Informatieadviseur Fysiek Domein (24 uur – 32 uur)

  • Den Haag  -  route
  • HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
  • 24 - 32 uur
  • €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Inkoop
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: vacaturenummer 24.15, Plaatsingsdatum: 14 juni 2024

Ben jij de informatieadviseur die het Kenniscentrum Data & Monitoring zoekt voor het Fysiek Domein? In deze rol versterk je de informatiepositie van gemeenten door te werken aan datavraagstukken. Werk samen met beleidscollega's en gemeenten om behoeften te begrijpen en daarop passende dataproducten te adviseren en ontwikkelen.

Stap naar voren als Informatieadviseur Fysiek Domein.

Wat ga je doen?
Het Kenniscentrum Data & Monitoring is op zoek naar een informatieadviseur voor het Fysiek Domein. Momenteel zijn er meerdere informatieadviseurs actief binnen het team. Ons werk richt zich op het versterken van de informatiepositie van gemeenten. Als informatieadviseur ben je continu bezig met het identificeren van maatschappelijke vraagstukken waarmee gemeenten worden geconfronteerd, evenals met de manier waarop data een rol kunnen spelen bij het aanpakken ervan.


Dankzij jouw verworven kennis, ervaring en vaardigheden ben je in staat om de informatiebehoeften van gemeenten te achterhalen. Je werkt nauw samen met andere informatieadviseurs om deze behoeften te bespreken met beleidsmedewerkers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met vertegenwoordigers van gemeenten. Nadat de behoeften in kaart zijn gebracht, lever je een bijdrage aan het advies over welke dataproduct(en) hier het beste op aansluiten. Dit kan variëren van een datatoepassing tot een dashboard op Waarstaatjegemeente.nl, een voorspellingsmodel, of wellicht heb je zelf een ander briljant idee. Vervolgens ga je samen met de dataspecialisten binnen ons team aan de slag met de ontwikkeling van het dataproduct dat perfect aansluit op de behoeften van gemeenten.


Enige inhoudelijke kennis van de energietransitie is wenselijk, maar niet vereist, mits je bereid bent deze op te doen.

Als informatieadviseur voor het Fysiek Domein draag je een belangrijke verantwoordelijkheid bij aan het versterken van de informatiepositie van gemeenten. Je bent het eerste aanspreekpunt voor VNG Beleid en gemeenten met betrekking tot datavraagstukken binnen de inhoudelijke thema's van het fysiek domein, met specifieke nadruk op de energietransitie. Naast deze rol ben je betrokken bij het beheren en door ontwikkelen van dashboards en vervul je de rol van projectleider voor de datatoepassing DEGO (Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgevingen) en het Wijkpaspoort.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor verschillende taken in de sprintcyclus van het ontwikkelteam. Je zorgt voor het ophalen van behoeften bij gebruikers en vertaalt deze naar mogelijke toepassingen in DEGO/Wijkpaspoort. Daarnaast stem je af met het Kadaster over het Wijkpaspoort en communiceer je met gemeenten en andere betrokken partijen over ontwikkelingen via diverse kanalen zoals Pleio, het VNG-forum, PEN-nieuwsbrieven en WSJG-nieuwsbrieven. Je onderhoudt tevens de community Data en Energie op Pleio en houdt belanghebbenden op de hoogte van ontwikkelingen via kwartaalbijeenkomsten (digitaal, 4 keer per jaar) en inloopspreekuren (elke maand).

Naast je inhoudelijke taken draag je ook bij aan de communicatie en marketing vanuit de ambitie van het Kenniscentrum Data & Monitoring en ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van diverse dashboards op Waarstaatjegemeente.nl. Verder behandel je informatieverzoeken van gemeenten met betrekking tot datavraagstukken en draag je zorg voor een effectieve communicatie en afhandeling hiervan.

Meer over jouw toekomstige afdeling

VNG Realisatie zet zich als onderdeel van de VNG in voor een slimme en sterke gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Namens en met gemeenten ontwikkelen wij producten en diensten die door alle gemeenten gebruikt kunnen worden om hun werk goedkoper en beter te organiseren. We doen dat transparant, voorspelbaar en ontwikkelgericht voor alle domeinen, van gegevensuitwisseling in het sociaal domein tot digitale veiligheid.

Bij VNG Realisatie werken we met diverse kenniscentra. Als je bij ons aan de slag gaat, kom je terecht in het kenniscentrum Data & Monitoring. Dit team bestaat uit ongeveer 18 medewerkers die verdeeld zijn over verschillende teams. Het is een leuke, enthousiaste groep mensen die allemaal een passie voor data delen.

We begeleiden gemeenten bij het gebruik van data om inzicht te krijgen in de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, zoals de energietransitie, het sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken om beleid te ontwikkelen of te verbeteren, en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Daarnaast wordt deze data gebruikt voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college.

VNG Realisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld via Waarstaatjegemeente.nl, Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving en Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart. Daarnaast ondersteunt het team gemeenten bij het toepassen van data gedreven werken.

VNG Realisatie

Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werken we vanuit de omkeringsgedachte. Voor ons zijn gemeenten de eerste overheid, omdat zij het dichtst bij de inwoner staan. Daarom helpen we gemeenten een stap naar voren te zetten, zodat ze hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Omdat we 342 gemeenten ondersteunen en zij ook onze agenda bepalen, maken we landelijk het verschil.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Korald Postuma 06-1274 6898

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team HR van VNG Realisatie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.