Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 november
 • Vacaturenummer 2411
 • Plaatsingsdatum 18 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Als gz-psycholoog in de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel verleen je psychische hulp aan gedetineerden in crisissituaties.

 

Zijn er gedetineerden waarvoor discussie of nader onderzoek nodig is? Dan selecteer jij deze en bespreekt de gevallen in het psychomedisch overleg. Dat doe je ook voor gedetineerden die bijzondere zorg nodig hebben. Je diagnosticeert en behandelt gedetineerden bij wie de draaglast en draagkrachtverhouding uit evenwicht is op indicatiestelling vanuit het psychomedisch overleg. Leidinggevenden en executieven adviseer je bij de benadering en begeleiding van die gedetineerden.

 

Als gezondheidszorgpsycholoog beoordeel je de situatie voor het begeleidingsbeleid op de woonafdeling en adviseer je de directie over de te nemen maatregelen. Verder ben je verantwoordelijk voor de doorverwijzing naar externe specialistische hulpverlening of naar andere regimes binnen het gevangeniswezen. En je bewaakt de voortgang bij inschakeling van externe hulpverleningsdisciplines.

 

Aan het psychomedisch overleg neem je deel of je zit het voor. Je zorgt ervoor dat het overleg tot een gezamenlijk besluit komt. Ook zorg je voor afstemming van de werkzaamheden van en afspraken tussen de deelnemers. Vanuit psychomedische optiek zie je toe op de onderlinge samenhang en afstemming van activiteiten tussen de verschillende disciplines en afdelingen.


Voor het management en personeel treed je op als aanspreekpunt. Ook draag je gedetineerden voor plaatsing op specifieke zorgmodaliteiten voor, zowel binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen als daarbuiten, zoals de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Samen met het psychomedisch overleg beoordeel je of specifieke nazorg is geïndiceerd.


Als voorzitter van het overleg bewaak je de inhoud van en voer je de regie over de behandeling door externe disciplines. Je draagt bij aan het detentieklimaat door adviezen te geven bij het opstellen van begeleidings- en detentieplannen van individuele gedetineerden én door te adviseren over mogelijkheden van detentievervangende maatregelen.


Verder geef je – gevraagd en ongevraagd – adviezen aan het management over het te voeren zorgbeleid en het daarmee samenhangend detentieklimaat. Je laat hierbij meewegen of aan de voorgeschreven zorgvereisten is voldaan en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de detentieschade bij de gedetineerden. Door middel van onder andere adviezen, instructies en aanbevelingen draag je bij aan de deskundigheidsbevordering van de executieven.

Functie-eisen

• Je hebt een universitaire opleiding gevolgd in een van de gedragswetenschappen.
• Je hebt een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog.
• Je hebt en houdt jouw kennis van je vakgebied op peil.
• Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis van de klinische en forensische psychologie, verslavingsproblematiek, gedrags- en milieutherapie en transculturele psychologie.
• Je hebt kennis van de producten van de inrichting en inzicht in de processen van de organisatie.
• Je hebt inzicht in de achtergronden van het strafproces en in de bedrijfsvoering van een inrichting.
• Je kunt professionele inzichten en begrippen omzetten naar praktisch bruikbare adviezen binnen de penitentiaire context.
• Je hebt goede contactuele eigenschappen, bent flexibiel en kunt relativeren.
• Je bent vaardig in beleidsontwikkeling met betrekking tot het benaderen van gedetineerden.
• Je kunt de professionele functie-uitoefening coördineren en je eigen standpunten goed verdedigen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Om je sollitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel is aangewezen als locatie voor vreemdelingen in strafrecht (VRIS). Deze gedetineerden hebben een strafbaar feit gepleegd, waardoor ze ongewenst zijn of worden verklaard. Zij zullen, nadat zij de opgelegde straf hebben uitgezeten, Nederland moeten verlaten.


De PI Ter Apel heeft een capaciteit van 434 plaatsen, waarvan 118 plaatsen voor VRIS. Ook hebben we 24 plaatsen binnen de extra zorgvoorziening. De VRIS-vestiging is primair gericht op de tenuitvoerlegging van de detentie en het werken aan de terugkeer naar het land van herkomst. Dit gebeurt via de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, uitlevering, strafonderbreking en andere mogelijkheden. Binnen het VRIS-regime werken wij actief aan een veilig en goed leef- en werkklimaat. En tegelijkertijd geven wij de terugkeer en uitlevering meer vorm en inhoud.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hen de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.B. Bakker, hoofd zorg

08807 42100

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker arbeid penitentiaire inrichting Ter Apel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Magazijnbeheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 15 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd