Hoofd Informatiemanagement en Architectuur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 3027
 • Plaatsingsdatum 5 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Je omgeving positief beïnvloeden met jouw authentieke leiderschap, 23 zelfstandige professionals coachen en hen laten floreren, en de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inlichtingen naar een nog hoger niveau tillen. Word jij het nieuwe hoofd van de afdeling Informatiemanagement en Architectuur?

Jij geeft leiding aan de afdeling Informatiemanagement en Architectuur (IMA), die de Dienst Justitiële Inlichtingen (DJI) ondersteunt bij de (door)ontwikkeling van zijn digitalisering. Het doel van IMA? Om met behulp van moderne IV de organisatieprocessen binnen DJI te ondersteunen, te vernieuwen en vooral: te verbeteren. Je gaat maandelijks rond de tafel met sector- en visiedirecteuren in de I-board om te adviseren. Je bespreekt de besteding van het budget, welke processen groen licht krijgen en hoe die concreet ingevuld gaan worden (scope, complexiteit, kosten, baten). En je komt samen om een evenwicht te vinden tussen inhoudelijke en functionele belangen en die van het algemeen bestuur. 

Als hoofd stuur je 23 zelfredzame professionals aan. Je biedt actieve begeleiding en coaching zodat je teamleden zich kunnen ontwikkelen en zorgt voor een passend niveau van kennis, ervaring en diversiteit. Optimale prestaties en kwalitatief hoogstaande producten en diensten: daar stel jij hen toe in staat. Samen opereren jullie in de driehoek eindgebruikers, bestuur en product- en dienstleveranciers. Jouw medewerkers bereiden adviezen en projectinitiatievoorstellen voor en jij oordeelt of die passen binnen het beleid en de visie voor de informatievoorziening van DJI. Dat beleid – en de visie en strategie erachter – geef jij vorm. Daarbij zorg je dat initiatieven zijn afgestemd met relevante actoren binnen en buiten de Directie Informatievoorziening (DI). En bewaak je de consistentie van IV-ontwikkelingen tussen de werkterreinen van de verschillende portefeuillehouders en proceseigenaren.

Je draagt zorg voor personele planning, werving en selectie, planning en control, inkoop en aanbestedingen, en je neemt actief deel aan het managementteam van de DI. Daarnaast stimuleer je de verdere ontwikkeling van IMA en bepaal je samen met de chief information officer en collega-managers binnen DI de kernwaarden, strategie en koers van de directie. Maar daar eindigt je verantwoordelijkheid niet. Je speelt namelijk ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van de plannings- en verantwoordingscyclus van de directie, waaronder het jaarplan, het informatieplan, de IV-strategie en het management van het IV-portfolio.

Functie-eisen

Je bent iemand die moeiteloos in een grote en complexe politiek-bestuurlijke omgeving opereert. Daarbij verlies je het belang van de klant en de organisatie geen moment uit het oog. Je krijgt met veel verschillende mensen en (tegenstrijdige) belangen te maken en weet daar feilloos op in te spelen. Hoe? Met jouw ijzersterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Inhoud is belangrijk, maar communicatie nóg belangrijker. Je kunt invloed uitoefenen, processen in een bepaalde richting sturen, tegenstellingen overbruggen én draagvlak creëren.

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt relevante werkervaring als (informatie)manager, strategisch adviseur informatievoorziening of businessconsultant.
 • Je hebt ervaring met IV-inkoop en aanbestedingstrajecten en het opstellen van projectvoorstellen, businesscases, beleidsnota’s, adviezen en het geven van presentaties.
 • Je hebt kennis van en ervaring met informatiemanagement, informatieplanning, strategisch portfoliomanagement en diverse projectmanagementmethoden (PRINCE2, MSP).
 • Je bent bedreven in het realiseren van doelstellingen en het behalen van concrete resultaten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing.

Bijzonderheden

 • Een assessment, een veiligheidsonderzoek en het maken/presenteren van opdrachten kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de heer J.H.M. Doreleijers, HR-adviseur Directie Informatievoorziening, via 06-50009042.
 • Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met het shared service center DJI, team Werving, Selectie en Assessments, via 088-0754321 of sscdji.werving.selectie@dji.minjus.nl.
 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
   

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.

Afdeling Informatiemanagement en Architectuur
Informatiemanagement en Architectuur (IMA) vervult, als intermediair, de regiefunctie tussen organisatievraag en IV-aanbod. Daarnaast zijn we de strategische adviseur van de hoofddirectie, divisiedirecteuren, portefeuillehouders en andere DJI-stakeholders. We adviseren over de (initiële) inrichting en doorontwikkeling van bedrijfsprocessen en externe samenwerkingsverbanden met behulp van moderne en innovatieve IV. Onder je collega’s zijn onder meer informatiemanagers, senior businessanalisten en consultants en architecten. Per organisatiedomein en in teamverband werkt ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en expertise. We werken ook nauw samen met de overige drie afdelingen binnen DI: Projecten en Implementatie, Functioneel Beheer en Dienstenmanagement en het CIO-office.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.H.M. Doreleijers, HR adviseur

06-50009042

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Servicemanager Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Strategisch portfoliomanager ICT-projecten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)