• Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 19 - 40
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer 540900
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De mariniers van het Commando Zeestrijdkrachten bewaken de veiligheid op en vanuit zee. Jij draagt er als hr-adviseur in Den Helder aan bij dat zij hun belangrijke taak goed kunnen blijven uitvoeren. Nu én in de toekomst.

Je werkt vanuit de P&O-afdeling van de Koninklijke Marine. Samen met je collega’s zet je je in voor de ambities van het Commando Zeestrijdkrachten op het vlak van personele gereedstelling en goed werkgeverschap. Jij focust op ons personeelsbeleid en initieert, coördineert, bewaakt en begeleidt de procedures op hr-gebied. Ook treed je op als intermediair of bemiddelaar tussen verschillende partijen. Daarnaast adviseer en assisteer je het lijnmanagement en de senior hr-adviseur bij de analyse van personele en managementinformatie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling P&O draagt bij aan de realisatie van de ambities van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) op het gebied van personele gereedstelling en goed werkgeverschap. Wij doen dit door het leveren van advies en ondersteuning. Dit met het oogmerk dat CZSK te allen tijde kan beschikken over voldoende, goed gekwalificeerd, goed geoefend en goed gemotiveerd personeel om de taakstelling uit te voeren.

P&O-advies
De onderafdeling P&O-advies is verantwoordelijk voor:

 • het leveren van professioneel (strategisch) P&O-advies aan het lijnmanagement.
  De onderafdeling P&O-advies vormt hiermee de ‘één-loketfunctie’ voor het lijnmanagement naar de afdeling P&O;
 • het ondersteunen van de individuele lijnmanager bij het uitvoeren en oplossen van personele en organisatorische vraagstukken;
 • het fungeren als intermediair tussen het lijnmanagement en diverse P&O-afdelingen.

Koninklijke Marine

In Nederland en in het buitenland helpt de Koninklijke Marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en rampen. Het krijgsmachtdeel kan zelfstandig operaties uitvoeren. Optreden kan ook samen met de landmacht, luchtmacht, marechaussee en met buitenlandse bondgenoten.

Door scheepvaartroutes en knooppunten op zee te beveiligen is ongehinderde handel en veilig transport mogelijk. De marine bestrijdt bijvoorbeeld drugstransporten, piraterij, mensensmokkel, wapensmokkel en terreur. Marineschepen varen daarvoor patrouilles, leggen blokkades en voeren boardingoperaties uit.

De onderzeeboten beveiligen wereldwijd zeegebieden en verzamelen inlichtingen. Dichter bij huis ruimt de marine explosieven op zee en in havens. Ook redt ze drenkelingen en controleert ze de kustwateren.

Eenheden van de marine kunnen vanuit zee op het land worden ingezet en zelfstandig landoperaties uitvoeren of ondersteunen. Ze doen dit onder meer door:

 • de aanvoer van militairen, voertuigen, munitie, voeding en water;
 • het geven van medische en humanitaire hulp;
 • verzamelen van inlichtingen met onder meer geavanceerde sensoren;
 • het geven van vuursteun.

Op zee kan de marine hiervoor ook een basis inrichten. Vanuit deze basis kan een commandant het bevel voeren over een operatie. Zo’n basis op zee is helemaal zelfvoorzienend met eigen medische voorzieningen, helikopters, landingsvaartuigen en technische ondersteuning.

In Nederland levert het oudste krijgsmachtdeel een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De marine:

 • beschermt en verdedigt het Nederlands grondgebied;
 • ondersteunt de kustwacht en voert zoek- en reddingsacties uit;
 • bestrijdt terrorisme op en onder water;
 • ruimt niet-ontplofte explosieven op zee en in havengebieden;
 • levert duikexpertise en duikmedische assistentie;
 • verricht hydrografische metingen voor het maken van zeekaarten;
 • ondersteunt de civiele autoriteiten bij onder meer natuurrampen of het zoeken naar vermiste personen.

In het Caribisch gebied beschermt de marine het grondgebied en de wateren van het Koninkrijk der Nederlanden.

Koninklijke Marine

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P.J.A.M. Nouwens

0223-651067

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P.J.A.M. Nouwens

0223-651067

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Hr-adviseur" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "540900" naar:

Rijkszee- en Marinehaven 1
1781 ZZ
Den Helder

Relevante vacatures

Hr-adviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HR-adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Clusterhoofd HR

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd