• Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38 uur
 • €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 7 juli 2024 Nog 12 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582216, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werkzaamheden:

1. Advies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en medewerkers bij de implementatie en uitvoering van data science door:

 • het coördineren van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen;
 • het coördineren van en (specialistische) advisering bij data science vraagstukken en projecten
 • het coördineren van complexe implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming, rekening houdend met politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden;
 • het creëren van draagvlak voor en verstrekken van advies over data toepassing, implementatie en uitvoering data toepassingen, -beleid en -processen;
 • het coördineren van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening;
 • Het inzichtelijk maken van de data management, data-analyse en data science mogelijkheden;
 • Het inventariseren en analyseren van beschikbare data binnen zowel de (operationele) bedrijfsvoering als de operaties van CZSK, alsmede bruikbare data uit andere bronnen;
 • Het toepassen van bijvoorbeeld data engineering data analyse en data science methoden en technieken om meerwaarde uit data te halen;
 • Het analyseren en selecteren van de beste (statistische) methode;
 • Het herkennen van patronen in 'big data om hiervoor een voorspellend algoritme te ontwikkelen;
 • Het beschrijven en visualiseren van ontdekte inzichten en voorspellingen;
 • Het beheren en optimaliseren van data science modellen en algoritmes.

2. Het opzetten, optimaliseren en beheren van ETL pipelines, door:

 • het coördineren en ondersteunen de opbouw van de capability.;
 • Het analyseren en vertalen van probleemstellingen naar een concreet onderwerp en plan van aanpak;
 • Het opstellen van projecten/voorstellen;
 • Het formuleren en toetsen van vooronderstellingen op juistheid, bruikbaarheid en toepasbaarheid;
 • Het realiseren van multidisciplinaire onderzoeks inbreng;
 • Het veervullen van de brugfunctie vervullen naar JIVC, andere defensieonderdelen en de richtinggevende partijen;
 • Het adviseren en harmoniseren van de infra en applicatie landschap;
 • Het inbrengen en verspreiden van kennis over procedures en randvoorwaarden;
 • Het vastleggen van standaard werkwijzen;
 • Het bouwen en beheren van de CZSK Data Science infrastructuur.

3. Het op basis van eigen onderzoek ontwikkelen en realiseren van dataproducten, -diensten en concepten binnen het eigen aandachtsgebied, door:

 • Het inventariseren van de benodigde informatie ;
 • Het schrijven van een plan van aanpak;
 • Het informeren en coördineren van projectleden;
 • Het in multidisciplinair verband opstellen en ontwikkelen van technische ontwerpen en concepten;
 • Het opstellen en verdedigen van rapportages;
 • Het coördineren van de ontwikkeling, monitoring en de evaluatie van effectiviteit van data toepassingen, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd;
 • Het formuleren van voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid;
 • Het coördinerende monitoring data-processen en het beheer en bijstelling toepassingen en diensten en aanpassing processen.
 • Het toezien op de implementatie van technische ontwerpen en concepten.

4. Voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van toepassingen, diensten, beleid en processen het coördineren van de inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe data toepassingen, diensten, -beleid en -processen;

 • het toetsen van beleid en processen van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied;
 • het afstemmen van ontwikkelde data toepassingen, -diensten, -beleid en -processen op beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen;
 • het verzorgen van afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid;
 • het coördineren van de besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van data toepassingen, -beleid en -processen;
 • het uitvoeren van de coördinatie over complexe (specialistische) projecten.
 • het creëren van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van datatoepassingen, -diensten, -beleid en -processen.

5. Geeft leiding aan de medewerkers ontwikkeling van het MDSC

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Afdeling Information & Technology (I&T) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De doelstelling van de directie IB&B is het ondersteunen van de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten (PC-ZSK) door het organiseren van de CZSK organisatie en het ondersteunen van de Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) in zijn rol als maritiem adviseur van de CDS. DIB&B organiseert het CZSK aan de hand van integrale bedrijfsvoering, Informatie & Technologie, besturing, regie, advies en strategische veranderingen, gericht op een effectieve realisatie van maritieme gevechtskracht op en vanuit zee.

De doelstelling van de afdeling I&T is om digitalisering, waaronder IT, IV, IHH, datascience, robotica en simulatie, te sturen, integreren en borgen in de commando- en bedrijfsvoering van CZSK en hiervoor het koppelvlak te vormen naar stakeholders binnen en buiten Defensie teneinde de operationele gereedstelling van CZSK eenheden met I&T te optimaliseren voor (Informatie Gestuurd) Optreden.

De afdeling I&T bestaat uit een hoofd, een stafbureau ondersteuning, een stafbureau Functiegroep oudste, een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM), een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK en daaraan gekoppeld het Maritiem DataScience Centrum (MDSC), een bureau ERP Competence Centre CZSK (EC3), een bureau Robotica, met daaraan gekoppeld het Maritiem Robotica Control Centrum MRCC en een bureau Modelling & Simulation (M&S).

De decentrale CIO office is een virtueel deel van de Afdeling I&T en maakt deel uit van het defensiebrede CIO stelsel. De decentrale CIO office bestaat uit een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM) en een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK. Het CISO deel van de decentrale CIO office is binnen dezelfde directie ondergebracht bij de Stafafdeling Integrale Beveiliging.

Functionaris is belast met advies over de inzet van datatechnologie, houdt toezicht op data compliance en implementeert de datagovernance, het defensie databeleid en bijbehorende kaders en richtlijnen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ 1 J. Zegers, Adviseur Bviv

06-83003942

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd Bureau MDSC

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Hoofd Data Science Advies

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Scrummaster Business Analist

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)