Inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 6 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DB_20220914_9
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Bedrijfsvoering ondersteunt medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Binnen de directie Bedrijfsvoering adviseert en ontzorgt het InkooppleinB73 (IKPB73) de klant over inkopen van diensten en middelen. Hiermee ga jij als inkoopadviseur aan de slag. Dankzij jouw inkoopadvies werken we aan een innovatief en klantgericht inkoopproces.

Jij bent als Inkoopadviseur verantwoordelijk voor het (helpen) voorzien in de inkoopbehoefte van aanvragers binnen het kerndepartement van EZK en LNV (focus op beleidsinkopen). Je adviseert aanvragers — in potentie alle opdrachtgevers binnen de organisatie die een inkoop willen doen — over het inkoopproces rondom producten en diensten. Dat doe je onder andere door offertes op te vragen, opdrachten te gunnen, opdrachtbrieven te schrijven en inkopen administratief te registreren in het InkoopportaalB73. Daarnaast beantwoord je vragen over de exacte procedures, de juiste richtlijnen, doorlooptijden en lopende inkoopaanvragen. Bij dit alles ga je zeer secuur en consciëntieus te werk, want je hebt soms met politiek zeer beladen inkopen van doen, die een landelijke impact hebben. De kaders omtrent rechtmatigheid en doelmatigheid kennen voor jou geen geheimen.
Tevens wordt van jouw verwacht dat jij pro-actief een aantal onderwerpen oppakt en hiervoor optreedt als vraagbaak voor je collega’s. Je bent multidisciplinair, proactief en flexibel. Je weet zelf prioriteiten te stellen en weet waar je jouw kennis en kunde in het dagelijks werk, in nauwe samenwerking met je collega’s, in kan zetten.
Binnen het InkooppleinB73 is het belangrijk dat adviseurs klantgericht zijn, deskundig en kostenefficient werken en streven naar optimale in- en externe samenwerking. Klantbeleving staat bij jou dan ook hoog in het vaandel.

Verder wordt het volgende verwacht van jouw als inkoopadviseur:

 • Kennis van het inkoopproces binnen de Rijksoverheid en de actuele vastgestelde procedures en processen, zowel standaard- als maatwerkprocessen.
 • Uitvoeren van een rechtmatig inkooptraject, bestaande uit opvragen van offertes dmv offerteverzoek, gunnen van opdrachten en administratieve vastlegging van inkoopdossiers in het inkoopportaal en het documentmanagementsysteem.
 • Adviseren van aanvragers m.b.t. het inkopen van producten en/of diensten, contact initiëren en onderhouden met opdrachtnemers.
 • Beantwoorden van eerstelijns en tweedelijns vragen uit de organisatie m.b.t. procedures, inkooptrajecten en lopende aanvragen.
 • Proactief ondersteunen en begeleiden van collega-inkoopadviseurs binnen het team.
 • Contact onderhouden met de Inkoopketen IUC (Inkoop UitvoeringsCentrum), FEZ en FDA binnen de inkoopprocessen voor optimale samenwerking.
 • Bijdrage leveren aan overleggen met opdrachtgevers binnen het kerndepartement en de Inkoopketen (IUC, FDA/FEZ).
 • Het InkooppleinB73 intern (mede) vertegenwoordigen, bijvoorbeeld tijdens Inkoopdialogen met directies en bij WelkomB73 (bijeenkomst nieuwe medewerkers)
 • Adviseren van hoofd Inkoopplein omtrent het inkoopproces en de diverse (deel)projecten.
 • Het signaleren van (eventuele) incidenten, misstanden, en deze escaleren naar manager. Je kunt binnen no-time tot de kern van een probleem komen, oplossingen bedenken en consequenties van wijzigingen overzien.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de inrichting van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gekozen voor het motto: ‘twee ministeries, één (t)huis’. Daarbij delen de beide ministeries een aantal zaken, zoals de directie Bedrijfsvoering. Onze directie werkt hard om deze middenpositie goed vorm te geven, zowel op het gebied van de bedrijfsvoering van de kerndepartementen als op het terrein van de concernverantwoordelijkheid voor alle LNV- en EZK-onderdelen in de uitvoering en het toezicht. De uitdaging voor de komende jaren? Dit verder uitbouwen en voortzetten, samen met EZK en LNV.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: Personeel en Organisatie, Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting, Planning en Control, Bureau Managementondersteuning en de POOL. In totaal werken er ongeveer vijfhonderd medewerkers.

InkooppleinB73
Je gaat als senior inkoopadviseur werken bij het InkooppleinB73, onderdeel van Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting. Met jou erbij helpen we met veertien gedreven collega’s EZK, LNV en een aantal diensten en instellingen om rechtmatig en doelmatig in te kopen. Het gaat hierbij met name om inkopen tot € 25.000,- (exclusief btw). Inkopen boven dit bedrag worden uitgevoerd door het Inkoop- en Uitvoeringscentrum van EZK. Tijdens het inkoopproces onderhouden we contact met de aanvrager en leverancier, waarbij we een adviserende rol vervullen.

We zijn een leuk en divers team, met allemaal onze eigen expertise en werkzaamheden, en we werken op een prettige manier samen om tot het beste resultaat te komen. Jij bent een van de twee seniors en daarmee een belangrijke voortrekker binnen ons team.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alexandra Ania, manager InkooppleinB73

06-25135429

Annemieke van Dongen-van der Ploeg, senior adviseur bedrijfsvoering

06-11376571

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-29636873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businessarchitect

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd