ICT-Kwaliteitsmanager / Senior Kennismodelleur (Be Informed)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IND/DH/IVO/2019/135
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Bedrijfsvoering, afdeling IV Ontwikkeling, team Ontwikkeling & Contentbeheer INDiGO één vacature voor de rol van Kwaliteitsmanager/Senior Kennismodelleur Be Informed. Het gaat om een structurele functie.

De functie bestaat uit twee onderdelen:

Kwaliteitsmanager

Hierbij ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de modellen in de Be Informed repository die onder andere wordt gemeten door de kwaliteitsindicaties van de Software Improvement Group (SIG) voor onderhoudbaarheid.

In de rol van kwaliteitsmanager heb je de volgende taken:

 • Het monitoren van de kwaliteit van de “code” (modellen) in de Be Informed repository;
 • Het ontwikkelen en implementeren van eigen kwaliteitsstandaarden en het maken/aansturen van tooling om dit te meten;
 • Het aandragen van verbetervoorstellen voor het verbeteren van de kwaliteit in de repository;
 • Het monitoren of de verbetervoorstellen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en of er voldoende capaciteit aan wordt toebedeeld;
 • Het aandragen van verbetervoorstellen voor het proces van het produceren van de code in de repository, bijvoorbeeld:
 1. Opstellen en afdwingen van modelleerrichtlijnen (in overleg met de modelleurs en de tech lead);
 2. Invoeren van collegiale reviews en dit inpassen in het voortbrengingsproces.

In de rol van Senior Kennismodelleur heb je deze taken:

 • Het ontwikkelen van business modellen met behulp van de Be Informed studio;
 • Het modelleren van bedrijfsregels in kennismodellen;
 • Werken binnen gegeven architectuurrichtlijnen en met gebruik van design patterns. Op deze manier ontwikkel je applicaties die de IND optimaal ondersteunt;
 • het begeleiden van medewerkers in de ontwikkelstraat die zich bezighouden met de ontwikkeling en onderhoud van Be Informed Studio (al dan niet op termijn).

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar iemand die creatief kan denken, initiatief neemt en iemand die kan werken onder tijdsdruk. Je bent analytisch sterk en werkt gestructureerd. Daarnaast speelt klantgerichtheid bij ons een grote rol en vinden wij het belangrijk dat je een actieve rol speelt bij de ontwikkeling van de organisatie en het applicatielandschap. Werken met software als Be Informed (of een soortgelijk low code product) maakt je enthousiast. Je bent in staat onder architectuur te werken en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Hierbij is het belangrijk dat je niet alleen een beeld kunt vormen van de (ideale) eindsituatie, maar ook van het groeipad daar naar toe en daar aan meebouwt. Voorbeelden zijn: hoe kan de IND, gegeven het huidige applicatielandschap van Siebel, Be Informed en portaaltechnologie, oplossingen aandragen voor nieuwe concepten als informatie-gestuurd werken en risico case management.

 • Je beschikt over Bachelor of Masterniveau richting Computer Science, (Bedrijfskundige) Informatica, Organisatie- & informatiekunde, Artificial Intelligence of soortgelijk;
 • Je hebt (uitgebreide) kennis van en ervaring met Business Rules Management systemen, bij voorkeur Be Informed (werking van instrumenten, gebruik van formules in Be Informed, modelleerpatronen en de werking van webapplicaties/serviceapplicaties; óf je kunt je deze kennis aantoonbaar eigen maken;
 • Je hebt kennis en ervaring opgedaan met Agile/Scrum;
 • Je hebt eerder gewerkt in een Agile omgeving en bent in staat om iteratief te werken;
 • Je hebt brede ervaring met regelgestuurde softwareontwikkeling;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met (testen in) SOAP UI;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken met case management systemen (bijv. Siebel, SAP, Be Informed, Pegasystems, etc.);
 • Je hebt gevoel bij (Regelgestuurde) Architectuur.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Communicatieve vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk
 • Resultaatgericht
 • Pro actief
 • Overtuigingskracht

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een (selectie) assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken
van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld
bij databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken. Tijdens de procedure
bestaat de mogelijkheid, voor geschikte kandidaten, om een dag(deel) mee te
lopen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de afdeling Informatie Voorziening van de IND werken ongeveer 300 mensen, voornamelijk in Den Haag. De afdeling bestaat uit de onderdelen Ontwikkeling en Beheer. We stellen duurzame IV-oplossingen beschikbaar voor alle bedrijfsonderdelen van de IND. We ontwerpen, bouwen, testen, implementeren en beheren eigen IV-oplossingen, in nauwe samenwerking met de klant en onze ketenpartners. En we testen, implementeren en beheren bestaande IV oplossingen; software en hardware. Hierbij zijn we steeds op zoek naar de effectieve en efficiënte oplossingen en werkwijzen.

We werken steeds meer via de Agile methode. Competenties als samenwerken, verbinden en communiceren, vinden we dan ook belangrijk.
De teams en ons management kenmerken zich door een prettige, informele sfeer. We gaan uit van vertrouwen en professionaliteit met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.

Directie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. Directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

Directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Guido Pols, Manager team Ontwikkeling & Contentbeheer INDiGO

06-57317620

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Infrastructuurarchitect ICT

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Solution architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Teamleider security

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling