GZ Psycholoog Detentiecentrum Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 20 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2364
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Detentie Centrum Rotterdam verzorgen we, volgens de werkwijze Verantwoorde Medische Zorg, de kortdurende opvang van mensen die illegaal in Nederland verblijven en wachten op uitzetting naar het land van herkomst. Als gz-psycholoog geef je richting en inhoud aan de geestelijke gezondheidszorg voor de ingeslotenen. Zo lever jij een belangrijke bijdrage aan een zo optimaal mogelijke zorg voor de gedetineerden.

 

Je werkt nauw samen in een team van artsen, verpleegkundigen, gz-psychologen, basispsychologen, psychiaters en administratieve zorgmedewerkers. Het doel van het team is om zelfsturend richting en inhoud te geven aan de gezondheidszorg voor de ingeslotenen, volgens de individuele en openbare zorgplicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Je begeleidt ook illegale vreemdelingen die zijn ingesloten onder het huis-van-bewaring-regime. Hun culturele achtergrond is divers en voornamelijk niet-westers. Op dit moment zijn dat alleen mannen, in de toekomst worden er mogelijk ook vrouwen geplaatst.

 

Als GZ-psycholoog voer je intakes uit en verricht je diagnostiek bij ingeslotenen die door de medische dienst, het afdelingshoofd of de directie worden aangemeld. Als het nodig is onderneem je stappen voor het vervolg. Dat kan een (kortdurende) behandeling zijn door jouzelf, een bespreking van de casus in het psycho-medisch overleg (PMO) als multidisciplinaire inzet nodig is, of een verwijzing/indicatiestelling naar ambulante of klinische geestelijke gezondheidszorg, zowel binnen de DJI als daarbuiten.


Je speelt ook een uitgebreide adviserende rol. Bijvoorbeeld aan de eerste lijn bij het omgaan met en begeleiden van ingeslotenen met een zorgvraag of zorgbehoefte. Eventueel communiceer je het individuele zorgbeleid naar betrokken disciplines buiten het PMO. Ook signaleer je knelpunten in het detentieklimaat of het behandelaanbod en volg je de ontwikkelingen op het gebied van forensische geestelijke gezondheidszorg en wetenschap. Op basis daarvan doe je voorstellen aan de directie over hoe deze kennis geïntegreerd kan worden in het beleid op de afdelingen.

 
Verder draag je bij aan de deskundigheidsbevordering van de detentietoezichthouders door middel van bijvoorbeeld adviezen, instructies en aanbevelingen. En je begeleidt de basispsychologen- en in de toekomst de basispsychologen in opleiding - tot GZ-psycholoog. Je werkt ook nauw samen met de GGZ-verpleegkundigen en de medewerkers van de afdeling Extra Zorg. Je verzorgt psycho-educatie en ondersteunt het team in hun ontwikkeling door middel van lesdagen of referaten.

 

 

Functie-eisen

 • Je bent gediplomeerd GZ-psycholoog en hebt een BIG-registratie in die functie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep.
 • Je hebt affiniteit met het werken bij Justitie en Veiligheid en kennis van psychopathologie bij andere culturen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken, goed werken in teamverband en met de diverse disciplines.
 • Je hebt kennis van en respect voor andere culturen.
 • Je spreekt Engels en bij voorkeur andere vreemde talen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 20
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • In welke salarisschaal je wordt ingedeeld is onder meer afhankelijk van je opleiding en werkervaring.
 • Dit is een vacature voor een vaste aanstelling, eventueel met een proeftijd. De startdatum en hoeveel uren je per week werkt, bepalen we in overleg.
 • Wij vragen je altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Belangrijk om te weten is dat per 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Rijksambtenaren (WNRA) in werking is getreden. Vanaf dat moment geldt de WNRA voor vrijwel alle ambtenaren die werken bij het rijk en wordt de publiekrechtelijke rechtspositie omgezet in een privaatrechtelijke rechtspositie. Ambtenaren krijgen daarmee zo veel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in de private sector (bedrijfsleven). Meer informatie is te vinden op www.wnra.nl.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Detentiecentrum Rotterdam is een zelfstandige vestiging en maakt onderdeel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. De divisie Gevangeniswezen/ Vreemdelingenbewaring is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

 

De vestiging verzorgt kortdurende opvang van illegale vreemdelingen die worden uitgezet naar het land van herkomst. Er wordt gewerkt conform de werkwijze 'Verantwoorde Medische Zorg'.

 

Afdeling Medische Dienst
De afdeling Medische Dienst is een hecht, zelforganiserend team waarin mensen zich continu blijven ontwikkelen. Wij staan voor een zo optimaal mogelijke zorg voor de medemens gedurende zijn detentie. Zorg geven we op somatisch en psychosociaal gebied.


We werken middels een poliklinisch huisartsenpraktijkmodel en hebben justitieel geneeskundigen, psychologen en psychiaters in ons behandelteam. Dit team wordt aangevuld met justitieel verpleegkundigen en administratief medewerkers zorg.


Ook externe disciplines versterken het team met hun specifieke kennis. Denk dan aan een fysiotherapeut, een tandarts, psychiaters, en indien nodig een podotherapeut, pedicure en een opticien. Tevens is er een nauwe samenwerking met het nabijgelegen Franciscus Gasthuis.


De afdeling Medische Dienst biedt verschillende mogelijkheden om diverse opleidingen te volgen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer C.W. Spierenburg, Hoofd Zorg

08807-35070

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Tester Directie Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior consultant business intelligence

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)