Hoofd Sectie Integrale beveiliging

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.626 - €7.040
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 479918
 • Plaatsingsdatum 1 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Hoofd Sectie Integrale beveiliging binnen JIVC!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie.

Wat ga je doen?

Als het Hoofd Integrale Beveiliging speel je een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid binnen JIVC. Dit omvat het opstellen van gedetailleerde IT-beveiligingsinstructies die als leidraad dienen voor het integrale beveiligingsbeleid. Daarnaast coördineer je de totstandkoming van de risicoanalyse en het integrale beveiligingsplan. Hierbij wordt het dreigingsniveau van IT-diensten proactief beoordeeld en, indien nodig, wordt een VIR E&E uitgevoerd door gecertificeerde IB-adviseurs om mogelijke kwetsbaarheden te identificeren. Het doel is om een robuust en actueel beveiligings framework te handhaven en regelmatig rapportages te verstrekken over de status van de integrale beveiliging binnen JIVC.

Je geeft leiding aan 60 professionele medewerkers van het organisatieonderdeel Integrale Beveiliging. Adviseer je (gevraagd en ongevraagd) en monitor je defensie breed de toepassing van beveiligingsmaatregelen t.b.v. de ICT-infrastructuur, gebouwen en ruimtes voor huisvesting en Te Beschermen Belangen van JIVC.

Het monitoren van kwetsbaarheidsanalyses binnen JIVC behoort ook tot je verantwoordelijkheden . Daarnaast coördineer je accreditatieprocessen gedurende de hele levenscyclus van producten en diensten. Dit omvat het vastleggen van accreditatietrajecten, het opstellen van risicoanalyses, beveiligingsplannen en het toezicht houden op de implementatie van beveiligingsmaatregelen. Bovendien rapporteer je over dreigingen en de beveiligingsstatus van JIVC's dienstverlening en de Defensie-infrastructuur aan de JIVC-directie, wat hen in staat stelt tijdig in te grijpen bij beveiligingskwesties. Dit alles draagt bij aan een robuuste beveiligingsstructuur binnen JIVC.

Je monitort (beveiligings) incidenten, ongeacht of ze veroorzaakt zijn door medewerkers van JIVC of van invloed zijn op de dienstverlening en de Defensie-ICT-infrastructuur. Bovendien waarborg je de implementatie van beveiligingsmaatregelen, met een sterke focus op informatiebeveiliging om te voldoen aan beleid en regelgeving.

Daarnaast fungeer je als procesverantwoordelijke voor aangrenzende processen zoals Business Continuity Management, patchmanagement en risicomanagement.

Ten slotte treed je op als risk manager voor JIVC en de IT-diensten, waarbij verantwoording wordt afgelegd over de genomen maatregelen. Dit alles draagt bij aan de algehele veiligheid en veerkracht van JIVC.

Wat vragen we?
Je beschikt over kennis en vaardigheden op het vakgebied van beveiliging en bent bij voorkeur in het bezit van één of meerdere van de volgende certificeringen of je kunt ervaring binnen het vakgebied overleggen:

 • CISM (Certified Information Systems Manager);
 • CRISK (Certified in Risk and Information Systems Control);
 • CISA (Certified Information Systems Auditor);
 • ISO 27001 (of bent aantoonbaar bekend met het BIO normenkader).

Je hebt bij voorkeur, meer dan drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie, kent Defensie goed en je kunt mensen overtuigen met argumenten en met kennis. Ervaring binnen het security en IT werkveld is een pre.

Kennis/opleidingseisen:
Je hebt een WO diploma in een van de volgende vakgebieden: IT security management, cyber security management, risicomanagement, business IT & management, informatica met specialisatie informatiebeveiliging of een vergelijkbare opleiding.

Verder ben je een aanpakker, sociaal, betrokken bij je collega’s en de afdeling en heb je het adviseursvak onder de knie. Je vindt het ook leuk om anderen daarin verder te helpen en jouw kennis en ervaring als meerwaarde in te zetten voor het team.
Je kunt omgaan met druk, weet hoe je je standpunt kunt verdedigen/onderbouwen in lastige discussies en hebt een oplossingsgerichte instelling. Kwaliteit en efficiëntie zijn twee kenmerken die jij kunt leveren.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €5.626 Max. €7.040 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onze missie luidt: JIVC levert de beste IT voor de Krijgsmacht. Wereldwijd, 24/7. Met als visie: Wij werken toe naar één integraal IT-landschap om Informatie Gestuurd Optreden voor de krijgsmacht mogelijk te maken.
Daarbij als Taak: JIVC levert 7x24 uur, wereldwijd, moderne en betrouwbare IT en informatiebeheer. We beheren en vernieuwen de IT. Dit doen wij voor de Operationele Commando’s en alle ondersteunende onderdelen van Defensie. Wij zijn robuust, wendbaar en digitaal weerbaar. Dankzij ons kan Defensie datagedreven en interoperabel werken.

Wij realiseren onze missie langs de pijlers: ‘Continuïteit & Vernieuwing’. Dit bereiken we door onze dienstverlening volgens afspraak te leveren (conform de Producten- en Dienstencatalogus), niet alleen nu maar ook duurzaam: life cyclemanagement is voor ons gehele producten- en dienstenassortiment op orde. Hierbij is beveiliging een cruciale randvoorwaarde.

Je standplaats wordt de Kromhout Kazerne (KHK) in Utrecht.

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Expertise Centrum, organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van het Defensie Commando Materieel en IT (COMMIT).

Expertise Centrum
De afdeling Expertise Centrum (EC) faciliteert de productieafdelingen en de andere organisatie-elementen van het JIVC en defensie breed door het borgen van uniforme methodes en technieken, producten- en dienstenmanagement, hoogwaardig vakmanschap en de flexibele inzet van schaarse en/of generieke expertise. Onderdeel van het EC is de sectie Integrale beveiliging (IBEV). De sectie Integrale Beveiliging is binnen JIVC de autoriteit op het gebied van beveiliging- en toetsing beleid.

De sectie Integrale Beveiliging draagt direct bij aan de dienstverlening van JIVC en aan behoeftestellingen door het leveren van kennis en advies over beveiliging in de breedste zin van het woord. Daarnaast levert de sectie de inrichting, controle en voorbereiding van de screeningen van het personeel, de Defensiepas en de fysieke beveiliging van JIVC objecten. De deelgebieden van het Defensie Beveiligingsbeleid (DBB) staan daarbij centraal. Tevens draagt de sectie vanuit beveiligingsoptiek bij aan de realisatie van uit te voeren (project)opdrachten van alle rechtstreeks aan het operationele proces gerelateerde IT-systemen, inclusief alle IT-koppelingen en koppelvlakken met andere IT-systemen zoals sensoren en wapensystemen.

De sectie IBEV kent een 4-tal expertises:

 1. Integrale Beveiliging
 2. Informatiebeveiliging
 3. Fysieke Beveiliging
 4. TSP management (Trust Service Provider)

Het hoofd van de sectie Integrale Beveiliging is tevens belast met de aansturing en hiërarchische leiding van de sectie.

Ministerie van Defensie

Over Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afra Huntelaar, Recruitment Adviseur

06-13339389

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Solution architect / Systems architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT-Auditor

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Demand, Project, Portfolio Manager bij JIVC

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)