HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 3 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DP&O/200090
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wie adviseert het management over grote HRM-vraagstukken, zoals een reorganisatie, loopbaanbeleid of strategisch personeelsmanagement? Nou, jij dus. Als onze HR-adviseur voor de directie Personeel en Organisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag ben je het eerste aanspreekpunt voor het management op het brede werkterrein van HRM.

Je gaat aan de slag voor het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over organisatorische en personele vraagstukken aan directeuren en managers. Jouw werkzaamheden lopen uiteen van het op operationeel en tactisch niveau adviseren en ondersteunen, tot het fungeren als strategisch en tactisch sparringpartner.

Als HR-adviseur analyseer en adviseer je op verschillende niveaus over de volle breedte van het HRM-terrein, bijvoorbeeld over rechtspositionele aangelegenheden, (re)organisatie- en formatievraagstukken, medezeggenschap, de implementatie van nieuwe personeelsinstrumenten en de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Bij complexe (individuele) casuïstiek en bij de begeleiding van gevoelige personele trajecten, ben je de sparringpartner van het management en voer jij de regie.

Naast je directe HR-collega’s werk je ook nauw samen met je collega’s van de directie Personeel en Organisatie. Dit doe je om gezamenlijk de missie van de directie om hét expertiseknooppunt voor personeels- en organisatievraagstukken te zijn in te vullen. Dat betekent dat je onderdelen van de directie Personeel en Organisatie ondersteunt en met elkaar verbindt waar mogelijk.

We stimuleren de doorontwikkeling van personeel en organisatie en monitoren deze ook, met als oogmerk kwaliteitsverbetering. We werken resultaatgericht en doen aan situationele advisering en ondersteuning. Daarom werken we continu aan een goede informatiepositie over de ontwikkelingen op de beleidsterreinen van Justitie en Veiligheid en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het HR-vakgebied.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma of een vergelijkbaar niveau, dat eventueel is aan te tonen via een assessment.
 • Je hebt een aantal jaren werkervaring als HR-adviseur in een overheidsorganisatie.
 • Je beschikt over specifieke kennis van ambtenarenrecht, werving en selectie, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, het Functiegebouw Rijk en de gehanteerde principes, mobiliteit, organisatieontwikkeling en reorganisatie- en plaatsingsprocessen.
 • Je beschikt daarbij ook over actuele kennis op het terrein van arbeidsvoorwaarden zoals geregeld in de cao Rijk en het personeelsreglement (per 1 januari 2020).
 • Je bent succesvol in het adviseren en begeleiden van het management bij complexe processen en producten, waarbij je ook rekening houdt met organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken.
 • Je vindt het leuk om op casuïstiek te adviseren.
 • Je beschikt over een goed abstract denkvermogen en bent tegelijk een echte doener.
 • Je kunt goed inschatten wanneer je moet meebewegen en wanneer je de hoeder bent.
 • Je beschikt over stijlflexibiliteit, een goed analytisch vermogen en overtuigingskracht.
 • Je kunt een goede invulling en sturing geven aan de operationele kant van de functie.
 • Je kunt veel verschillende (kleine) zaken tegelijkertijd overzien en uitvoeren.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren, en bent resultaatgericht.
 • Je durft zaken bespreekbaar te maken in een verbaal krachtige omgeving om vervolgens verder te kunnen bouwen aan het professionaliseren van de organisatie. Daarnaast ben je een leergierige en betrokken collega, die zich verder wil ontwikkelen in de dynamische en veeleisende omgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Personeel en Organisatie (P&O) draagt bij aan een optimaal toegeruste organisatie. Dit doen we via een professionele, effectieve en efficiënte P&O-functie, zodat de leiding de organisatie doelmatig kan besturen en haar beleidsdoelstellingen weet te realiseren.

We werken aan een directie P&O die er is voor heel Justitie en Veiligheid als het gaat om personeels- en organisatievraagstukken. We vertalen rijksbeleid naar de taakorganisaties en verzorgen het primaire HR-advieswerk voor het bestuursdepartement. We zijn bovendien een P&O-expertiseknooppunt voor het ministerie. We werken volgens de visie van wendbaar organiseren, waarbij we ons richten op drie pijlers: de mens centraal/duurzame inzetbaarheid, eigentijds leiderschap en de flexibele organisatie.

Deze visie is leidend bij de uitvoering van de taken van de directie:

 • advisering van de departementsleiding over de ontwikkeling, organisatie, coördinatie van en control op de uitvoering van het organisatie- en personeelsbeleid;
 • de uitvoering van de departementale werkgeverstaken;
 • de eerstelijnsadvisering ten aanzien van organisatie- en personeelsaangelegenheden aan de hoofden van de clusters en de daaronder ressorterende dienstonderdelen van het bestuursdepartement (de andere onderdelen van Justitie en Veiligheid hebben hun eigen eerstelijnsadvisering);
 • de ontwikkeling en organisatie van opleidingsprogramma’s voor alle beleidsambtenaren van het ministerie.

We werken bij de directie zoveel mogelijk opgavegericht. Dat betekent dat we de juiste vakmensen inzetten op de specifieke P&O-onderwerpen en we het management daaromheen organiseren. Elk onderwerp waaraan we werken heeft een vaste sponsor in het MT. Het MT dient als centraal programmeringspunt en sponsor van alle opgaven. Deze opgaven komen voort uit het jaarplan dat we in de loop van dit jaar willen realiseren.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Loes de Cock

06-11281367

Ferdinand Schouten

06-15342131

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Loes de Cock

06-11281367

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsadviseur personeel en organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Junior) Onderzoeker cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)