Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zutphen
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 16 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 31 maart
 • Vacaturenummer 2695
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Goede zorg bieden aan mensen die vastzitten omdat ze misschien wel een verschrikkelijke misdaad hebben gepleegd. Een spanningsveld waar jij je als gz-psycholoog dagelijks in begeeft. Durf jij de uitdaging aan? Als gz-psycholoog werk je aan een veiliger Nederland. Jij begeleidt mensen namelijk bij de opbouw van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na detentie.

Binnen de penitentiaire inrichting Achterhoek werk je als gz-psycholoog in een multidisciplinair team aan de geestelijke gezondheidszorg van individuele gedetineerden. De zorg is gericht op stabilisatie, herstel en re-integratie. Je zet je in voor het verbeteren van het algemene detentieklimaat en draagt bij aan een veilige detentie.

Zo geef je richting en inhoud aan de geestelijke gezondheidszorg binnen de inrichting en ben je verantwoordelijk voor psychologische interventies, diagnostiek, behandeling en indicatiestelling bij gedetineerden die psychomedische zorg nodig hebben. Altijd werk je volgens de principes van het forensisch risicomanagement en geef je uitvoering aan onder meer risicotaxatie en delict-anamnese vanuit een strafrechtelijk kader. Daarnaast diagnosticeer en behandel je gedetineerden, begeleid je de eventuele nazorg en voer je overleg met je team waarvan jij de coördinator bent. Ook behoud je de regie over de behandeling bij de inschakeling van externe deskundigen.

Samen met de directie ben je verantwoordelijk voor een optimaal verloop van de zorgprocessen en het risicomanagement en zie je toe op de best mogelijke facilitering hierin. Vanuit psychomedische optiek zorg je voor onderlinge samenhang en afstemming van activiteiten tussen zorgdisciplines en (leef)afdelingen. Tot slot coördineer je de zorg en ben je verantwoordelijk voor de diagnostiek en classificatie volgens diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM).

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma psychologie, bij voorkeur klinische of forensische.
 • Je hebt een BIG-registratie als gz-psycholoog.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met klinische psychologie, orthopedagogiek en met de juridische aspecten van vrijheidsbeneming.
 • Je hebt kennis van het afnemen van risicotaxatie-instrumenten en het doen van een delict-anamnese, of bent bereid hiervoor scholing te volgen.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep in de forensische psychologie en psychiatrie.
 • Je bent je bewust van de omgeving waarin je gaat werken: de zorg die jij biedt, is belangrijk voor een veiliger Nederland.
 • Je bent analytisch sterk, weet snel tot een goed oordeel te komen en dit op begrijpelijke wijze over te brengen aan gedetineerden en medewerkers.
 • Je hebt overtuigingskracht, bent integer en kunt goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 16
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Achterhoek staat voor een veilige, persoonsgerichte en menswaardige detentie en werkt samen met haar ketenpartners aan een perspectiefvolle re-integratie terug in de samenleving. Dit op basis van de beschikbare kennis, middelen en instrumenten, normalisatie van het leefklimaat waarbij een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van de gedetineerden.

De PI Achterhoek is een vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, en biedt plaats aan ongeveer 230 gedetineerden.

We kennen verschillende regimes, uitsluitend voor mannen, waaronder een huis van bewaring, gevangenis (voor lang– en kortgestraften), een inrichting stelselmatige daders en een afdeling extra zorgvoorziening.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer W. van den Dam

06-12476128

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd penitentiaire inrichting Ter Apel

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Gz-psycholoog / behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd