Hoofd Concern Control tevens plaatsvervangend directeur Financiën & Control

 • Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • €6.537 - €8.795 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 473686, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Wat ga je doen?

Als plaatsvervangend (plv.) directeur ben je sparringpartner van de directeur en andere afdelingshoofden, neem je deel aan het bestuurlijk overleg van plv. divisiecommandanten en vervang je de directeur bij afwezigheid, onder andere als voorzitter van het MT F&C, in de DOSCO-raad en in het Comité Financiën en Control (CFC). Samen met het MT ben je verantwoordelijk voor de koers en richting van de directie. Je coördineert directiebrede ontwikkeltrajecten, zoals het traject om te komen tot meer kosteninzicht.

Je bent een constructief kritische businesspartner voor het management. Je adviseert gevraagd en ongevraagd vanuit financieel-economisch en strategisch perspectief. Je staat hierbij in nauwe verbinding met zowel de divisies en de staf van het DOSCO, als met de hoofddirectie Financiën van het ministerie van Defensie, de bestuurs-/Defensiestaf en de andere defensieonderdelen. Je vertegenwoordigt F&C in defensiebrede Haagse overleggen, zoals het Integraal Plannen Coördinatie Overleg.

Je coördineert het bedrijfsplan DOSCO en verzorgt de managementinformatie daarover, zowel ten behoeve van de interne bedrijfsvoering als voor de externe verantwoording. Je stuurt en coördineert het begrotingsproces (BPB-cyclus) binnen DOSCO; de begrotingsvoorbereiding, uitvoering en verantwoording en alles wat hiermee in verband staat, zoals doelmatigheid en rechtmatigheid. Je houdt toezicht op de beheersing van de budgetten, bewaakt de kwaliteit van het financieel beheer (waaronder risicomanagement) en bent de DOSCO-compliance officer voor het financiële domein. Je coördineert de uitwerking en implementatie van de defensienota. Tevens ben je aanjager van samenwerking op verschillende functionaliteiten en draag je proactief bij aan het verbeteren van de werking van de keten. In het kader van de administratieve processen in SAP en de modernisering daarvan naar SAP S/4HANA coördineer je het procesmanagement van de financiële processen binnen DOSCO.

Naast inhoudelijk sterk, ben je een mensgerichte leidinggevende. Je zorgt voor optimale prestaties van de afdeling (15 fte), geeft daarbij richting en ruimte en hebt oog en aandacht voor je medewerkers. Je hebt een coachende stijl, stimuleert persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling, maakt werk van duurzame inzetbaarheid en hebt oog voor diversiteit en veiligheid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
De Krijgsmacht in haar taken ondersteunen: dát is de missie van het Defensie Ondersteuningscommando! Wij doen dit als team door te zorgen voor personele diensten, opleidingen, huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, facilitaire zaken, gezondheidszorg, logistiek en transport. De focus op innovatie en inbedding van nieuwe technologieën zijn een onmisbare schakel in onze toekomstige ondersteuning. We versterken ons vermogen om te veranderen, zodat we de krijgsmacht proactief en optimaal ondersteunen, nu en in de toekomst.
Het DOSCO heeft meer dan 40 verschillende bedrijven. Ze zijn ondergebracht in de Nederlandse Defensie Academie, de Defensie Gezondheidszorgorganisatie, de Divisie Personeel en Organisatie Defensie, de Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging, Vastgoedmanagement en een staf. DOSCO heeft een begroting van circa € 2,4 miljard en er werken circa 9.000 mensen.

Directie Financiën en Control
De Directie Financiën & Control bestaat uit zes afdelingen: vijf soortgelijke afdelingen Dedicated Business Control en één afdeling Concern Control. De hoofdtaken van de directie liggen op het gebied van begroten, financieel beheer, bestuurlijke informatievoorziening en het zijn van een constructief kritische businesspartner voor het management.

Afdeling Concern Control
De afdeling Concern Control (CC) coördineert het bedrijfsplan DOSCO, de managementinformatie daarover en de DOSCO-brede financiële processen en verbeterprojecten. Wij staan hierbij zowel in verbinding met eigen divisies en de staf als met de hoofddirectie Financiën (HDFC) van het ministerie van Defensie, de commandant der strijdkrachten (CDS) en de andere defensieonderdelen. De afdeling Concern Control bestaat naast het hoofd van de afdeling uit vijftien (senior) adviseurs F&C.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie
“Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.”

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Procesontwerper financiële processen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd