• Bonaire
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • Inkoop / verkoop
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RCN/B/24/08, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Als inkoopadviseur werk je zelfstandig om (Europese) aanbestedingen en andere inkooptrajecten tot een succesvol einde te brengen. Dit doe je niet alleen, maar samen met het team. Samen met de financiële afdeling zorg je voor een professioneel en klantgericht inkoopproces.

Functietaken

 • Je coördineert en neemt deel aan multidisciplinaire inkoopteams ten behoeve van (Europese) aanbestedingen en overige inkooptrajecten;
 • Je adviseert budgethouders en behoeftestellers vanuit een centrale positie over het inkoopproces- en de organisatie;
 • Je bewaakt de inkoopbeleidskaders en -procedures op actualiteit en effectiviteit;
 • Je monitort en adviseert bij de naleving van inkoopprocedures, -voorschriften en afspraken over het inkoopproces, inclusief (Europese) aanbestedingen;
 • Je draagt bij aan de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van inkopen en aanbesteden;
 • Je levert input ten behoeve van de uitvoering van leverancier- en contractmanagement;
 • Je voert marktonderzoek uit en organiseert zo nodig marktconsultaties;
 • Je draagt zorg voor de juistheid en volledigheid van inkoopdossiers en –administratie;
 • Je ondersteunt bij de vertaling van onderdelen van beleidskaders naar praktische instrumenten voor de uitvoering van inkoopactiviteiten;
 • Je onderhoudt relaties, zowel met leveranciers en gebruikers alsook met andere (Europees Nederlandse) Inkoop uitvoeringscentra en categoriemanagers;
 • Je bouwt mee aan de verdere professionalisering van de afdeling Inkoop en rapporteert over de resultaten en ontwikkelingen.

Competenties

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Voortgangscontrole

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De inkoopafdeling van de SSO is verantwoordelijk voor het verwerven van goederen en diensten die nodig zijn voor het goed functioneren van de diverse overheidsdiensten binnen de RCN. De inkoopafdeling werkt volgens de regels en richtlijnen van het Rijksinkoopstelsel. De belangrijkste doelstellingen van de inkoopafdeling zijn het waarborgen van transparantie, concurrentie, efficiency en duurzaamheid in het inkoopproces.

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn openbare lichamen binnen het Koninkrijk die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse rijksoverheid. Als openbare lichamen krijgen de eilanden een status die in grote lijnen overeenkomt met die van gemeenten. Om te voorkomen dat het Rijk versnipperd aanwezig is op de eilanden en er allerlei verschillende, kwetsbare organisaties ontstaan, is besloten een aantal gezamenlijke taken onder te brengen in een centrale organisatie: Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). RCN voert namens de rijksoverheid taken uit die voortvloeien uit het werkgeverschap, financiën en control, en facilitaire taken zoals als ICT en huisvesting. Daarnaast voert RCN nog een aantal specifieke taken uit en speelt het een belangrijke rol in de integratie van de diverse departementale activiteiten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Berry Poort, Senior Inkoopadviseur

+599 795 4968

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Sociale Zekerheid

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur opleiding & ontwikkeling

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Manager Financiële Dienstverlening

Ministerie van BZK, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)
 • Stand­plaats Kralendijk
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd