Hr-adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Schedeldoekshaven 101 te Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Internationaal
 • Reageren voor 10 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 605
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) zendt civiel experts en verkiezingswaarnemers uit naar civiele of verkiezingsmissies verspreid over de wereld. Hierbij hoort een cao speciaal voor deze doelgroep. Als hr-adviseur bedrijfsvoering ben je medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van de uitzending en alle bijbehorende hr-processen. Zo draag jij er vanuit Den Haag aan bij dat je BZ-collega’s hun werk over de grens zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Je takenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Je stelt arbeidsovereenkomsten op en verwerkt alles in de diverse administratieve (personeels)systemen.
 • Je past de regelgeving toe die bij deze specifieke uitzendingen hoort en bereidt besluiten voor die moeten worden voorgelegd aan juristen bij afwijking van de regelgeving.
 • Je voert voorbereidingsgesprekken met de civiel experts en hebt contact met de verkiezingswaarnemers die worden uitgezonden.
 • Je bent tijdens en bij de beëindiging van een uitzending de vraagbaak voor personele, administratieve en praktische vragen.
 • Je bent vanaf het moment dat er een vacature is voor civiel expert betrokken bij het proces van werving en selectie voor die functie. Denk aan het uitzetten van vacatures en het monitoren van de procedure.
 • Je werft verkiezingswaarnemers en beheert het bestand.
 • Je draagt binnen het cluster bij aan tevreden klanten en opdrachtgevers.
 • Je zoekt actief de samenwerking met je collega’s en andere onderdelen van 3W | Werken voor Nederland, Wereldwijd.

Als adviseur heb je ook een rol in de vernieuwing, digitalisering en optimalisering van zowel de werkprocessen als inhoudelijk op de werkterreinen van het cluster. Ook werk je mee aan grote en kleine projecten binnen het cluster, de afdeling of 3W-breed. Denk daarbij aan aanbestedingstrajecten of het actualiseren van de cao Civiel Experts en Verkiezingswaarnemers. Kortom; reken op een uitdagende en afwisselend functie en werkomgeving!

Gamebased assessment
Voor deze vacature vragen we je een gamebased assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extra leuk voor jou: nadat je de gamebased assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

3W | Werken voor Nederland, Wereldwijd is een shared service organisatie binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. 3W biedt ondersteuning aan alle medewerkers van de Rijksoverheid die voor korte of lange duur in het buitenland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk verblijven voor hun werk. We bieden producten en diensten aan op het gebied van voorlichting en voorbereiding van de medewerker en gezinsleden, verhuizingen, vergoedingen, keuringen en vaccinaties, legalisaties en dienstreizen. Maar ook op het terrein van diplomatieke paspoorten en visa, rechtspositie lokaal personeel, salarisadministratie lokaal personeel en post- en goederenvervoer.

Afdeling Personeel Buitenland
3W bestaat naast het Stafoffice uit twee afdelingen: Dienstenverlening en Relatiemanagement en Personeel Buitenland. De afdeling Personeel Buitenland bestaat uit drie clusters (Uitgezonden Medewerker, Lokale Medewerkers en Voorlichting, Werving en Training) met gezamenlijk op dit moment circa tachtig medewerkers.

Het cluster Voorlichting, Werving en Training werkt aan:

 • voorlichting aan personen die zich willen oriënteren op werken in het buitenland;
 • werving door het team Civiele Missies en Verkiezingswaarnemers: dit team werft en selecteert civiele experts voor opname in het bestand. Dit gebeurt via een selectiegesprek en een assessment. Ook het bestand verkiezingswaarnemers valt onder de verantwoordelijkheid van dit team;
 • een breed palet van werkzaamheden binnen het onderdeel training, zowel voor uit te zenden ambtenaren en hun gezinsleden, als voor de civiele experts en verkiezingswaarnemers.

Kernbegrippen voor werken binnen 3W zijn: interdepartementaal, digitaal en met de klant centraal. 3W is nog steeds volop in ontwikkeling. Dit betekent dat de organisatie flexibel wordt ingericht en aangepast waar nodig.

Team Civiele Missies en Verkiezingswaarnemers
Het team Civiele Missies en Verkiezingswaarnemers bestaat uit een coördinator en vier adviseurs bedrijfsvoering. Dat is het team waar jij deel van uitmaakt. Het team beheert een pool van experts die door Nederland worden uitgezonden naar civiele missies om bij te dragen aan wederopbouwprocessen in (post-)conflictgebieden en aan de inzet op het gebied van veiligheid en rechtsorde. Daarnaast beheert het team een pool van verkiezingswaarnemers die door Nederland worden uitgezonden naar jonge democratieën waar verkiezingen plaatsvinden om het verkiezingsproces te observeren.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en inclusie
Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hadewych Dautzenberg, Clusterhoofd

+31 06 52751327

Jeanne Dumoulin, Coordinator

+31 06 52487433

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Patricia Kolenel, recruiter

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur internationale uitzendingen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Schedeldoekshaven 101 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Klantvraagonderzoeker

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd