Gz-psycholoog / behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DJI_140_18_RE21
 • Plaatsingsdatum 3 april 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

In het Justitieel Complex Zaanstad staat veiligheid van de samenleving en terugdringen van recidive hoog in het vaandel. Als gz-psycholoog / behandelcoördinator ben je een spin in het web in een complexe omgeving. Je zoekt altijd naar de balans tussen de belangen en behoeftes van de patiënt en de realiteit en eisen van het gedwongen justitiële kader.

Gedetineerden die vanwege hun psychische kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening niet in een reguliere gevangenis of huis van bewaring kunnen verblijven: dat zijn de mensen met wie jij aan de slag gaat. Je bent verantwoordelijk voor hun behandeling en werkt daarvoor nauw samen met het personeel op de afdeling, de psychiater, de afdelingsarts en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige.

Naast opname- en intakegesprekken voer je voortgangsgesprekken met je patiënten waarbij je ze zoveel mogelijk motiveert en ondersteunt. Je stelt tijdig behandelplannen op en evalueert ze ook. Behandelplanbesprekingen zit je voor en je ziet erop toe dat alle betrokken disciplines hun aandeel hierin leveren. Is er sprake van een diagnostisch proces? Dan coördineer jij dat en stel je op basis van de beschikbare informatie een diagnose. Diagnostische kennis van de patiënt zet je om in bruikbare bejegeningsadviezen op de afdeling. Je indiceert en verwijst door naar aanvullende (vak)therapie en trainingen.

Samen met je collega-behandelcoördinatoren coördineer je de in- en doorstroming van patiënten, waarbij het principe ‘de juiste patiënt op het juiste bed’ voorop staat. Je onderhoudt nauw contact met onder meer de directie en casemanagers, maar ook extern met partijen als de reclassering, advocaten, ggz en het Openbaar Ministerie. Jouw rol? Coördinerend, adviserend en soms sturend. Als gedragsdeskundige word je betrokken bij het eventuele opleggen van sancties of maatregelen bij patiënten, waarbij jouw advies aan de directie bindend is.

Functie-eisen

 • Je hebt een master psychologie en bent gz-geregistreerd, of je bent basisarts en BIG-geregistreerd en hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Je beschikt over gespecialiseerde theoretische kennis van de forensische psychiatrie en psychologie, hebt kennis van inhoudelijke en procesmatige aspecten van detentie en psychiatrische behandeling, en inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen.
 • Je bent bekend met de organisatie en taakverdeling van het forensisch psychologisch werkveld en aangrenzende terreinen en je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
 • Je hebt inzicht in psychosociale behandelmethoden en in vakinhoudelijke ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je hebt kennis van de plichten en bevoegdheden van psychologen volgens de wet BIG en van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
 • Je hebt een diepgaand inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen, het werken met multidisciplinaire teams en het coachen van individuen en groepen.
 • Je kunt goed omgaan met ernstig psychisch gestoorde patiënten.
 • Je kunt goed samenwerken met een duale partner.
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JC) biedt plaats aan meer dan duizend justitiabelen, waaronder patiënten in een penitentiair psychiatrisch centrum. De vestiging is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. Het JC biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

De kracht van het JC is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Een justitiabele wordt op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst dat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

Het personeel van het JC is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JC investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen. Flexibiliteit in het werk, gericht zijn op (eigen) ontwikkeling en een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte horen daarbij.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Pisano, GZ-psycholoog (06-21697923)

0880738540

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelcoördinator/GZ-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Hoofd behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Verpleegkundig specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)