Hoofd afdeling Parlementaire Zaken en Managementondersteuning

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 31 januari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer PZMO/20/01
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een belangrijke taak van de afdeling Parlementaire Zaken en Managementondersteuning i.o. is de zorg voor een efficiënt en effectief proces van de (digitale) stukkenstroom naar bewindspersonen. En het digitale registratiesysteem voor parlementaire zaken. Het is aan jou om dit proces met jouw team optimaal te laten verlopen. Want vanuit Den Haag speel jij in jouw baan als hoofd van deze afdeling een regierol.

Als meewerkend afdelingshoofd Parlementaire Zaken en Managementondersteuning i.o. (PZMO) ben je verantwoordelijk voor - en stuur je op - de realisatie van de doelen van de afdeling PZMO. Dat doe je vanuit de overkoepelende blik van de directie Bestuursadvisering i.o. (BA). Bovendien draag je als lid van het managementteam van de directie BA bij aan het realiseren van de (strategische) doelen van de directie en de organisatie.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de managementondersteuners van de politiek-ambtelijke top (de managementondersteuners van de bewindspersonen, de secretaris-generaal en directeuren-generaal) en van de kamerbewaarders. Ook heb je de regie en de zorg in handen voor de realisatie van bijzondere opdrachten vanuit de Bestuursraad. Denk daarbij aan het instellen van een (begeleidings)commissie, onderzoekscommissie of een andere bijzondere opdracht. En als dat nodig is vervang je de directeur BA, in afstemming met het afdelingshoofd Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid.

Je geeft als afdelingshoofd leiding aan een team van ongeveer twintig collega’s. Dat betekent dat je voor hen de personeelsverantwoordelijkheid draagt. Zo heb je een stimulerende en ondersteunende rol bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vanwege het belang van de continuïteit van de werkzaamheden, zorg jij voor voldoende personele beschikbaarheid om de taken goed te kunnen realiseren. Ook ben je aanspreekpunt voor facilitaire zaken rond de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En je treedt op als functioneel beheerder voor de systemen die specifiek in gebruik zijn voor de taken die onder de afdeling PZMO vallen.

Als projectleider voer je regie op projecten die binnen de afdeling PZMO vallen, en je behartigt de belangen van de afdeling in bredere projecten en overlegverbanden. Samen met collega’s van andere departementen onderhoud je contacten op jouw vakgebied en je integreert ‘best practices’ vanuit andere departementen bij PZMO. Jij bent onderdeel van een organisatie die zich nog ontwikkelt. De richtingwijzers daarvoor pas je als vanzelfsprekend toe in jouw werk en in jouw team.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond en hebt relevante kennis en ervaring voor deze functie.
 • Je hebt aantoonbaar leidinggevende ervaring.
 • Je bent voor medewerkers en collega’s toegankelijk en benaderbaar.
 • Je staat stevig voor de belangen van je medewerkers en die van de afdeling.
 • Je bent oplossingsgericht en ziet snel kansen om processen waar nodig te verbeteren.
 • Je hebt humor en relativeringsvermogen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent flexibel in je dagelijkse beschikbaarheid en werkzaamheden, omdat prioriteiten en actualiteiten vaak dagelijks wisselen.  
 • Je koppelt interpersoonlijke sensitiviteit aan bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent een echte netwerker.
 • Je kunt een nieuwe groep ondersteuners aansturen, en medewerkers ontwikkelen en coachen.
 • Je kunt goed reflecteren en verbinden en bent stressbestendig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  13, omdat het een nieuwe directie/afdeling in oprichting is geldt dat bij uitzondering een aanstelling in schaal 14 mogelijk is indien de ervaring en overige kwalificaties van de kandidaat daar aanleiding toe geven.

 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Parlementaire Zaken en Managementondersteuning (PZMO) maakt deel uit van de directie Bestuursadvisering (BA). De directie BA, een stafdirectie in het hart van het ministerie, adviseert en ondersteunt de bewindspersonen, secretaris-generaal en directeuren-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Door het benutten van de kracht van het hele departement, zorgt BA – in samenwerking met andere directies - ervoor dat de politieke en ambtelijke leiding hun taken optimaal kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken. Dit doen wij onder andere door politieke en bestuurlijke advisering, regie op de stukkenstroom en andere processen, de coördinatie van de ministerraad, onderraden en het verkeer met de Eerste en Tweede Kamer én managementondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding.

De directie bestaat uit drie afdelingen: Advies, Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid, en PMZO. Voor die laatste afdeling zoeken wij een energiek en meewerkend afdelingshoofd.

Afdeling Parlementaire Zaken en Managementondersteuning
De afdeling PZMO bestaat uit twintig tot vijfentwintig medewerkers. Wij ondersteunen en faciliteren de ambtelijke en politieke leiding van BZK. Dat doen we in een dynamische omgeving met een groot afbreukrisico. De belangrijkste taken die de medewerkers van deze afdeling uitvoeren zijn:

 • coördinatie en monitoring van het verkeer tussen BZK en de Eerste en Tweede Kamer;
 • voorbereiding van de ministerraad en onderraden;
 • ondersteuning stukkenstroom van en naar de ambtelijke en politieke leiding;
 • managementondersteuning van de ambtelijke en politieke leiding en directie;
 • protocollaire ondersteuning van de ambtelijke en politieke leiding;
 • faciliteren van logistieke en restauratieve voorzieningen van bewindspersonen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicole Leijendeckers, Directeur directie Bestuursadvisering i.o.

06-52043755

Rianne Spoor, Hoofd afdeling PZMO a.i.

06-52652768

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Media-analist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd