Hoofd contact en services

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag of Veenhuizen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 28 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 32887
 • Plaatsingsdatum 1 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe maken we het Shared Service Center van DJI elke dag en beetje beter? Welke vragen hebben onze klanten en hoe kunnen we die goed en proactief beantwoorden? Of beter nog, hoe voorkomen we dat ze de vraag überhaupt hoeven te stellen.  Welke innovaties kunnen we toepassen om onze dienstverlening ook echt elke dag een stapje beter te maken. Hier kun jij als ons nieuwe hoofd Contact & Services dagelijks mee bezig zijn, mooie uitdaging toch?!

Als hoofd geef je leiding aan de afdeling Contact & Services van het Shared Service Center DJI (SSC DJI), bestaande uit het Klant Contactcentrum (KCC) en Relatiemanagement; een afdeling die bestaat uit ruim 40 medewerkers. Onze klanten bestaan uit medewerkers van DJI, de landelijke diensten en het hoofdkantoor van DJI. Daarnaast verzorgt het SSC ook de dienstverlening voor andere justitie- en veiligheidspartners zoals het NFI, de IND en Justis en op facilitair gebied is het SSC een rijksbreed concern dienstverlener.

Hoe zorgen wij ervoor dat we de dienstverlening die we als SSC DJI leveren aan onze klanten op een dusdanige manier ontsluiten dat deze voor elk van onze klanten optimaal vindbaar is. Welke dienstlevering hebben we afgesproken, en hoe leveren we die. Wat is de beleving en tevredenheid van de klanten daarbij? Jij bent eindverantwoordelijk voor de afdeling Contact & Services en ondersteunt hen bij het ontsluiten van klantvragen naar de dienstverlening van het SSC; dit gebeurt telefonisch, via de mail en via het serviceportaal. Ook klachten worden vanuit C&S gecoördineerd afgehandeld en leveren weer waardevolle informatie over de verbetering van processen en diensten van het SSC. Jij begrijpt dat een klantgerichte en professionele houding van jouw medewerkers het visitekaartje vormen van het SSC en geeft daartoe het goede voorbeeld en inspireert jouw medewerkers en collega’s elke dag een stapje te verbeteren.

Jij zorgt dat onze dienstverlening voldoet aan de afgesproken kwaliteit en kwantiteit én je zet stevig in op verbetering en vernieuwing. C&S werkt voor alle afdelingen in het SSC DJI. Je helpt hen bij het vastleggen van de dienstverleningsafspraken in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en vertaalt deze naar een Producten en Dienstencatalogus. Deze catalogus gebruiken de klanten van het SSC DJI  om de dienstverlening van het SSC af te nemen. Periodiek rapporteer je aan de hoofden en directie over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde dienstverlening en neem je op basis daarvan initiatief om de dienstverlening te verbeteren. De visie van het SSC DJI vertaal je naar operationele doelstellingen voor de organisatie en je stelt daartoe een jaarplan en begroting op en stuurt hierop.

Ook ga je aan de slag met de vraag hoe ontwikkelingen binnen het SSC DJI en het justitiedomein op bijvoorbeeld het gebied van technologie invloed hebben op de rol van de afdeling. Aan jou om een plan op te stellen waarin de rol, positie en structuur van de afdeling voor de komende jaren wordt beschreven. In 2021 heeft C&S al een mooie stap gemaakt door haar NEN ISO certificeren en de komende jaren heeft het SSC en C&S de ambitie om toonzettend op haar dienstverlening te zijn en wordt stevig ingezet op doorontwikkeling, vernieuwing en innovatie. Onze deskundige, betrokken en bevlogen medewerkers maken het mogelijk! Als lid van het MT van het SSC draag je als afdelingshoofd hieraan bij.

Je bent onderdeel van het managementteam van het SSC DJI en draagt een collectieve verantwoordelijkheid voor het functioneren van het SSC als geheel. Hierin vertegenwoordig je jouw aandachtsgebied én draag je bij aan een betere integrale dienstverlening. Je onderhoudt contacten met de directie en hoofden van de afdelingen waarvoor C&S werkt. Met hen maak je afspraken over de werkzaamheden die C&S uitvoert en maak je afspraken over hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren.

Kortom: een uitdagende en veelzijdige managementfunctie, waarin je jouw expertise en kwaliteiten kunt inzetten om een klantgericht, modern en efficiënt functionerend C&S door te ontwikkelen dat levert wat is afgesproken.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Center DJI
Het Shared Service Center (SSC) is de uitvoeringsorganisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op het gebied van HRM-dienstverlening, inkoop, Financiën en rapportage, Contact&Services en het Facilitair Bedrijf. Wij realiseren in opdracht van de hoofddirectie een uniforme en adequate uitvoering van deze processen. Daarnaast bedient het SSC DJI ook andere organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Rijk.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw I. van Gaalen-Doesburg, programmadirecteur SSC DJI

06-52867494

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer G. Eskes, corporate recruiter DJI

06-20625048

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag, werklocatie: Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist record to report

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)