Informatiemanager

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 19-035 IM_IV
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de afdeling Informatievoorziening (IV) zoeken we een Informatiemanager. Als Informatiemanager ben jij een echte bruggenbouwer die gemakkelijk de informatiebehoefte vanuit het CBG inventariseert, analyseert en door vertaalt naar aanpassingen aan de informatievoorziening en de daarbij in te zetten informatiesystemen.  

De Informatiemanager werkt in een operationeel zelfstandig team van vijf informatiemanagers. De informatiemanager wordt ingezet op één of enkele aandachtgebieden binnen informatiemanagement. Het specifieke takenpakket wordt in overleg met je leidinggevende in resultaat- en werkafspraken vastgelegd.

Taken:

Business en procesanalyse

 • Analyseren en beoordelen op praktische uitvoerbaarheid in de business van organisatiebehoeften, in kaart brengen van wensen en eisen (van in- en externe partijen) en voorbereiden van verbeteringen.
 • Opmaken van analyses en aanbevelingen om oplossingen op maat van de business te kunnen voorstellen, in lijn met de I-visie en I-strategie. 
 • Signaleren van risico's, knelpunten en afwijkingen (en zo nodig het adviseren van en het komen met verbetervoorstellen voor het management om deze te weg te nemen).
 • Inventarisatie informatiebehoefte en de vertaling daarvan naar aanpassingen, o.a. door opstellen en beoordelen van business cases.

Relatiemanagement en gebruikersondersteuning

 • Vertegenwoordiging van de business: analyseren en beoordelen van wijzigingen en klantwensen op praktische toepassingen, en dit omzetten naar vereisten en voorwaarden aan applicaties en processen. 
 • Optreden als communicatieve teamspeler in de vraagorganisatie en het uitvoering geven aan de brugfunctie naar medewerkers van aCBG en externe leveranciers en informatiebehoefte te inventariseren en te vertalen naar projecten.
 • Extern het CBG vertegenwoordigen in internationale overleggen en projecten.

Beleidsontwikkeling

 • Bijhouden en analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, markt, technologie, bedrijfsvoering) en het (laten) vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening.
 • Formulering van kaders, standaards en richtlijnen voor de inrichting en besturing van de informatievoorziening en de informatiehuishouding.

In het domein Informatiemanagement begint in feite de organisatie van de informatievoorziening. Hier wordt de vertaling gemaakt van de CBG missie, visie en doelstellingen naar de informatiebehoefte van het CBG. De informatiemanager is verantwoordelijk voor de vertaling van die expliciete of impliciete  gebruikersbehoeften voor hun werk- en bedrijfsprocessen naar haalbare en effectieve aanpassingen in de informatievoorziening, ondersteunt door ICT-oplossingen.. Op strategisch niveau is de informatiemanager verantwoordelijk voor het opstellen van de informatiestrategie, -beleid en -plan en het coördineren en afstemmen van deze strategieën en beleidsplannen zodat deze in lijn zijn met de internationale en nationale ontwikkelingen. Daarnaast zijn de informatiemanagers verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de informatievoorziening.

Functie-eisen

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Relevante opleiding op het gebied van informatiekunde of een vergelijkbare richting;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met methoden en standaarden op het gebied van projectmanagement en IT (zowel Prince2 als Agile (bijv. Scrum)), (ITIL, ASL, BiSL.), procesgericht werken (LEAN/ Six Sigma) en werken onder architectuur;
 • Je beweegt je gemakkelijk binnen de organisatie. Je bent een creatieve teamspeler die nieuwsgierig is en nieuwe (creatieve) ideeën inbrengt;
 • Je beschikt over de goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (NL&EN) om op te treden als eerste aanspreekpunt, vraagbaak en vertegenwoordiger op het gebied van informatievoorziening binnen en buiten het CBG;
 • Kennis over Rijksbrede kaders en standaarden is een pré.

De functie van Informatiemanager valt binnen het Functiegebouw Rijk onder de familie Advisering, Functienaam (senior) adviseur. De daarbij horende competenties zijn: Analyseren, Creativiteit, Overtuigingskracht, Organisatiesensitiviteit, Flexibiliteit, Netwerken en Plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Eind 2021 verhuist het CBG naar het Sciencepark te Utrecht.

De eerste gesprekken vinden plaats op 4 februari.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Informatievoorziening (IV)

Informatievoorziening en IT diensten zijn verweven met de primaire processen van het CBG en zijn van groot belang om de gebruikers optimaal in hun werkzaamheden te ondersteunen. De afdeling Informatievoorziening staat onder leiding van het hoofd IV, tevens CIO. De IV-afdeling is ingericht als een regie-organisatie. De nieuwe IV afdeling draagt zorg voor een goede informatievoorziening en ondersteunende IT diensten en steeds minder voor het zelf beheren van de onderliggende informatiesystemen en infrastructuur. Deze taken worden uitbesteed en belegd bij de desbetreffende leverancier van de IT diensten.

De focus van de afdeling is primair om voortdurend met en voor de gebruikers de vraag naar IT diensten te expliciteren (vraagmanagement). Daarnaast zorgt de IV-afdeling er voor dat deze ondersteuning – met kennis van de beschikbare generieke ICT voorzieningen en de mogelijkheden van te ontwikkelen nieuwe specifieke ICT diensten – tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar komt (aanbodmanagement).

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Bij de toelating en bewaking van geneesmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen neemt het CBG ook in de EU een vooraanstaande positie in. Het CBG bevindt zich in de frontlinie van de Europese ontwikkelingen op dit gebied. De kennis en expertise over een goed en veilig gebruik van geneesmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen wil het CBG breed inzetten voor de Nederlandse en Europese samenleving. Dit gebeurt door een intensieve samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekscentra, overleg met organisaties van beroepsgroepen en patiëntenorganisaties, en voorlichting naar patiënt en consument.

Het CBG heeft ongeveer driehonderd medewerkers en is gevestigd in Utrecht. We zijn een betrokken organisatie en kiezen voor een goede balans tussen werk en vrije tijd (zoals Het Nieuwe Werken). Eigen verantwoordelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Meer informatie over het CBG vind je op www.cbg-meb.nl.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Claudia van Schayik

088-2248482

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Changemanager

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)