Hoofd Financiën

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 40541
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Hoofd Financiën ben je verantwoordelijk voor het opbouwen, aansturen, verder professionaliseren en toekomstbestendig houden van de afdeling Financiën de van Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (Forzo/JJI). 

Je stuurt je team aan en begeleidt medewerkers betreffende werk- en functie inhoudelijke onderwerpen en stimuleert medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Je draagt bij aan het ontwikkelen van de doelen van de divisie vanuit je eigen expertisegebied. Hoofddoel is grip hebben op de uitgaven van de divisie en sturen op het behalen van de doelstellingen van de afdeling. Je stuurt op het financieel kader door de ontwikkeling van bestaande en nieuwe instrumenten die een plek moeten krijgen binnen de afdeling accountmanagement.

Het Hoofd Financiën maakt deel uit van het MT van de divisie ForZo/JJI, bestaande uit de divisiedirecteur, de plaatsvervangend divisiedirecteur en vier managers van de overige afdelingen. Je wordt direct aangestuurd door de divisiedirecteur ForZo/JJI. 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de uitvoering van de forensische zorg, somatische zorg en justitiële jeugdzorg belegd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) regisseert de keten van de forensische zorg en is verantwoordelijk voor de inkoop en financiering van forensische zorg, somatische zorg en justitiële jeugdzorg. 

Werken bij de divisie betekent werken in een enthousiast en betrokken team. Medewerkers bij de divisie herkennen zich goed in de acht kernwaarden: plezier, deskundig, teamgeest, betrokken, innovatief, kritisch, politiek-bestuurlijk en ambassadeur. Als medewerker bij ForZo/JJI draag je niet alleen zorg voor je eigen werk, maar ben je ook het gezicht naar buiten. In je dagelijks werk is er veel ruimte voor eigen initiatief. Je collega’s zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een veiligere samenleving.

De divisie ForZo/JJI gaat vanaf 31 oktober 2022 werken in een nieuwe organisatiestructuur. Dit is de uitkomst van een recent afgerond reorganisatietraject, waarbij het aantal formatieplaatsen is uitgebreid. De nieuwe organisatie is opgebouwd uit vijf afdelingen: Somatische Zorg, Accountmanagement, Expertisecentrum, Financiën en Strategie & Advies. Tot het moment van ingang van de nieuwe organisatiestructuur bestaat de divisie uit 2 afdelingen: Inkoop & Kwaliteit en Analyse & Bekostiging.

De afdeling Financiën
De afdeling bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. De werkzaamheden betreffende de bekostiging zijn ondergebracht in de afdeling Financiën. De afdeling bestaat uit het cluster controle & beheersing dat zich richt op de rechtmatigheid van de forensische zorg uitgaven, de financieel accountmanagers van het regioteam en een product owner voor de financiële systemen zich bezighouden met het financieel advies en IT-ondersteuning voor zorgaanbieders, twee financieel adviseurs die regio overstijgend werken en betrokken zijn bij diverse financiële projecten en het cluster facturatie.

De volgende werkzaamheden vallen onder verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën: 

 • Adviseren over bekostigingsvraagstukken in beleid en uitvoering.
 • Monitoren en verantwoorden (macro-)budget op basis van tussen- en eindverantwoordingen zorgaanbieders en balansdossier ForZo/JJI.
 • Afrekening bevoorschotting zorgaanbieders en opstellen en uitvoeren van financieringsregelingen (bijv. transitiepresetatie, continuïteitsbijdrage).
 • Controle op rechtmatigheid (en doelmatigheid) van forensische zorg via materiële controle en Horizontaal Toezicht.
 • Begeleiden van de overgang van zorgaanbieders naar verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht.
 • Monitoring bedrijfsvoering, financiële verantwoording en advisering van zorgaanbieders binnen het accountmanagement.
 • Doorontwikkelen Zorgprestatiemodel, materiële controle en Horizontaal Toezicht.
 • Productownerschap van de financiële systemen voor facturatie en verantwoording FCS en FiZZa.
 •  Inrichten van een efficiënte front-/backoffice samen met de afdeling Accountmanagement.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer W. Boogaard, divisiedirecteur ForZo/JJI

08807-25497

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. Sanders, MD-adviseur

06-50074875

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd Strategie en Advies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Somatische Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker inkoop forensische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)