GZ-psycholoog of Verpleegkundig specialist in de rol van regiebehandelaar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Vught
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 mei
 • Vacaturenummer 43491
 • Plaatsingsdatum 2 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als regiebehandelaar sta jij klaar om gedetineerden te helpen. En ook de medewerkers van de PI Vught kunnen op jouw advies rekenen als het gaat om de omgang met gedetineerden met psychiatrische problematiek. Jij draagt bij aan een optimaal behandelklimaat en betere re-integratie. Ben jij op zoek naar een nieuwe baan in een betekenisvol werkveld wat volop in ontwikkeling is én wil jij een belangrijke rol vervullen binnen forensisch risicogestuurd denken? Lees dan gauw verder!  

Als regiebehandelaar heb je een prominente rol binnen onze organisatie, meer specifiek binnen het behandelteam. Je voert taken uit op het gebied van behandeling en diagnostiek. Je werkt per definitie multidisciplinair en nauw samen met het afdelingshoofd, behandelcoördinator, casemanager, forensisch therapeutisch medewerker en psychiater. Je voert intakegesprekken, zet behandeltrajecten uit en houdt het overzicht over het verloop van de behandeling en het ingezette zorgbeleid. Je geeft invulling aan nazorgtrajecten en zit een behandelplanbespreking voor. Jouw caseload is behapbaar en er is een lagere productiedruk vergeleken met reguliere GGZ-instellingen. Gevraagd en ongevraagd spar je met het management over aanpassingen in het zorgbeleid en het detentieklimaat dat daarmee samenhangt. 

PI Vught is een ambitieuze organisatie, welke zich ook qua infrastructuur onderscheidt van andere penitentiaire inrichtingen en/of forensische instellingen. Ondanks het gesloten karakter, kom je werken in een groene, open werkomgeving in de natuur en met bewegingsruimte. Binnen PI Vught verblijven zeer diverse patiëntenpopulaties, waarbij er gedifferentieerd wordt op kernproblematiek en zorgintensiteit. Vaak is er sprake van een combinatie van ernstig verward gedrag (bv psychose), ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en/of middelenproblematiek. Tevens is er een verscheidenheid aan delictgedrag, detentielengtes en achtergronden. Samenwerken met ketenpartners is van groot belang. Jouw visie en adviezen, reiken verder dan alleen binnen detentie.

 • Je hebt een BIG-registratie als gz-psycholoog of verpleegkundig specialist.
 • Ben je verpleegkundig specialist? Dan draai je ook onregelmatige diensten.
 • Bij voorkeur heb je kennis van de forensische pathologie en (gestructureerde) risicotaxatie. Heb je nog geen ervaring met de forensische sector, dan is dat ook geen probleem. We leren het je graag! Enige affiniteit met het forensische werkveld is wel wenselijk.
 • Je bent goed in staat om individuen en groepsprocessen te coachen.
 • Je bent goed in multidisciplinair samenwerken, bent flexibel en weet je staande te houden binnen een zeer dynamisch werkveld.
 • Je kunt professionele inzichten en begrippen vertalen naar adviezen die praktisch bruikbaar zijn binnen een penitentiaire context.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent sensitief voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en belangen.
 • Je hebt inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Als je bij ons als Verpleegkundig specialist in de rol van Regiebehandelaar aan de slag gaat wordt je ingeschaald in salaris schaal 11, met aanvulling tot eind schaal 12 en tevens pikettoeslag.
 • Als je bij ons als je bij ons aan de slag gaat als GZ-psycholoog wordt je ingeschaald in salaris schaal 12.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de penitentiaire inrichting (PI) Vught zijn zo’n 650 justitiabelen gehuisvest in meerdere gebouwen op een groot complex. Er werken ruim 1.100 medewerkers.

Bij de PI Vught investeren we graag in jou en je collega’s. We stimuleren je om je kennis en kunde op peil te houden en te ontwikkelen. Zo verbeteren we continu de kwaliteit van de zorg én creëren we voor jou kansen om door te groeien. Jaarlijks maken we daarom, samen met de afdeling Opleidingen, een plan voor het opleidingsaanbod. Wetenschappelijk onderzoek staat tevens hoog in het vaandel.

De afdeling Opleidingen verzorgt diverse trainingen, introductiedagen voor nieuwe medewerkers, intervisie en supervisie. Tweemaal per jaar organiseert de afdeling themaweken. Tijdens deze themaweken krijg je de mogelijkheid om diverse lezingen en workshops bij te wonen.

In Nederland heeft ieder mens recht op gezondheidszorg. Dat geldt ook voor gedetineerden. Een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) biedt gedetineerden met psychische problemen of psychiatrische stoornissen de zorg en behandeling die ze nodig hebben. Nederland kent vier PPC’s: Den Haag, Vught, Zaanstad en Zwolle. Ieder PPC heeft verschillende afdelingen. Op welke afdeling een gedetineerde verblijft, is afhankelijk van de begeleidingsbehoefte. Voordat we een gedetineerde in een PPC opnemen, bekijken we welke afdeling het beste aansluit. Iedere afdeling heeft een eigen dagprogramma dat is afgestemd op de behoefte van de patiënten. Denk hierbij aan bezoek, sport, arbeid, luchten, onderwijs, maar ook therapeutische activiteiten.

Als psychische problemen bij een gedetineerde dankzij een behandeling zijn verminderd of voldoende beheersbaar zijn, wordt deze persoon vanuit de PPC teruggeplaatst in de reguliere penitentiaire inrichting, eventueel op een afdeling met een extra zorgvoorziening. Heeft de gedetineerde zijn of haar straf uitgezeten of wordt de hechtenis wordt opgeheven, maar zijn de psychische problemen nog niet voldoende behandeld? Dan plaatsen we de patiënt vanuit het PPC indien mogelijk over naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Afdeling Behandeling
Als regiebehandelaar maak je met ongeveer vijftig collega’s deel uit van de afdeling Behandeling. De afdeling Behandeling staat voor de kwaliteit en professionalisering van het zorgaanbod voor de gedetineerden. De afdeling bestaat verder uit (plaatsvervangend) hoofden behandeling, basis-, gz-, KP-, KNPpsychologen (i.o.), psychiaters, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en administratief medewerkers. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A. Simic, hoofd Behandeling

06-23825879

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. van Groen, corporate recruiter

06-46960315

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

GZ-Psycholoog / Klinisch Psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd