• 't Harde
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • €3.275 - €4.396 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 5 juni 2024 Nog 14 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 536860, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word ICT specialist voor onze Elektronische Oorlogvoering (EOV) systemen binnen Defensie!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als ICT Specialist EOV binnen I&V heb je een breed takenpakket en werk je voor verschillende stakeholders vanuit heel Defensie.

Wat ga je doen?

Binnen de afdeling COC2 en I&V zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe medewerker die vanuit zijn/ haar functie van ICT specialist bijdraagt aan het realiseren en het beheren van de geïntegreerde EOV systemen binnen het Inlichtingen en Veiligheid (I&V) domein. De Electronic Warfare Support Unit (EWSU) zorgt met hun specifieke expertise van EOV en IT systemen voor een essentiële bijdrage bij de invoer, instandhouding, vervanging en afvoer van EOV systemen. Zo zorgen jullie er samen bijvoorbeeld voor dat nieuwe systemen optimaal worden getest, dat er passende handleidingen en instructies zijn voor gebruikers en hersteleenheden en dat het werkend geleverd wordt aan onze gebruikers

Als beheerder ben je specialist in het inrichten, beheren en onderhouden van de aan jou toegewezen EOV systemen en bijbehorende randapparatuur. Je doet dit op basis van de wensen vanuit de business, jouw inhoudelijke kennis van de onderliggende bedrijfsprocessen, de applicaties en beschikbare technieken.

Het is jouw doel om de systemen zo optimaal en veilig mogelijk te laten presteren zodat de medewerkers binnen Defensie waar dan ook ter wereld hun taken kunnen uitvoeren. In overleg met de collega’s uit het team richt je de IT in, ondersteun je de collega’s daar waar nodig, los je issues op en breng je wijzigingen aan. Daarnaast vertaal je de behoeftes van onze gebruikers naar technische oplossingen.

Als ICT Specialist EOV binnen I&V heb je dan ook een breed takenpakket en werk je voor verschillende stakeholders vanuit heel Defensie. Binnen je takenpakket kun je bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden aantreffen:

 • Ondersteunen van gebruikers (2e en 3e lijns) zodat de EOV systemen voor hen optimaal werken.
 • Oplossen van incidenten en changes en de hierbij behorende administratie afhandelen.
 • Zelfstandig of ondersteunen bij het inrichten, testen en accepteren van nieuw ingevoerde patches of nieuwe releases en nieuwe functionaliteiten op de systemen.
 • Bijhouden van technische en relevante beheer documentatie
 • Voorstellen doen voor verbeteringen naar aanleiding specificaties, security eisen en de performance van de systemen.
 • Het signaleren van (security)risico’s en daarbij maatregelen en acties voorstellen.
 • Het ondersteunen van beheerders, systeemmanagers of projectleiders bij projecten.
 • Jezelf verdiepen in aspecten zoals EOV, hardware, software en security.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken? 

dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.

De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, ten behoeve de KMar en het Inlichtingen & Veiligheid domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in standhouden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

Als ICT specialist zal je worden ingezet binnen de sectie systeemmanagement en beheer, team Inlichtingen en Veiligheid (I&V) voor het vakgebied Elektronische OorlogVoering (EOV) of met andere woorden in onze Electronic Warfare Support Unit (EWSU).

Elektronische Oorlogvoering is van vitaal belang voor bescherming van eigen mensen en middelen, het opbouwen situational awareness (o.a. detectie van dreigingen), het verzamelen van inlichtingen, het verstoren, misleiden en het degraderen of uitschakelen van vijandelijke systemen.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 64.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Postma

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

ICT specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder medior

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder COC2 enI &V.

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd