Hoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 november Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BABD/2019/07
 • Plaatsingsdatum 4 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Nederland kent meerdere bestuurslagen: het rijk, de provincies en de gemeenten. Als hoofd van de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur zorg jij ervoor dat de beschikbare financiën adequaat tussen die lagen verdeeld worden. Zo draag je bij aan de gedecentraliseerde besturing van Nederland.


Het rijk heeft veel verantwoordelijkheden neergelegd bij provincies en gemeenten. Tegelijkertijd is het steeds vaker noodzakelijk om de handen ineen te slaan. Dat vraagt om vernieuwing en nieuwe instrumenten in zowel het openbaar bestuur als het financiële stelsel. Daar is de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur verantwoordelijk voor. Jij zet daar als hoofd van de afdeling de lijnen voor uit.
Als afdelingshoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur voer je een belangrijke moderniseringsopdracht uit. In de eerste fase werk je mee aan een herijking van de gemeente- en provinciefinanciën. Daarnaast tref je samen met het ministerie van Financiën de voorbereidingen voor de tweede fase die gestalte krijgt in een volgende kabinetsperiode. Je opdracht als hoofd van de afdeling is veelzijdig:

 • het uitvoeren en inbedden van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds;
 • het vernieuwen van de uitgangspunten van de financiële verhoudingen tussen overheidslagen, afgestemd op de decentralisaties in het sociale en fysieke domein.
 • de voorbereidende werkzaamheden rond de financiën en fiscaliteit van medeoverheden;
 • de implementatie van de fiscale effecten voor decentrale overheden (de afdeling is verantwoordelijk voor de wetgeving rond de lokale belastingen).

Je geeft leiding aan circa vijftien medewerkers met een academisch werk- en denkniveau, die vanuit hun specifieke disciplines samenwerken aan verschillende opgaven. Ook werkt de afdeling samen met interne partijen en externe organisaties, zoals koepelorganisaties en andere departementen.


Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal belangrijke bestuurlijke opgaven en treft de voorbereidingen voor een volgend kabinet.
 • Je adviseert de ambtelijke en politieke top over onderwerpen op het gebied van onder meer gemeentelijke en provinciale financiën.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van de directie Bestuur, Financiën en Regio’s en levert als lid van het managementteam een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de directie.
 • Je geeft inhoudelijke en strategische sturing op de domeinen van de afdeling en onderhandelt intensief met bestuurlijke partners.
 • Je treedt op in interdepartementale overlegsituaties.
 • Je stimuleert de professionele ontwikkeling van de medewerkers.
 • Je geeft integraal leiding aan het afdelingsteam.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een academische studie in een economische richting afgerond.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met de financiën van lokale en/of regionale overheden.
 • Je hebt ervaring met en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je weet om te gaan met uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een financiële (management)functie.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring met een integrale managementverantwoordelijkheid. Of je hebt stevige coördinerende ervaring binnen een complexe overheidsorganisatie, bijvoorbeeld binnen een grote gemeente.
 • Je bent evenwichtig, weet mensen te verbinden en anderen met een heldere manier van communiceren mee te nemen.
 • Je hebt gevoel voor humor en relativeringsvermogen. Je inspireert en motiveert.
 • Je weet hoe je gezaghebbend en effectief optreedt en maakt je sterk voor de positie van de afdeling als gesprekspartner op de hoogste niveaus.
 • Je zet je in voor een werkplek om trots op te zijn en een prettige, veilige en een goede werksfeer met passende ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Je integriteit is boven alle twijfel verheven en je onderschrijft de uitgangspunten voor publiek leiderschap. Hierover vind je meer informatie op https://www.algemenebestuursdienst.nl/documenten/publicatie/2016/06/30/visie-op-publiek-leiderschap.

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk. Je hebt brede ervaring en bent flexibel inzetbaar. Je werkt bij voorkeur in divers en veelzijdig samengestelde teams en staat open voor toekomstige functieveranderingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Een onderzoek door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen draagt zorg voor een sterke en levendige democratie, een slagvaardig bestuur en voor duurzaam wonen en leven in heel Nederland. Dat is gebaseerd op democratische spelregels die iedereen een gelijke stem geven, regelen wie welke besluiten neemt en hoe de macht wordt gecontroleerd.


Gemaakte afspraken zijn van directe invloed op het leven in regio’s, dorpen en wijken. Daarom is het onze taak om altijd over de grenzen van ministeries, gemeenten en provincies heen te kijken: we zijn verantwoordelijk voor een goed samenspel tussen alle onderwerpen, partijen en verantwoordelijkheden.
Ons directoraat-generaal bestaat uit zes directies: Bestuur, Financiën en Regio’s, Democratie en Bestuur, Ruimtelijke Ordening, Woningmarkt, Bouwen en Energie, de programmadirectie Groningen Versterken, en Perspectief.

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio’s werkt aan een goed binnenlands bestuur. Ons uitgangspunt is dat bestuurlijke en financiële verhoudingen zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. De directie heeft expertise op het terrein van de bestuurlijke organisatie (juridische inrichting, bestuurlijke structuren, processen en culturen), de interbestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden, de financiën van medeoverheden en gebiedsspecifieke aanpakken.

De directie is verantwoordelijk voor de herziening van de financiële verhoudingen en een herijking van de verdeelsystematiek in het gemeentefonds, die gemeenten beter in staat stelt om hun opgaven uit te voeren. De directie is een van de twee beheerders van het gemeente- en provinciefonds (naast het ministerie van Financiën). Per 1 januari 2020 bestaat de directie uit vier afdelingen: Bestuur en Advisering, Bekostiging Binnenlands Bestuur, Regelgeving Toezicht en Monitoring enRegio en Leefbaarheid.

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur
Gemeenten en provincies zorgen voor een leefbare omgeving voor Nederlanders door zorg in het sociaal domein te regelen, wegen te onderhouden, afval op te halen, paspoorten te verstrekken en tal van andere voorzieningen te bieden. Dat kan alleen met een passend financieel arrangement. De afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur is een belangrijke schakel tussen het rijk en medeoverheden, en is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen. Als beheerder van het gemeente- en provinciefonds stellen we de begrotingen en circulaires op en werken we aan verdeelvraagstukken, het onderhoud van de fondsen, kennisontwikkeling en data- en informatievoorziening.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hét ministerie voor de democratie, het openbaar bestuur en de rijksdienst. Het ministerie ontwikkelt gezaghebbende denkbeelden en opvattingen over wat goed bestuur is en zet die om in concrete resultaten voor burgers, bestuurders en bedrijven. De ruim 8.500 medewerkers zijn actief bij zes onderdelen: Bestuur, Ruimte en Wonen, Overheidsorganisatie Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk, Bureau Algemene Bestuursdienst, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, het programma-directeur-generaal Omgevingswet en het SG-Cluster.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. J.E (Annelies) Kroeskamp, Directeur Bestuur, Financiën en Regio’s

070-4266509

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie

06-46859463

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Facilitair Adviseur met bedrijfseconomische antenne

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Algemeen directeur Rijksrecherche

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 25 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Koop- en Kapitaalmarkt

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)