• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 26 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer AP/19/190023
 • Plaatsingsdatum 30 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als handhavingsjurist met ruime ervaring geef je leiding aan een afdeling van op dit moment circa 11 fte. Je hebt visie en lef en bent het boegbeeld van de afdeling. Je draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de afdeling en voor de kwaliteit van haar producten. De afdeling Handhaven draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van handhavingstrajecten, zoals het opleggen van bestuurlijke boetes en herstelsancties. Je bent lid van het MT van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering en rapporteert aan de directeur.

Met de komst van de AVG zijn hoge ambities gesteld en is het handhavingsinstrumentarium van de toezichthouder fors uitgebreid. Dit brengt grote uitdagingen mee. Je analytische vaardigheden in combinatie met creativiteit, de vaardigheid om snel te kunnen schakelen, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen stellen je in staat om de benodigde resultaten te behalen.

Je bent een prettige collega en leidinggevende legt verbindingen met al je collega’s binnen de Autoriteit Persoonsgegevens (integraal werken en denken), maar met name ook met je collega’s die werkzaam zijn bij de onderzoeksafdelingen en de afdeling Beveiliging en technologie. Bovendien onderhoud je goede relaties buiten de Autoriteit Personeensgegevens, onder wie je collega’s van de andere privacytoezichthouders binnen Europa.

Functie-eisen

Competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • bestuurssensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • aansturen groep
 • aansturen organisatie
 • ontwikkelen medewerkers
 • reflecteren
 • netwerken

Verder heb je:

 • een afgeronde wo-opleiding rechten;
 • ervaring of affiniteit met de onderliggende waarden van de privacywetgeving;
 • uitstekende kennis van en ruime ervaring met bestuurlijke handhaving (hoofdstuk 5 Awb, bewijsrecht) en Europees (bestuurs)recht;
 • de vaardigheden om ook als meewerkend voorman of -vrouw te kunnen fungeren;
 • ervaring met leidinggeven;
 • ervaring met het bevorderen van horizontale samenwerking binnen een organisatie;
 • ervaring met strategisch adviseren over handhaven;
 • ervaring met het inrichten van processen;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • een goede beheersing van de Engelse taal (Engels is de voertaal bij de Europese samenwerking);
 • internationale werkervaring (een pre).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De verdere procedure is als volgt:

 • Per ommegaande sturen wij je een ontvangstbevestiging.
 • Binnen een week na de sluitingsdatum maken wij een eerste selectie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek.
 • We voeren maximaal drie gesprekken met je, waarna eventueel een arbeidsvoorwaardengesprek volgt. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 9 maart 2020.
 • Een klikgesprek met een of meer andere afdelingshoofden van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering en met een of meer medewerkers van de afdeling Handhaven maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Een assessment en/of het opvragen van referenties kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. Tevens heeft de AP per 1 januari 2019 eigen rechtspersoonlijkheid verkregen ter versterking van haar onafhankelijke positie.

De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP sinds 25 mei 2018 zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten nemen waaraan nationale privacytoezichthouders zich moeten houden. Ook is de AP in de EU de ‘leidende toezichthouder’ voor internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw samen met haar Europese collega-toezichthouders. Verder geeft de AP actief voorlichting aan burgers en organisaties over rechten en risico’s op privacygebied. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven.

Bij de AP werken op dit moment ongeveer 190 mensen. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Ieder gunt een ander zijn of haar successen en we helpen elkaar waar dat kan en waar dat nodig is. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. De AP stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en streeft ernaar om een moderne toezichthouder te zijn. Daarbij stellen wij duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar. De AP handelt volgens de kernwaarden onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Autoriteit Persoonsgegevens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend Hoofd Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Zorg/Behandel Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd