Informatiemanager Maritieme IT

Ministerie van Defensie/DMO

 • Stand­plaats Den Helder
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.389 - €5.643
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 2 maart Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 536572
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Informatiemanager in de keten Maritieme IT is belast met het analyseren van de nieuwe IV- en ICT-behoeftes (operationeel en bedrijfsvoering) van de Koninklijke Marine en de Kustwacht, dus gefocust op het Maritieme domein.

De Informatiemanager stelt hiervoor verbetervoorstellen op en verwerkt dit onder andere in projectvoorstellen. Dit om vorm en richting te geven aan een samenhangende IT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarnaast levert de informatiemanager adviesproducten op ter besluitvorming, hij of zij is in staat deze inhoudelijk toe te lichten en te verdedigen.

De informatie manager is verantwoordelijk voor het opleveren van de projectkaarten, projectvoorstellen ism de projectleider en het leveren van een bijdrage aan het IV-plan voor zijn aandachtsgebied. Binnen de keten wordt met het PPM (programma en portfolio management) gewerkt; je bent hierbinnen verantwoordelijk voor een deel van dat portfolio.

Samenvattend hou je je in deze functie met name bezig met:

 • De voorbereiding en het ontwikkelingstraject van adviesproducten.
 • Het toetsen van het beleid van aangrenzende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied.
 • Het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houden met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.
 • De coördinatie en voorbereiding van het besluitvormingsproces.
 • Het leveren van een bijdrage aan de implementatie en uitvoering.
 • Het evalueren van de effectiviteit van adviesproducten en -processen en het voorstellen van eventuele verbeteringen hierin.
 • De voorbereiding, het aansturen en de uitvoering van complexe projecten.

Speelruimte:

In deze functie wordt je beoordeeld op de ontwikkelde adviesproducten en processen. De beoordeling betreft de kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van hiervan. Ook de afstemming daarvan met andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen wordt hierin meegenomen.
De kaders waarbinnen je te werk gaat, worden gevormd door wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen.

Functie-eisen

Opleidingseisen: Minimaal afgeronde WO-opleiding bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar.

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied.
 • Kennis van de Defensie- of overheidsbeleidsterreinen in relatie tot informatievoorziening.
 • Ervaring en opgebouwde kennis betreffende automatisering van complexe systemen, zowel in het volledige voortraject als bij de volledige realisatie.
 • Brede kennis van het eigen werkterrein, van beleid en bestuur en hieraan gerelateerde BV en IV beleidsprocessen.
 • Kennis van het vakgebied ICT in relatie met de bedrijfsvoering.
 • Kennis van methoden en technieken voor management en bedrijfsvoering.
 • Vaardigheden in het omgaan met tegengestelde belangen.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Ervaring met het geven van sturing aan multidisciplinaire werkgroepen.
 • Kennis van organisatie en werkwijze van Defensie in het algemeen en de JIVC in bijzonder.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, formuleren en uitdragen van beleidsadviezen.

Competenties:

 • Organisatiegericht;
 • Omgevingsgericht;
 • Netwerken;
 • Creatief;
 • Plannen en organiseren;
 • Analytisch denkvermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.389 Max. €5.643 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Bijzonderheden

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).

De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Afdeling Maritieme IT vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), welke ressorteert onder de DMO. De afdeling Maritieme IT bestaat uit een sectie Plan & Business IT alignement (Plan), sectie Projecten en Ontwikkeling (Change) en een sectie Systeemmanagement & Beheer (Run). De informatiemanagers werken voor de sectie Plan & Business IT-alignement. De informatiemanagers zijn met name actief in het plan deel en zijn ondersteunend bij change en run.

Het JIVC heeft tot doel om de juiste informatiehuishouding te realiseren voor alle defensie onderdelen. Daarbij is het van belang dat de IV- en ICT-voorzieningen goed aansluiten bij de bedrijfsvoering en de wensen van de gebruikers.

De informatiemanager bij Maritieme IT is belast met het analyseren van de nieuwe IV- en ICT-behoeftes (operationeel en bedrijfsvoering) van  het Commando Zeestrijdkrachten en de Kustwacht Nederland. De Informatiemanager stelt hiervoor verbetervoorstellen op en verwerkt dit o.a. in projectvoorstellen. Dit om vorm en richting te geven aan een samenhangende IT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarnaast levert de informatiemanager adviesproducten op ter besluitvorming, hij of zij is in staat deze inhoudelijk toe te lichten en te verdedigen.

De informatie manager is verantwoordelijk voor het opleveren van de projectkaarten, projectvoorstellen en het leveren van een bijdrage aan het IV-plan voor zijn aandachtsgebied. Binnen de keten wordt cf. PPM (programma en portfolio management) gewerkt, u bent binnen dit deel verantwoordelijk voor een deel van dat portfolio.

DMO/JIVC is een dynamische organisatie, de informatiemanager begeeft zich in een veranderende omgeving hij of zij is in staat om zich hierin goed te bewegen.

Ministerie van Defensie/DMO

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

Ministerie van Defensie/DMO

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ O.J. Boshouwers, Hoofd Sie Plan & BITA

06-12923014

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. Pont, P&O Adviseur

06-12049090

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Software Engineer starter

Ministerie van Defensie/DMO
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Software Engineer

Ministerie van Defensie/DMO
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Software Architect senior

Ministerie van Defensie/DMO
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling