Inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar, met uitzicht op een vast contract
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 7 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DB_20220622_8
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een uitdagende en brede functie waarin je met jouw adviezen bijdraagt aan een innovatief en klantgericht inkoopstelsel. Dat is de kern van jouw functie bij het InkooppleinB73 in Den Haag. Extra mooi: je bent hiermee van waarde voor zowel jouw directe inkoopcollega’s als de medewerkers van liefst twee ministeries: Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan afwisseling geen gebrek in jouw baan. Jij adviseert aanvragers binnen de ministeries over de inkoop van gevarieerde producten en/of diensten, zoals beleidsaanvragen voor een beleidsonderzoek. Dagelijks zet jij je in voor het uitvoeren van inkooptaken binnen InkooppleinB73: Frontoffice, Beleid en Materieel. Hierbij focus je in eerste instantie op Beleid. Concreet betekent dit dat je offertes opvraagt, opdrachten gunt, opdrachtbrieven samenstelt en opdrachten administratief vastlegt in ons documentmanagementsysteem Domus en ons Inkoopportaal. De focus van de inkoopaanvragen ligt voorlopig op beleidsaanvragen, waardoor het belangrijk is dat je over een goede schrijftvaardigheid beschikt.

Als inkoopadviseur bij het InkooppleinB73 voer je de inkopen tot een bedrag van € 25.000 exclusief btw en de inkopen onder een raamovereenkomst zonder minicompetitie uit, of je adviseert hierover aan de opdrachtgever. In korte tijd leer je ons inkoopstelsel en de kaders rondom recht- en doelmatigheid goed kennen. Daarom ben je al snel een belangrijke vraagbaak voor collega’s uit de organisaties als het gaat om procedures, richtlijnen, doorlooptijden en lopende inkoopaanvragen. Jouw doel bij alles wat je doet? Jouw collega’s van de ministeries ontzorgen bij de inkoop van producten en diensten.

Jouw diverse taken op een rij:

 • Je beantwoordt (service)telefoontjes en verwerkt binnenkomende berichten in de mailbox van het InkooppleinB73.
 • Je vraagt offertes op, gunt opdrachten, stelt opdrachtbrieven samen en legt opdrachten administratief vast in ons documentmanagementsysteem Domus en ons Inkoopportaal.
 • Je geeft voorlichting aan de inkoopaanvragers, zowel per mail als telefonisch en aan de balie.
 • Je voert rechtmatige inkooptrajecten van a tot z uit, waarbij je de richtlijnen en het vastgestelde inkoopproces volgt en snel signaleert wanneer ons proces niet toereikend is voor een specifiek inkoopdossier.
 • Je beantwoordt eerste- en tweedelijnsvragen uit de organisatie over procedures, inkooptrajecten en lopende aanvragen.
 • Je signaleert onrechtmatige inkopen, bespreekt dit met de betreffende aanvrager en escaleert dit dossier als het nodig is richting de senior adviseur inkoop.
 • Je zoekt afstemming met de financiële afdeling over de behandeling van een inkoopdossier.
 • Je merkt onrechtmatige en buiten-procedurele inkopen op en registreert deze in ons Inkoopportaal.
 • Je initieert en onderhoudt contact met diverse partijen, zoals opdrachtgevers en het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC).
 • Je biedt proactieve ondersteuning aan de collega-inkoopadviseurs binnen jouw team.
 • Je neemt deel aan inkoopgerelateerde overleggen, zoals teambijeenkomsten of overleg met een inkoopaanvrager.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de inrichting van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gekozen voor het motto: ‘twee ministeries, één (t)huis’. Daarbij delen de beide ministeries een aantal zaken, zoals de directie Bedrijfsvoering. Onze directie werkt hard om deze middenpositie goed vorm te geven, zowel op het gebied van de bedrijfsvoering van de kerndepartementen als op het terrein van de concernverantwoordelijkheid voor alle LNV- en EZK-onderdelen in de uitvoering en het toezicht. De uitdaging voor de komende jaren? Dit verder uitbouwen en voortzetten, samen met EZK en LNV.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: Personeel en Organisatie, Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting, Planning en Control, Bureau Managementondersteuning en de POOL. In totaal werken er ongeveer vijfhonderd medewerkers.

InkooppleinB73
Je gaat als inkoopadviseur werken bij het InkooppleinB73, onderdeel van Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting. Met jou erbij helpen we met veertien gedreven collega’s EZK, LNV en een aantal diensten en instellingen zoals het Centraal Planbureau om rechtmatig en doelmatig in te kopen. Het gaat hierbij met name om inkopen tot € 25.000,- (exclusief btw). Inkopen boven dit bedrag worden uitgevoerd door het Inkoop- en Uitvoeringscentrum van EZK. Tijdens het inkoopproces onderhouden we contact met de aanvrager en leverancier, waarbij we een adviserende rol vervullen.
We zijn een leuk en divers team, met allemaal onze eigen expertise en werkzaamheden, en we werken op een prettige manier samen om tot het beste resultaat te komen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting (IFH) van de directie Bedrijfsvoering (DB) draagt bij aan de missie van EZK, LNV en DB. Dit doet IFH door de benodigde ondersteuning en faciliteiten op het gebied van ICT, huisvesting, facilitaire zaken en inkoop goed en duidelijk te regelen. Steeds vaker gebeurt dit in samenwerking met rijksbrede shared service organisaties die de daadwerkelijke dienstverlening uitvoeren. IFH heeft een EZ-concernbrede, kaderstellende rol en een operationele rol voor de kerndepartementen van EZK en LNV.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alexandra Ania, manager InkooppleinB73

06-25135429

Annemieke van Dongen-van der Ploeg, senior adviseur bedrijfsvoering

06-11376571

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-29636873

Anneke Jonkers, senior adviseur recruitment, (tot en met 30 juni)

06-29690767

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanagement Ondersteuner (PMO)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder / Informatieanalist Datamanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur leren en ontwikkelen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd