Informatieanalist / functioneel ontwerper digitale informatievoorziening

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer Justid2021/046
 • Plaatsingsdatum 7 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ons doel: Nederland veiliger en rechtvaardiger maken. Jij levert als informatieanalist / functioneel ontwerper vanuit Zutphen direct een bijdrage aan de verantwoording door de archieven in ordelijke en toegankelijke staat te brengen. Door het gebruik van elektronische depots en meta-data kunnen we dan nog tientallen jaren de informatie veilig gebruiken!

Wat ademen is voor jou, is digitale informatie voor Justid. We kunnen niet zonder en het is dan ook van cruciaal belang dat we onze informatiesystemen continu blijven ontwikkelen en verbeteren. Jouw analyses helpen de veranderende bedrijfsprocessen van de Justitiële Informatiedienst zorgvuldig en toekomstvast vorm te geven.

Als informatieanalist / functioneel ontwerper ben je lid van het DevOps-team en werk je in een T-shape-rol, maar er kan ook van je worden verwacht dat je teamoverstijgende zaken aanpakt.

Een greep uit jouw werkzaamheden

 • Je ondersteunt de product-owner en het DevOps-team door het analyseren van wensen, wijzigingsverzoeken en analyses voor projecten.
 • Je maakt de vertaalslag van businessrequirements naar systemrequirements, een programma van eisen, userstory’s, acceptatiecriteria en testscripts.
 • Je test mee aan userstory’s en assisteert bij ketentesten.
 • Je stelt informatiemodellen op.
 • Je voert vooronderzoeken, probleemanalyses en impactanalyses uit en geeft advies over voor- en nadelen van oplossingsrichtingen. Hierbij betrek je architectuur. Je denkt mee met de stakeholders.
 • Je ondersteunt bij het opstellen van businesscases en projectstartarchitecturen.
 • Je denkt mee met het reguliere wijzigingsproces en stemt af met architectuur.
 • Je acteert als vraagbaak binnen het DevOps-team, waaronder het tijdens de sprint verhelderen van eventuele inhoudelijke knelpunten.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Justitiële Informatiedienst draagt bij aan het verstrekken van een integer en integraal persoonsbeeld. Wij zorgen er met het Centraal Digitaal Depot (CDD+, het e-depot van het ministerie van Justitie en Veiligheid) voor dat dat organisaties in de justitie- en veiligheidsketen documenten kunnen uitwisselen en bewaren.

CDD+ is een systeem voor het bewaren en uitwisselen van digitale dossiers en documenten en wordt gebruikt door verschillende overheidsinstanties, waaronder de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

De afdeling Digitaliserings- en Archiveringsdienst is verantwoordelijk voor het CDD+ en de basisvoorzieningen die daarmee samenhangen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat organisaties op correcte wijze aansluiten. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor een adequate inrichting en uitvoering van alle beheer- en uitvoeringsprocessen die te maken hebben met het CDD+.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.


Wij zijn Justid
Er werken ruim 400 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Gerald van Zuthem

088-9989000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel Beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialist Archivistisch beheer

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Junior/Senior) Full-Stack Software Developer

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Zutphen / Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)