Hoofd Bureau Operations en Bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 535861
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De werkzaamheden worden verricht binnen het Landelijk Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee.
Het LTC heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken.

De afdeling Operations omvat alle processen en activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de primaire taken van de KMar.
Tevens levert de afdeling Operations ondersteuning aan C-LTC en plv. C-LTC in hun werkbezoeken, communicatie, protocollaire aangelegenheden en organisatie van evenementen KMar breed.
De afdeling Operations bestaat ui de secties Grenspolitietaak (GPT), Bewaken & Beveiligen (B&B), Internationale en Militaire Politietaken (IMPT), Taakveld overschrijdende taken (TVO), Business Intell / Operationele Bedrijfsvoering en Planning (BI/OP BV/OP PL) en de expertise centra Identiteitsfraude en documenten (ECID) en Bewaken en Beveiligen (ECBB).

Functionaris is belast met het verzamelen en analyseren van informatie binnen een opgedragen deel van het aandachtsgebied, adviseert aan het sectiehoofd en geeft uitvoering aan projecten. 1. Verzamelt en analyseert informatie binnen een opgedragen deel van een aandachtsgebied, door:

 • het doen van (literatuur- en veld-)onderzoek en het op basis daarvan opstellen van (achtergrond)studies en het afstemmen hiervan met het sectiehoofd;
 • het volgen van maatschappelijke, bestuurskundige, economische, technische, wetenschappelijke en/of andere relevante ontwikkelingen zijn aandachtsgebied betreffende;
 • het rapporteren van bevindingen en het hierbij formuleren van voorstellen voor de wijze waarop de gestelde doelstellingen gerealiseerd, gecontroleerd en geëvalueerd kunnen worden en het afstemmen hiervan met het sectiehoofd;
 • het namens de KMar participeren in project- en werkgroepen.

2. Adviseert aan het sectiehoofd betreffende zijn bevindingen, door:

 • het leveren van inhoudelijk advies, alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten het uitdragen van het door het gezag vastgestelde beleid binnen de KMar;
 • het ondersteunen van het sectiehoofd bij het adviseren en begeleiden van het management LTC bij de implementatie en realisatie van het LTC-beleid voor het aandachtsgebied.

3. Participeert bij de uitvoering van projecten, door:

 • het uitvoeren van (deel)projecten binnen het aandachtsgebied (voorbereiding, begeleiding en uitvoering);
 • het deelnemen aan KMar - projecten binnen het aandachtsgebied.

4. Geeft leiding aan het bureau. 

Kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het specifieke aandachtsgebied en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen.
 • Kennis van de organisatie en werkwijze van de ketenpartners, alsmede daaraan gelieerde internationale organisaties.
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.
 • Vaardigheid om informatie te delen en kennis te borgen.
 • Vaardigheid om collega's te motiveren / aanmoedigen en aan te spreken op hun gedrag.
 • Vaardigheid in het flexibel en proactief opereren binnen een team in een dynamische omgeving.
 • Inzicht in de Defensie- en KMar-organisatie en de omgeving waarbinnen de KMar opereert. 
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 38

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Operations omvat alle processen en activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de primaire taken van de KMar.
Tevens levert de afdeling Operations ondersteuning aan C-LTC en plv. C-LTC in hun werkbezoeken, communicatie, protocollaire aangelegenheden en organisatie van evenementen KMar breed.
De afdeling Operations bestaat ui de secties Grenspolitietaak (GPT), Bewaken & Beveiligen (B&B), Internationale en Militaire Politietaken (IMPT), Taakveld overschrijdende taken (TVO), Business Intell / Operationele Bedrijfsvoering en Planning (BI/OP BV/OP PL) en de expertise centra Identiteitsfraude en documenten (ECID) en Bewaken en Beveiligen (ECBB). 

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

"De Koninklijke Marechaussee bestaat uit een staf, eigen opleidingscentrum en een Landelijk Tactisch Commando. De staf ondersteunt de Commandant Koninklijke Marechaussee met de uitvoering van zijn taken. In het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee volgen marechaussees opleidingen. De brigades voeren alle operationele taken uit van de marechaussee. De brigades maken deel uit van het Landelijk Tactisch Commando.

Je voert je werkzaamheden uit binnen het Landelijk Tactisch Commando (LTC). Dit is het operationele hoofdkwartier van de Marechaussee. Het LTC verzamelt en analyseert informatie die belangrijk is voor de uitvoering van marechausseetaken. Op basis van die informatie worden de brigades ingezet.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Je reactie op de vacature "Hoofd Bureau Operations en Bedrijfsvoering" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "535861" naar:

Hobbemalaan 5
3712 AZ
Huis Ter Heide Ut

Relevante vacatures

Senior medewerker CWC

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiebeveiliger (ICT Information Security Specialist)

Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Integrale Beveiliging (ICT Information Security Specialist)

Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)