GZ-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur n.v.t.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.045 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 december
 • Vacaturenummer 45887
 • Plaatsingsdatum 27 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als GZ-Psycholoog bij de Justitiële Jeugdinrichting in Breda richt jij je voor 28 uur per week op de orthopedagogische begeleiding van de jongeren. Zo draag je bij aan hun lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden. Ook help je mee aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. Je ondersteunt en adviseert de medewerkers die op de groepen werken bij de benadering van de jongeren en de uitvoering van de perspectiefplannen. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor de individuele perspectiefplannen van de jongeren.

Jouw taken
• Je diagnosticeert de persoonlijke problematiek van jongeren en beslist over de noodzakelijke interventies en de wijze van orthopedagogische begeleiding;
• Je voert delict-analyses uit en stelt risicotaxaties op;
• Je verleent hulp aan jongeren in crisissituaties, beoordeelt de situatie op mogelijke consequenties voor de groepsleiding en adviseert daarover;
• Je stelt individuele perspectiefplannen op en evalueert de voortgang;
• Je adviseert directie en management over bijvoorbeeld verlof, afzondering of doseerprogramma’s van jongeren;
• Je ondersteunt, adviseert en coacht leidinggevenden en groepsleiding bij de uitvoering van de perspectiefplannen;
• Je onderhoudt contacten met het sociale netwerk van de jongere en met externe instanties;
• Je onderhoudt contacten met de interne disciplines in het kader van de bilaterale afstemming over individuele jongeren. 

Voor 8 uur per week verricht je specifieke taken bij de Commissie van Begeleiding (CVB) van het Ginnekencollege verbonden aan onze inrichting. Deze Commissie bestaat naast jou uit de schoolleider, de intern begeleider, de decaan en de manager dagprogramma. Tezamen zijn jullie verantwoordelijk voor een uitstroombestemming en leerroute welke bij de intake worden vastgesteld op basis van de op dat moment beschikbare informatie.

Op vastgestelde momenten worden deze geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Tevens ziet de CVB toe op de kwaliteit van de totale zorg en begeleiding van de leerlingen, van het moment van plaatsing tot de uitstroom. 

Specifieke taken voor de gedragswetenschapper:

 • Deelname aan de CvB- vergaderingen;
 • Dossieranalyse pedagogisch deel;
 • Formuleren van het ‘Integratief Beeld’ in het OPP;
 • Ondersteunen bij het formuleren van de Onderwijsbehoeften door de mentor;
 • Communicatie betreffende individuele trajecten van leerlingen met de Behandelcoördinatoren van RJJI Den Hey- Acker;
 • Klassenobservatie om de pedagogische hulpvraag van leerlingen te verduidelijken en leerkrachten te adviseren in de aanpak/organisatie;
 • Uitleg/ training geven aan team bij behoefte aan meer theoretische informatie over bepaalde doelgroepen, dan wel overige onderwerpen gerelateerd aan leerlingenzorg;
 • Participerende rol in advisering en uitvoer van didactisch, pedagogisch en organisatiekundig beleid.
 • Registratie in het BIG-register als GZ-Psycholoog;
 • Diagnostische kennis van diverse doelgroepen;
 • Affiniteit met de doelgroep jeugd en jongvolwassenen;
 • Kennis van en/ of ervaring en affiniteit met jongens/jongvolwassenen met ernstige seksuele problematiek is een pré;
 • Ruime ervaring met het opstellen van rapportages.


Dit is jouw kracht:

 • Analyseren, flexibiliteit en inlevingsvermogen;
 • Integer, oordeelsvorming en overtuigingskracht;
 • Samenwerken en ontwikkelingsgericht
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Contract­duur n.v.t.
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • een pensioenregeling
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • de mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd.
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit drie locaties: De Hartelborgt in Spijkenisse, Den Hey-Acker in Breda en De Hunnerberg in Nijmegen. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C. Peeters, Pedagogisch directeur

088-0718462

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd