• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 november
 • Vacaturenummer GT 20-29
 • Plaatsingsdatum 16 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Help jij ons met jouw ervaring en inhoudelijke expertise om de informatievoorziening van het Agentschap verder in te richten, te bewaken en door te ontwikkelen? Binnen het Agentschap hebben we de ambitie om onze positie als expertisecentrum verder te verstevigen en ons informatiemanagement verder te professionaliseren. Als informatiemanager ben jij daar een belangrijke spil in.

Hoe zorgen we voor een optimale fit van onze processen en onze systemen? Hoe borgen en bewaken we de integriteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de zeven kritische systemen binnen het Agentschap? Hoe borgen we te allen tijden de continuïteit van ons primaire proces? Als informatiemanager ben je de drijvende kracht die deze complexe informatievraagstukken vertaalt naar werkbare oplossingen. Zo bouw je mee aan de toekomst van het Agentschap. Dat het gaat om maatschappelijk zeer relevant werk, met veel impact en complexe informatiestromen, vind jij alleen maar leuk.

Als informatiemanager ben je het eerste aanspreekpunt voor informatievraagstukken op tactisch en strategisch niveau en adviseer je het management van het Agentschap hierover. In nauwe samenwerking met proceseigenaren (afdelingshoofden), functioneel beheerders en vertegenwoordigers vanuit de business adviseer je over informatievoorziening en de hierbij benodigde ICT-omgeving. Je draagt in belangrijke mate bij aan het opstellen van het jaarlijks informatieplan en ICT-projectenportfolio. Ook ben je vanuit je rol als systeemeigenaar betrokken bij de uitvoering van projecten. Als geen ander heb je daarbij oog voor optimalisatie, risico’s, incidenten, issues en andere signalen vanuit de organisatie. Verder zie jij altijd mogelijkheden om organisatorische en technologische ontwikkelingen op jouw vakgebied te vertalen naar kansen om verder te professionaliseren en innoveren.

Jij weet jij als geen ander zowel medewerkers als het management te inspireren en mee te nemen in de verdere verbetering van de informatievoorziening en de digitalisering. Tegelijkertijd weet je dat er regels en eisen zijn waar we ons aan moeten houden. Je denkt mee waar het kan en biedt ook kritisch tegenwicht waar het moet. Dankzij jouw verbindende kwaliteiten zorg je ervoor dat voorstellen ook draagvlak hebben, daadwerkelijk realiseerbaar en te beheren zijn. Daarbij heb je vanzelfsprekend oog voor optimalisatie, risico’s, incidenten, issues en andere signalen vanuit de organisatie.

Samen met twaalf collega’s vorm je de functioneelbeheerunit van de afdeling Controlling, Accounting en Rapportage, waar businesscontrollers, functioneel beheerders en een businessconsultant jouw collega’s worden. Naast proceseigenaren en collega’s binnen het agentschap werk je binnen het ministerie van Financiën ook veel samen met collega’s van de eenheid informatisering, het CIO-office en de Auditdienst Rijk (ADR). Ook onderhoud je contacten met externe softwareontwikkelaars, zoals bijvoorbeeld Swift en ION Trading.

Wat deze functie extra leuk maakt is dat het een nieuwe rol is. Met veel flexibiliteit om daar zelf invulling aan te geven, bijvoorbeeld door (nieuwe) onderwerpen op de agenda te zetten en input te leveren voor nieuwe en efficiëntere werkwijzen en verbetervoorstellen. Er is volop ruimte voor jouw kennis, expertise en verbetervorstellen. En dat in een unieke maatschappelijke omgeving die veel ambitie heeft en volop in ontwikkeling is.

Een greep uit jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je brengt de informatievoorziening in kaart voor de hele keten van werkzaamheden van het Agentschap.
 • Je vertaalt proceseisen naar systeemeisen. Daarbij definieer je welke informatie nodig is en op welke wijze informatie moet worden bewerkt en verwerkt. Vervolgens neem je proceseigenaren mee in hoe het systeemontwerp voorziet in alle gestelde proceseisen.
 • Je beoordeelt in samenwerking met proceseigenaar de eisen die gesteld moeten worden ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid en draagt bij aan het opstellen van testplannen.
 • Je bewaakt dat implementatie van systemen plaatsvindt conform het (goedkeurde) ontwerp, daar waar nodig zorg je voor servicelevelagreements (SLA’s) met externe partijen en je bewaakt de uitvoering daarvan.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Bernd Klein Schiphorst.

Functie-eisen

 • Je beschikt over wo-niveau.
 • Je hebt enkele jaren werkervaring in een soortgelijke rol, of werkervaring op het gebied van informatiemanagement of het raakvlak tussen business en ICT.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in of met een omgeving met complexe geldstromen, bijvoorbeeld vanuit het bank-, verzekerings- of pensioenwezen, maar dit is geen vereiste.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met wet- en regelgeving op het terrein privacy- en informatiebeveiliging.
 • Je bent een verbinder die in samenwerkingsrelaties tot resultaten weet te komen. als het nodig is neem je het voortouw, maar als een ander aan zet is, wacht je strategisch af.
 • Je houdt ervan een netwerk op te bouwen, uit te bouwen en te onderhouden.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk: je brengt verhalen op de juiste manier over op partijen en kunt een overtuigend advies of stevig rapport opstellen. Je durft stelling te nemen en kunt omgaan met weerstand.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Dat kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op 16 of 17 november
 • Vanwege de coronacrisis voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig via videobellen.

Meer over de functiegroep Expert Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Agentschap vormt samen met drie andere directies — Financiële Markten, Financieringen en Buitenlandse Financiële Betrekkingen — de Generale Thesaurie. Bij de Generale Thesaurie stellen we ons tot doel om transparant, integer en efficiënt te zorgen voor een stabiel financieel systeem en goede financiële relaties met het buitenland. En voor het beheer van de staatsschuld, de schatkist en de financiële en materiële activa van de staat. In 2020 is onder regie van de afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) een impact- en allocatierapportage van de groene obligatie gepubliceerd. De uitgifte van de groene obligatie heeft in 2019 plaatsgevonden. Met die uitgifte is invulling gegeven aan onze missie om in te zetten op duurzaamheid en innovatie. In 2020 staat het Agentschap voor de grote uitdaging om vele miljarden euro’s aan te trekken die nodig zijn voor de maatregelen getroffen naar aanleiding van de coronacrisis. Ook wil de Generale Thesaurie meer aandacht besteden aan effectief leiderschap en het belang van goede processen om zo een juiste balans te bereiken tussen inhoud en beleid enerzijds en verbeteringen in de eigen organisatie en de aansturing anderzijds.

Meer over jouw toekomstige directie
Bij het Agentschap werken circa zestig financieel deskundigen. Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Daarnaast adviseren we rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijke manier, met oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert erin om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen in steeds toenemende mate gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal wordt onderkend. Het Agentschap heeft de ambitie om zijn positie als expertisecentrum waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, verder te verstevigen. Het Agentschap is daarom volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambities te bereiken. Leidend daarbij zijn voor het Agentschap onze eigen waarden: samen, divers, deskundig en innovatief.

De organisatorische inrichting van het Agentschap is vergelijkbaar met die van een financiële instelling waarin front- en backoffice, functioneel beheer, risk, beleid en control intensief samenwerken. Bij de afdeling Beleid en Risicomanagement (BRS) worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook verzorgt BRS alle externe publicaties van het Agentschap en is de juridische functie van het Agentschap er belegd. De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties (CMK) is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten en waar een team van accountmanagers het aanspreekpunt is voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid. De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice, waaronder het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporteren over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren behoren tot de taken van SSB. De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook het team dat verantwoordelijk is voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap is ondergebracht bij CAR.

Afdeling Controlling, Accounting en Rapportage
De afdeling CAR is verantwoordelijk voor de planning-en-controlcyclus, de financiële administratie en boekhouding, de begroting en verantwoording voor zowel de staatsschuld als het schatkistbankieren, het opstellen van managementinformatie, het beheer van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), het operationeel risicomanagement, en de programmering van beleidsevaluaties en kosten-batenanalyses. Daarnaast is de afdeling CAR verantwoordelijk voor functioneel beheer, gebruikersondersteuning, het oplossen van ICT-gerelateerde problemen of het coördineren daarvan, het deelnemen aan projecten, het toekennen van autorisaties aan gebruikers, het inrichten van applicaties en het adviseren over ICT-zaken. De afdeling CAR werkt in een omgeving met focus op verdere automatisering van processen.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bernd Klein Schiphorst, Hoofd afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (Agentschap)

06-50158662

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker formeel recht

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatiebeveiliging en privacy

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd