Hoofd Zorg Detentiecentra Rotterdam en Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Master/doctoraal, HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 11341
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Hoofd Zorg ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van medische en paramedische zorg binnen de detentiecentra Rotterdam en Zeist. DC Rotterdam is vanuit de Vreemdelingbewaring verantwoordelijk voor volwassen mannen. DC Zeist draagt de verantwoordelijkheid voor gezinnen, vrouwen en minderjarige alleen reizenden. Tevens huisvest DC  Zeist verschillende doelgroepen waaronder arrestanten en is DC Rotterdam verantwoordelijk voor het regime Huis van Bewaring en in de toekomst ook voor arreastanten. 

Als Hoofd Zorg werk je nauw samen met twee plaatsvervangend Hoofden zorg, die je ook aanstuurt. Dit doe je door hen in hun kracht te zetten. Dat geldt ook voor de rest van de medewerkers. Je investeert continu in een positief en vitaal leef- en werkklimaat en een gezonde multiculturele en diverse cultuur. Ook motiveer je iedereen om zich te ontwikkelen. Dit doe je vanuit een positieve en proactieve houding. In de detentiecentra mag iedereen zijn wie hij of zij is. We herkennen talenten en zetten medewerkers in op plekken waar ze kunnen excelleren. 

Waar jouw focus ligt op de beleidsvoering, ligt bij jouw plaatsvervangers de focus op het operationeel aansturen van de twee medische diensten van de twee detentiecentra. De plaatsvervangers rapporteren aan jou over het verloop van de operationele aansturing en jij rapporteert op jouw beurt de stand van zaken aan de portefeuillehouder zorg binnen de directie van detentiecentra Rotterdam en Zeist. De medische diensten bestaan uit diverse zorgdisciplines, zoals verpleegkundigen, artsen, administratief medewerkers zorg en (GZ)-psychologen. 

Vanuit zowel een zorg- als een managementachtergrond weet jij hoe je kwaliteit kunt verhogen en waarborgen. Zowel op het vlak van de (personeels) beleidsvoering en de zorg als de individuele medewerkers. Dit betekent dat jij beschikbaar bent voor jouw plaatsvervangers en de twee medische diensten. Je sluit aan bij teamoverleggen, zit wekelijks met de plaatsvervangers en weet te investeren in het persoonlijke contact met de medische diensten. Want het verhogen en waarborgen van de kwaliteit van zorg begint bij het kennen van je medewerkers en ze in hun potentie kunnen stimuleren en motiveren. 

Daarnaast maakt het samenwerken en het opzoeken van de verbinding met ketenpartners en andere disciplines binnen de inrichting deel uit van je dagelijkse werk. Deze samenwerking weet jij actief op te zoeken en te bevorderen. Net als de uitvoering van medisch beleid met betrekking tot zorg en het doen van zorgoverdrachten. 

Je hebt als hoofd zorg een signalerende taak en adviseert de directie en ketenpartners. Dit kan soms betekenen dat je te maken krijgt met verschillende belangen en hierin moet schakelen. Gelukkig deins jij daar niet voor terug. Integendeel zelfs, want vanuit jouw ervaring weet jij snel in deze dynamische omgeving te schakelen en verbindingen te leggen. Kortom; een functie waar jij vanuit jouw kennis en expertise een groot verschil kan maken.
 

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Detentiecentrum Rotterdam en detentiecentrum Zeist zijn twee zelfstandige vestigingen onder hetzelfde bestuur en maken deel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring (GW/VB). Het onderdeel Vreemdelingenbewaring is specifiek verantwoordelijk voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen, vreemdelingen in strafrecht en drugskoeriers. 

In de decentiecentra verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting en gedetineerden op strafrechtelijke titel. Het zijn dus multifunctionele inrichtingen met zowel vreemdelingen als justitiabelen. De locatie bevindt zich op het luchthaventerrein van Rotterdam The Hague Airport. Sinds begin 2019 valt detentiecentrum Zeist ook onder het bestuur van detentiecentrum Rotterdam. In Zeist verblijven de gezinnen in een gesloten gezinsvoorziening. 

Afdeling Zorg
De afdeling Zorg staat voor een zo optimaal mogelijke zorg voor de ingesloten medemens gedurende zijn insluiting. Met zorg wordt bedoeld, zorg op somatisch en psychosociaal gebied. Zorgmedewerkers met deze achtergronden vormen samen met justitieel geneeskundigen, (GZ-)psychologen en psychiaters het behandelteam, dat wordt bijgestaan door een team van justitieel verpleegkundigen. Voor specialistische kennis schakelen we externe disciplines in, zoals een fysiotherapeut, tandarts, podotherapeut en opticien.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw O. Bouaouiouach, hr-adviseur

06-50093589

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Vreemdelingenzaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog Detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Detentie Inrichtingswerker (Detentiecentrum Zeist)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd