• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.633 - €3.536
 • Niveau MBO - 3
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 565502
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Word ICT Specialist voor de systemen binnen het Inlichtingen en Veiligheid domein

Wat ga je doen?
Binnen de afdeling COC2 en I&V zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe medewerker die vanuit zijn/ haar functie van (technisch) beheerder bijdraagt aan het realiseren en het beheren van de geïntegreerde informatiesystemen binnen het Inlichtingen en Veiligheid (I&V) domein. Als beheerder ben je specialist in het inrichten, beheren en onderhouden van de aan jou toegewezen IT zoals netwerken, applicaties en systemen. Je doet dit op basis van de wensen vanuit de business, jouw inhoudelijke kennis van de onderliggende bedrijfsprocessen, de applicaties en beschikbare technieken. Met het uitvoeren van jouw werkzaamheden zorg jij ervoor dat de applicaties en/of systemen voor onze gebruikers zo optimaal mogelijk blijven werken. In deze functie ga je dan ook volop werken of het vlak van diverse aspecten van het technisch beheer op de aan jouw toegewezen applicaties/ systemen.

Het is jouw doel om de applicaties en/of systemen zo optimaal en veilig mogelijk te laten presteren zodat de medewerkers binnen Defensie waar dan ook ter wereld hun taken kunnen uitvoeren. In overleg met je team richt je de IT in, ondersteun je de collega’s daar waar nodig, los je issues op en breng je wijzigingen aan. Daarnaast vertaal je de behoeftes van onze gebruikers naar technische oplossingen.

Als ICT Specialis binnen I&V heb je dan ook een breed takenpakket en werk je voor verschillende stakeholders vanuit heel Defensie. Binnen je takenpakket kun je bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden aantreffen:

 • Ondersteunen van gebruikers (2e en 3e lijns) zodat systeemconfiguratie voor hen optimaal werken.
 • Oplossen van incidenten en de hierbij behorende administratie afhandelen.
 • Zelfstandig of ondersteunen bij het inrichten, testen en accepteren van nieuw ingevoerde patches of nieuwe releases en nieuwe functionaliteiten op de systeemconfiguratie.
 • Inrichten en beheren van server/netwerkinrichtingen, databases en backups.
 • Samenwerken met en ondersteunen van collega’s in het kader van systeembeheer.
 • Monitoren van de systeemparameters zoals performance, belasting en storage van het systeem.
 • Bijhouden van technische en relevante beheer documentatie.
 • Voorstellen doen voor verbeteringen naar aanleiding specificaties, security eisen en de performance van de systemen.
 • Het signaleren van (security)risico’s en daarbij maatregelen en acties voorstellen.
 • Het ondersteunen van beheerders, systeemmanagers of projectleiders bij projecten.
 • Jezelf verdiepen in aspecten zoals hardware, software en security.
 • Je blijft op de hoogte van de vernieuwingen binnen de organisatie en de externe markt in het kader van verbeteringen van huidige technieken, trends en ontwikkelingen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC)
Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.
Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

COC2 en I&V
De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, ten behoeve de KMar en het Inlichtingen & Veiligheid domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De beheerder zal worden ingezet binnen het domein Inlichtingen en Veiligheid (I&V) voor verschillende applicaties en/of systemen. Gezien de inzet binnen het I&V domein en de aard van de werkzaamheden, maakt een veiligheidsonderzoek onderdeel uit van het selectieproces.

Meer over Defensie Materieel Organisatie (DMO)
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Wesly Stevens

06-20562490

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

1e Beheerder ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst oproepkracht

Systeemmanager Cat 1

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Techniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd