Hoofd cluster Beheer- en Bedrijfsinformatie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Enschede
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie voor de maximale duur van 3 jaar
 • Uren per week 36 - 38
 • Maand­salaris €3.613 - €4.961
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 13 juni Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 353772
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Je gaat aan de slag bij het DienstenCentrum Human Resources binnen het cluster Beheer- en Bedrijfsinformatie in Enschede. Als clusterhoofd zorg jij met je team voor ondersteuning bij specifieke P&O-vraagstukken. Deze vraagstukken vragen om specialistische kennis van P&O-processen en -systemen.

Naast hulp bij P&O-vraagstukken beheer je met je team de toegang tot diverse systemen, het zogenaamde autorisatiebeheer. En jullie monitoren de kwaliteit van (P&O-)data en zorgen voor (ad-hoc-)informatievoorziening.

Je geeft leiding aan een inspirerend team van (senior) medewerkers. Als hoofd ben jij verantwoordelijk voor de IV-aspecten binnen het DienstenCentrum Human Resources (DC HR), voor het waarborgen van de gegevensintegriteit en voor de advisering en ondersteuning van alle gebruikers van de relevante P&O-systemen. Denk bij dat laatste aan structurele en ad-hocrapportages uit de personeelssystemen en Cognos. Maar ook aan het bewaken van de P&O-systemen, processen, interfaces, afspraken over systeemperformance, het afhandelen van gebruikersvragen, en het communiceren van de ‘periode security rapportages’ aan de Beveiligingsautoriteit van de dienstonderdelen.

Een ander onderdeel van jouw advies en ondersteuning draait om het (laten) toekennen en verstrekken van autorisaties en het (laten) uitvoeren van controles. Bovendien zorg je voor kwaliteitsbewaking en -verbetering van de geleverde dienstverlening van je twee bureaus: het bureau Datakwaliteit en Rapportages en het bureau Key User. Dat doe je door op enthousiaste wijze leiding te geven.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante hbo+-opleiding afgerond, liefst richting IV.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende op een of enkele van de genoemde terreinen binnen of buiten de Defensieorganisatie.
 • Je hebt gedegen kennis van en ruime ervaring met alle facetten op het gebied van P&O-gerelateerde automatiseringssystemen.
 • Je hebt gedegen kennis van en ruime ervaring met het gebruiksbeheer, bestandsbeheer, functioneel beheer of informatievoorzieningsmanagement.
 • Je kunt complexe vraagstukken analyseren op het terrein van gebruikersondersteuning, adviseren over consequenties voor onder andere het beleid en de werkprocessen, en oplossingsrichtingen onderbouwen.
 • Je kunt informatie op een inzichtelijke manier overdragen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.613 Max. €4.961 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke functie voor de maximale duur van 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • We zijn als Defensie wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: beschermen wat ons dierbaar is. Daarom zoeken we collega’s die bijdragen aan diversiteit binnen Defensie.
 • We zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de Wet Banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister? Dan nodigen we je uit om te reageren.
 • Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij het dienstencentrum Human Resources (DC HR). Wij zorgen voor invulling van deelprocesmodelhouderschap over de aandachtsgebieden algemene P&O-aangelegenheden, arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aangelegenheden. Dit doen we door het ondersteunen van beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en de monitoring en optimalisatie ervan. Verder ontzorgt het DC HR P&O’ers, medewerkers en leidinggevenden binnen Defensie op het gebied van transactiegerelateerde ondersteunende taken in het personele functiegebied, rechtspositionele aangelegenheden en op het gebied van de P&O-informatievoorziening.

Cluster Beheer Bedrijfsinformatie
Het cluster Beheer Bedrijfsinformatie bestaat uit het bureau Datakwaliteit en Rapportages en het bureau Key User. Je geeft leiding aan een inspirerend team van (senior) medewerkers. Jullie team is onderdeel van het DC HR in Enschede.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer F. Lukens Waarnemend manager Deskundigheidscentrum

06-20410965

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L.F.B. Boss-Rosendaal, P&O-adviseur

06-21228397

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

P&O-adviseur (28 uur per week)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker voertuigtechniek

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Cateringbeheerder A

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd