• Stand­plaats Den Hoorn
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 4 jaar.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.146 - €4.343
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 4 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 495621
 • Plaatsingsdatum 17 november 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

1. Is eindverantwoordelijk voor de tijdige levering van alle van te voren met de commandant MKDH overeengekomen producten en diensten, ter ondersteuning van de deel- en medegebruikers op de locatie Texel door:
- het stellen van prioriteiten in de afstemming van de vraag met de beschikbare capaciteit van de kazerne;
- het coördineren en intermediëren tussen deel- en medegebruikers en andere ondersteunende defensie- en civiele diensten;

2. Is verantwoordelijk zorg te dragen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering door:
- het opstellen van jaarplannen;
- het opstellen van aanvullende behoeftes op het gebied van infrastructuur en personeel;
- het initiëren van voorstellen tot wijziging van de bedrijfsvoering, organisatiestructuur of regelgeving.

3. Draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van bedrijfsprocessen door:
- Het bewaken van de kwaliteit van de geleverde diensten en de voortgang in de afhandeling van opgedragen taken;
- Het geven/opstellen van instructie over nieuwe richtlijnen, voorschriften en wetswijzigingen
- Het vaststellen en realiseren van productie- en kwaliteitsnormen;
- Het optreden als Beveiligingsfunctionaris, Hoofd Bedrijfshulpverlening en Lokale Informatie Manager
- Het bijdragen aan nieuwe systemen door het doen van voorstellen ter verbetering.

4. Coördineert en bewaakt de kwaliteit van de te leveren diensten door Divisie Vastgoed en Beveiliging, Divisie Facilitair en Logistiek, Divisie Informatievoorzieningen Defensie Materieel Organisatie door:
- Het adviseren van Commandant Marinekazerne Den Helder over betreffende dienstverlening op de locatie Texel;
- Het opstellen van de klantvraag van de gebruikers op de locatie Texel naar de interne en externe dienstverleners;
- Het borgen van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening;
- Het coördineren van de werkzaamheden tussen klanten en de dienstverleners;
- Het coördineren van de uitvoering van keuringen en controles;
- Het doen van voorstellen aangaande facilitaire- en infrastructurele zaken aan de stafbureaus van de afdeling Maritieme Ondersteuning (MOST).

5. Geeft leiding aan het personeel van de locatie Texel.

Kennis-/opleidingseisen:
- hbo-werk- en -denkniveau
- BVMA-wal
- HBHV
- Crisismanagement
- Beveiligingsautoriteit

Ervaringseisen:
- Ruime ervaring in managementfuncties
- Ervaring als bedrijfshulpverlener
- Vaardigheid in het dienstverlenend en klantgericht werken.
- Vaardigheid in het schrijven, uitdragen en verdedigen van lokale richtlijnen.
- Leidinggevende vaardigheden.
- Adviesvaardigheden.

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €3.146 Max. €4.343 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 4 jaar.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Er is toestemming verleend om deze militaire functie tijdelijk voor een periode van 4 jaar te publiceren met een burger. Een militaire achtergrond heeft de voorkeur bij de selectieprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kazerneorganisatie Marinebasis Den Helder (locatie Texel) bij de Afdeling Maritieme Ondersteuning van de Directie Materiele Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten. Elke kazerneorganisatie heeft twee doelstellingen. Ten eerste het leveren van voorzieningen en diensten zoals catering, huisvesting, personele-, administratieve-, nautische- en materiële dienstverlening aan personeel, eenheden, bedrijven en organisaties verbonden aan de inrichting. Ten tweede ondersteunt elke
kazerne de (operationele) eenheden van de krijgsmacht en organisaties van regionaal en lokaal openbaar bestuur en gezag in het kader van (het beoefenen van) crisisbeheersing, rampenbestrijding, calamiteiten en maatschappelijke dienstverlening. De hoofdvestigingsplaats is Texel.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

CDT MBDH KLTZ F.M. Veenstra

06 57122492

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

dhr. J.N.J. Laan, personeelsadviseur

06 30534975

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Conciërge

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

IT Beheerder M&F

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder IT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd