Informatie-Adviseurs Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid VIP Gemeenten

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

 • Stand­plaats Rijen/Eindhoven
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 34 - 36
 • Maand­salaris €2.973 - €5.169
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Vacaturenummer 2020 12 01/KS/RJ
 • Plaatsingsdatum 2 december 2020
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Functieomschrijving:

Informatie-Adviseurs Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid Verhogen Informatie Positie (VIP) Gemeenten

 • Het adviseren van (individuele) gemeenten of samenwerkingsverbanden op het gebied van (gemeentelijke) informatiserings- en automatiseringsvraagstukken, naar concrete, breed gedragen en uitvoerbare oplossingen welke bijdragen aan een duurzame verhoging van hun informatiepositie;
 • Het opzetten van complexe projecten waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn en deze begeleiden tot gewenste en concrete eindresultaten; Je kunt hierbij op elke niveau handelen en de medewerkers erbij betrekken (operationeel tot bestuurlijk);
 • Het analyseren van knelpunten, kansen en behoeften in de informatievoorziening bij gemeenten en vertaalt deze naar bruikbare oplossingen. Hierbij let je niet alleen op de technische kant, maar heb je ook oog voor de organisatorische kant;
 • Het deelnemen aan gemeentelijke/regionale/districtlijke overleggen voor het afstemmen van vraagstukken over informatiemanagement;
 • Het volgen en vertalen van nieuwe ontwikkelingen en trends (bedrijfsvoering, wetgeving, technologie) naar kansen en toepassingen voor het verhogen van de informatiepositie van gemeenten. Denk daarbij aan Common Ground en data-gedreven werken, maar zeker ook de Omgevingswet;
 • Het creëren van draagvlak, zowel bestuurlijk als ambtelijk, bij de implementatie van oplossingen ter verhoging van de informatiepositie; Adviseren in de doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK);
 • Het zoeken en optimaliseren van de verbinding met het Programma 1 Smart Overheid (1SO), het Programma Maatschappelijke Weerbaarheid, Analyseteam RIEC met daarbij de focus op de belangen en behoefte van de (individuele) gemeenten;
 • Het opstellen van handreikingen, verzorgen van workshops en webinars ter verhoging van de informatiepositie van gemeenten;
 • Uitdragen van data-gedreven werken en verder uitbouwen en onderhouden van een efficiënt relatienetwerk bij de overheid, VNG RIEC, andere sectoren en de IT-wereld.

Competenties

-        Omgevingsbewust en politiek bestuurlijke sensitiviteit.

-        Overtuigingskracht, analytisch vermogen en hands-on.

-        Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, luisteren.

Functie-eisen

Functie-eisen:

HBO/WO werk- en/of denkniveau richting IT, Bedrijfskunde of vergelijkbaar;
Werkervaring binnen het bestuurlijk domein is een pré,

Je hebt kennis van informatiemanagement, data- en gegevensmanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging, privacy en data-gedreven werken.

Kennis van of affiniteit met: veiligheid, integriteit, gedragsbeïnvloeding, programmasturing

Hierop gebaseerd zijn onderstaande kernwaarden vastgesteld:

Verantwoordelijk , integer, innovatief, samenwerkend, anticiperend  en actiegericht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Rechtspositie / arbeidsvoorwaarden:

  In principe betreft het een tijdelijke functie, gefinancierd vanuit Versterkingsgelden,  vooralsnog tot 31-12-2021. Een verlenging ligt in de lijn van de verwachtingen.

  Medewerkers vanuit één van de ketenpartners /het werkveld van de Taskforce-RIEC worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. De voorkeur gaat uit naar detachering vanuit de huidige werkgever. In het geval van detachering blijft gedetacheerde in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie, uw werkgever. Dit betekent dat de uitlenende organisatie het bevoegd gezag is voor de toepassing van de rechtspositie, tenzij in de detacheringsovereenkomst expliciet anders wordt bepaald. Afhankelijk van het kennisniveau en ervaring bedraagt het salaris maximaal schaal 11 (min. € 3.561,- en max. € 5.169,- bruto per maand). Afhankelijk van de kennis en ervaring of huidig schaalniveau kan er gewerkt worden met een aanloopschaal zijnde schaal 10 (min. € 2.973,- en max. € 4.494,- bruto per maand).

 • Maand­salaris Min €2.973 Max. €5.169 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 34
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Rechtspositie / arbeidsvoorwaarden:

In principe betreft het een tijdelijke functie, gefinancierd vanuit Versterkingsgelden,  vooralsnog tot 31-12-2021. Een verlenging ligt in de lijn van de verwachtingen.

Medewerkers vanuit één van de ketenpartners /het werkveld van de Taskforce-RIEC worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. De voorkeur gaat uit naar detachering vanuit de huidige werkgever. In het geval van detachering blijft gedetacheerde in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie, uw werkgever. Dit betekent dat de uitlenende organisatie het bevoegd gezag is voor de toepassing

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid is één van de drie versterkingsprogramma’s van Taskforce-RIEC. De versterkingsprogramma’s lopen tot en met 2021. De doelstelling van het programma Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid is dat gemeenten en beide provincies de bestrijding van ondermijning actief ter hand nemen en zorgen dat de bestrijding een Veilige Publieke Taak wordt en blijft. Het programma heeft een aantal versterkingsdoelen waarop ingezet wordt. Deze doelen zijn het versterken van de weerbaarheid, het verhogen van de informatiepositie, het verstevigen van beleid en interventies en het vierde doel is innoveren.

We ondersteunen gemeenten en beide provincies door middel van advisering, het ontwikkelen van methodieken en producten, en het bieden van opleidingen en trainingen. We leveren maatwerk dat lokaal passend is. De regie en het tempo van de implementatie liggen bij het bestuurlijk orgaan.

Binnen het project Verhogen Informatiepositie Gemeenten (VIP) zijn we op zoek naar twee ervaren informatiemanagers/adviseurs met ruime ervaring en kennis van de gemeentelijke informatiemanagement. Een belangrijk onderdeel in de aanpak tegen ondermijning is het verhogen van de informatiepositie van gemeenten. Een slimme gemeente levert ook een actieve bijdrage aan de integrale aanpak van ondermijnende problematiek.

Met een klein (scrum)team van informatie-specialisten ga je actief gemeenten begeleiden en adviseren met het doel hun informatiepositie duurzaam te verhogen. Uiteindelijk zijn de gemeenten zelf aan zet. Dit is een hele uitdaging, want geen enkele gemeente is gelijk.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Samen sterk tegen ondermijning
Taskforce RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

 

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

De taak van het Taskforce RIEC Brabant-Zeeland begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning van ketenpartners in de aanpak ervan. Door samenvoeging van de Taskforce (met daaraan verbonden Actiecentra) en het RIEC is in 2019 de organisatie Taskforce RIEC Brabant-Zeeland ontstaan. Deze organisatie kent een MT en een directeur. Binnen de nieuwe organisatie zijn circa 130 personen werkzaam (variërend van eigen personeel, detachering vanuit ketenpartners tot en met inhuur). De organisatie heeft momenteel twee werklocaties (Rijen en Eindhoven).

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland bestaat uit drie hoofdonderdelen. Het onderdeel RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van betrokken partners. Binnen het onderdeel Taskforce worden innovatieve projecten opgezet ter versterking van de uitvoeringspraktijk van ketenpartners en private partijen. Vanuit twee Actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringspraktijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd. Ook levert het Taskforce RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies bij de uitvoering van hun taken in het kader van de aanpak van ondermijning.

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland bestaat uit drie hoofdonderdelen. Het onderdeel RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van betrokken partners. Binnen het onderdeel Taskforce worden innovatieve projecten opgezet ter versterking van de uitvoeringspraktijk van ketenpartners en private partijen. Vanuit twee Actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringspraktijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd. Ook levert het Taskforce RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies bij de uitvoering van hun taken in het kader van de aanpak van ondermijning.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatie Adviseur

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
 • Stand­plaats Rijen
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Detachering

Senior projectmedewerker aanpak Mensenhandel (24 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Werkorganisatie HLTsamen
 • Stand­plaats Sassenheim
 • Uren per week 32
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)