Innovatieve Senior beleidsmedewerker Duurzame warmte

 • Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: KDGKE_20240708_12, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Wil jij een sleutelrol spelen in de verduurzaming van Nederland? Ben jij analytisch en strategisch sterk, en werk je graag in een energiek team? Lees dan verder!

Als Senior Beleidsmedewerker Duurzame Warmte ontwikkel je beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In een tijd waarin hoge gasprijzen en de energietransitie iedereen raken, werk jij aan oplossingen die direct impact hebben op de samenleving.
Je focus ligt op de uitrol en opschaling van (hybride) warmtepompen. Jouw werk draagt bij aan de doelstelling van 1 miljoen hybride warmtepompen in bestaande bouw in 2030. Daarnaast werk je nauw samen met diverse partijen om beleidskaders te ontwikkelen die aansluiten bij zowel nationale als Europese regelgeving.

Jouw Uitdagingen:

 • Beleid Ontwikkelen: Creëer beleid voor hybride en volledig elektrische warmtepompen binnen het dynamische speelveld van de energietransitie. Je werkt aan regelgeving, subsidies en andere beleidsinstrumenten die de adoptie van deze technologieën versnellen.
 • Samenwerken: Werk intensief samen met clusters, directies, departementen, overheden, het bedrijfsleven en internationale partners om gezamenlijke doelen te bereiken. Je verbindt belangen en zorgt voor een geïntegreerde aanpak van de warmtetransitie.
 • Communiceren: Vertaal abstracte vraagstukken naar concrete acties. Schrijf beleidsstukken, geef presentaties en ondersteun besluitvorming op zowel ambtelijk als politiek niveau. Je bent een schakel in het beantwoorden van Kamervragen en het voorbereiden van debatten.
 • Projecten: Naast je werk aan warmtepompen, speel je een rol in andere beleidsprogramma’s, zoals de opschaling van groen gas productie. Je werkt aan thema’s die voor beide programma’s van belang zijn en zoekt naar synergieën tussen verschillende verduurzamingstechnieken.

Wat Wij Zoeken:

 • Analytisch en Strategisch: Jij denkt buiten de gebaande paden en begrijpt complexe vraagstukken snel. Je hebt een scherp inzicht in de verschillende aspecten van de energietransitie en kunt deze integreren in effectief beleid.
 • Communicatief: Jij kunt grote lijnen verbinden en abstracte ideeën vertalen naar concrete acties. Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden en weet hoe je complexe informatie toegankelijk maakt voor verschillende doelgroepen.
 • Netwerker: Jij bouwt en onderhoudt een breed netwerk van betrokken partijen. Je weet hoe je verschillende stakeholders kunt betrekken en samenwerken naar gezamenlijke doelen.

Wat Wij Bieden:

 • Impactvolle Rol: Draag direct bij aan de energietransitie en een duurzamere toekomst. Je werk heeft zichtbare resultaten en beïnvloedt het dagelijkse leven van mensen.
 • Verantwoordelijkheid: Krijg snel verantwoordelijkheid en realiseer positieve maatschappelijke impact. Je hebt de ruimte om eigen initiatief te nemen en ideeën om te zetten in beleid.
 • Energiek Team: Werk in een enthousiast en dynamisch team met een informele sfeer en ruimte voor eigen inbreng. Ons team is gedreven, collegiaal en intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Wil jij bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen en zorgen dat Nederland ook in 2030 en daarna warmpjes bij zit? Solliciteer dan nu en maak deel uit van ons team!

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening eruit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en medeoverheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.
Het DG bestaat uit vijf directies plus een cluster Algemene Zaken. Het staat in nauwe verbinding met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Directie Energiemarkt
De directie Energiemarkt werkt samen met de andere energiedirecties binnen het DG Klimaat en Energie aan de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. De directie richt zich daarbij in het bijzonder op de ordening van de verschillende energiemarkten, zowel de bestaande (elektriciteit, gas, warmte) als de toekomstige (waterstof). De opgave daarbij is om de opschaling van bronnen en infrastructuur zo effectief mogelijk te stimuleren en de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening te borgen bij een toenemende flexibiliteit en volatiliteit in het systeem. De voornaamste instrumenten van de directie zijn het beleid en regulering van de verschillende energiemarkten, subsidie- en normeringsinstrumentarium en internationale en Europese samenwerking..
Meer specifiek houdt de directie zich bezig met:

 • Beleid en wetgeving gericht op de ordening en regulering van de markten voor elektriciteit, warmte, gas, olie, en waterstof
 • Beleid en wetgeving gericht op beheer en uitbreiding van de energie infrastructuur (netbeheer).
 • Ontwikkelen van het energiebesparingsbeleid en (interdepartementaal) sturen op het behalen van de nationale energiebesparingsdoelen
 • Opschaling en ontwikkeling van -de waterstofketen: productie, opslag, infrastructuur en importcapaciteit.
 • Opschaling en ontwikkeling van duurzame warmtevoorziening (collectief en individueel) en de inzet van groen gas in de gebouwde omgeving
 • Het beleid rondom de energierekening, waaronder het prijsplafond voor consumenten;
 • De inbreng in en onderhandelingen over het energiebeleid in internationaal verband, bilateraal, in de Europese Unie en in het Pentalaterale Forum.
 • Het borgen van het security-beleid voor de energiesector, waaronder crisisbeheersing, cybersecurity en economische veiligheid.

Er werken ongeveer 120 mensen op de directie, verdeeld over 10 clusters. Het MT van de directie bestaat uit de directeur en 5 MT leden (waaronder de plaatsvervangend directeur). Er wordt veel aandacht aan de interne organisatie besteed: het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers en een professionele doeltreffende bedrijfsvoering.

Cluster Individuele Warmtetechniek
Je gaat aan de slag binnen de directie Energiemarkt en specifiek in het cluster individuele warmtetechnieken. Dit cluster richt zich op het opschalen van groen gas, warmtepompen en de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). In samenwerking met het cluster Collectieve Warmte en het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gewerkt aan het vormgeven van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het cluster bestaat uit circa 10 enthousiaste collega's, waarvan de helft werkt aan de randvoorwaarden voor het opschalen van warmtepompen. Het bestaande team is intrinsiek gedreven, bevlogen, enthousiast en collegiaal. De werkwijze binnen het team en het cluster is informeel met ruimte voor eigen inbreng en oog voor ieders (interdisciplinaire) achtergrond.

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken werkt samen met zijn partners aan een innovatief én ondernemend Nederland en een sterke, weerbare economie, die iedereen kansen biedt. Ondernemers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een stabiel en voorspelbaar ondernemersklimaat. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven, consumenten en de omgeving.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Wendela Slot, clustermanager Energiemarkt 06-11376609
Sybe Noordermeer 070-3798572

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Joke van Buuren 06-46152411

Solliciteren?

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker duurzame warmte

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Plv. clusterleider Energiebesparing

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

Senior beleidsadviseur voor Consumentenbelangen in de Energiewet

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)