dragen bij aan een veilige samenleving.
• Wij leveren door een efficiënte en persoonsgerichte benadering van gedetineerden een bijdrage aan de terugdringing van de recidive.
• Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie.
• Wij werken samen met onze partners en de gedetineerden aan re-integratie.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.
 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Gorter, hoofd behandeling

06-28726245

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer E. Swets, Recruiter DJI

06-45615181

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch Therapeutisch Medewerker ISD (mbo-4)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Psychiater (schaal 14 wordt met toelage aangevuld tot AMS CAO-GGZ)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd