Gepromoveerd onderzoeker en expert-docent

Hogeschool Inholland

 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32 - 40
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 15 maart Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer a391v000000GVYlAAO
 • Plaatsingsdatum 16 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jouw meerwaarde
Sociaal werkers dragen bij aan het bevorderen van het welzijn en sociaal functioneren van mensen. Dat doen ze op grond van werkzame methoden en technieken en daar ga jij aan bijdragen! In deze functie komen praktijk, onderwijs en onderzoek samen en dragen ze bij aan onderwijsinnovatie. De kern van je takenpakket betreft het initiëren, leiden en implementeren van Living Labs in de driehoek praktijk, werkveld en onderwijs. Daarnaast ga je aan de slag met het realiseren van de doorwerking van het onderzoek naar het onderwijs, de landelijke en decentrale overheden, de beroepspraktijk en de wetenschap. In deze functie ben je tevens inhoudelijk vakdocent waardoor je de mogelijkheid hebt om de sociaal werkers van de toekomst te vormen!

Inhoud functie
De praktijk van sociaal werk is weerbarstig, zo toont het recent verschenen SCP rapport Sociaal Domein op Koers aan. Verwachtingen ten aanzien van integraal werken, betere samenwerking en het preventief bereiken van mensen in een kwetsbare positie blijken ondanks de inrichting van sociale wijkteams, de aansporingen tot 'meedoen' en zelfredzaamheid lastig in te lossen.
Sociaal werkers werken aan en in deze complexe en dynamische context. Het lectoraat Empowerment en Professionalisering werkt (net als het Social Work-onderwijs) vanuit de visie van empowerment omdat deze visie recht doet aan de verwevenheid van individuele, collectieve en politiek-maatschappelijke patronen.

Onze opleiding Social Work en ons Lectoraat Empowerment en zijn groeiende en we zijn op zoek naar een nieuwe collega. In deze functie werk je de helft van je aanstelling voor het lectoraat en de andere helft voor het onderwijs. Als gepromoveerd expert- docent en onderzoeker weet jij je te bewegen in het samenspel tussen lectoraat , onderwijs en praktijk, mede met het oog op het ontwikkelen en doorontwikkelen van living labs: virtuele of fysieke plekken in de praktijk waar op basis van vraagstukken uit het werkveld (interprofessioneel) samengewerkt wordt aan beroepsinnovatie. Een bestaand living lab is bijvoorbeeld De wijkfabriek in Haarlem waar studenten, docenten en lectoraat samenwerken aan de vraag hoe collectiviserend werken kan bijdragen de leefbaarheid in de wijk Het lectoraat is aangehaakt bij de opleiding Social Work Haarlem en Alkmaar van Hogeschool Inholland en doet onderzoek in geheel Noord-Holland, met name in de regio buiten Amsterdam. Tevens is het lectoraat verbonden aan het Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn van Inholland. In het team werken enthousiaste en kundige docent-onderzoekers met een grote mate van zelfstandigheid. Zij zijn deels in het onderwijs en deels bij het lectoraat aan de slag, om zo de kruisbestuiving tussen die twee zo optimaal mogelijk te benutten.

De projecten van het lectoraat bewegen zich op het brede terrein van sociaal werk en soms over de randen ervan. Op het vlak van empowerment richt het onderzoek zich op thema's als samenlevingsopbouw, emancipatie, maatschappelijke participatie en het bevorderen van veerkracht: de capaciteit van burgers om tegenslagen te boven te komen en daarbij de juiste hulpbronnen aan te spreken. Daarnaast richten we ons ook op professionaliseringsvragen: wat hebben (aankomende) sociaal werkers nodig om bij te dragen aan de empowerment van burgers. Het onderzoek draagt bij aan het zicht krijgen op het perspectief, de belevings- en leefwereld van bewoners en het effect van interventies. Extra aandacht is gewenst voor effectief diversiteit-sensitief en -responsief helpen, zodat alle kwetsbare burgers (én hun omgeving) kunnen worden bereikt. De projecten zijn divers en dragen bij aan uitstroomprofielen Welzijn & Samenleving (W&S), Jeugd en Langdurig Complexe Zorg (LCZ).

Jouw rol
Je bent gepromoveerd onderzoeker en expert-docent met aandachtsgebied Welzijn en Samenleving. In deze rol werk je nauw samen met zowel de onderwijsteams, de lector, docent-onderzoekers, de (netwerk)partners van het lectoraat en het onderwijs. Je initieert en ontwikkelt in deze samenwerking (interdisciplinaire) living labs en onderhoudt en versterkt daarbij een netwerk van strategische relaties met kennisinstellingen (MBO, HBO, WO), onderzoeksinstellingen, overheden, en organisaties. Hiermee draag je bij aan actueel en innovatief onderwijs.
Tevens ben je collega en inhoudsdeskundige - Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van Social Work is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met je collega's draag je bij aan de vernieuwing van het curriculum en lever je vanuit jouw eigen vakgebied een bijdrage aan het behalen van het teamresultaat. In samenwerking met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit onderzoek, praktijk en beroepsinnovatie zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:
 • Je leidt projecten waarin je bouwt aan interprofessionele living labs met bestaande en nieuwe partners in het sociaal domein.
 • Je draagt actief bij aan kenniscreatie en kenniscirculatie en zorgt voor doorwerking van het onderzoek in samenwerking met praktijkpartners, naast meer traditionele kennisverspreiding van onderzoeksresultaten zoals artikelen, seminars, presentaties.
 • Je verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor/met docenten op het gebied van kennis en beroepsinnovaties.
 • Je bent profielleider(en dus inhoudelijk verantwoordelijke) van het profiel welzijn & Samenleving en ontwikkelt dit profiel door naar één of meer living labs samen met het lectoraat.
 • Je bent onderdeel van de curriculumcommissie, die de inhoud en kwaliteit van de opleiding Social Work borgt.
 • Als profielleider maak je verbinding met de andere profielen, en zoekt samenwerkingsmogelijkheden met onze collega-opleiding Sportkunde voor ons onderwijsprogramma.
 • Je bent één van de kartrekkers van ons internationale onderwijsprogramma Crossing Borders.
 • Je ontwikkelt onze leerwerkgemeenschap jeugd door vanuit de driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk.
 • Je geeft invulling aan het programma van het lectoraat en het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland en legt de verbinding met de thema's van het CoE Preventie in Zorg en Welzijn.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en de doorwerking van onderzoeks- en ontwikkelprojecten en verwerft hiervoor opdrachtgevers en financiers.
 • Je coördineert en monitort onderzoeksprogramma's.
 • Je voert onderzoek uit en bent expert in één van de kernthema's van het lectoraat.
 • Je werkt samen met andere lectoraten in het domein GSW daar waar projecten een interdisciplinair karakter hebben.
 • Je analyseert onderzoeksmogelijkheden en stelt een onderzoeksplan/of programma op voor een onderzoeksproject of living lab.
 • Je bent inhoudelijk docent - Je geeft inhoudelijke (online) hoorcolleges en trainingen, in het verlengde van de thema's van het lectoraat, in de opleiding Social Work. Hierbij maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij de interactie tussen jou en de student belangrijk is. De inzet varieert per periode.


Wie ben jij
 • Je bent gepromoveerd in een voor Social Work relevant vakgebied, zoals Sociologie, (Sociale) Psychologie, Algemene Sociale Wetenschappen, Politicologie of Pedagogiek.
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring in het opzetten van living labs (interdisciplinair)
 • Je beschikt over ruime ervaring in het HBO onderwijs in een voor Social Work relevant vakgebied.
 • Je werkt vanuit de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.
 • Je beschikt over uitgebreide kennis van het brede sociale domein, waardoor je kritisch kunt reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de huidige politieke context.
 • Je hebt ervaring in het zelfstandig uitvoeren van onderzoek op een discipline-overstijgend of grensverleggend onderzoeksgebied dat gericht is op de integratie van innovatieve kennisontwikkeling in een bestaand of nieuw curriculum.
 • Je bent een erkende autoriteit binnen het eigen onderzoeksgebied die regelmatig publiceert in vaktijdschriften. Het onderzoek is van belang voor de strategische positionering van de opleiding.
 • Je hebt ervaring met het participeren in regionale (Noord-Holland) en nationale netwerken in het vakgebied met het oog op het ontwikkelen van vernieuwende kennis, producten en diensten.
 • Je beschikt over expertise in het verwerven van externe middelen (RAAK- en ZonMw-subsidies of relevante fondsen).
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit en hebt ervaring in het bewegen op verschillende niveaus zoals bestuur, beleid en onderzoek.


Wat bieden wij
 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van 12 maanden voor de duur van de werkzaamheden. Hierna is er de mogelijkheid tot een hernieuwd arbeidscontract.
 • Een salaris van maximaal €6.202,13 bruto per maand, schaal 13, bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
 • Een werkweek van 40 uur per week, maar weet dat alles vanaf 32 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Een goed te bereiken werkplek in Haarlem en Alkmaar. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband en een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega's en studenten bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.
Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Jouw werkomgeving
Ons lectoraatsteam bestaat momenteel uit 10 docent-onderzoekers, een lector, een programma-coördinator en een teamondersteuner. Standplaats is Haarlem.We zijn een learning community.
De opleidingsteams Social Work Haarlem en Alkmaar zijn zeer divers. We hebben vijf algemeen team ondersteuners, 45 docenten (verspreid over locatie Alkmaar en Haarlem) en twee teamleiders.

Zie onze Sway met nadere informatie over 2019: Lectoraat Empowerment en Professionalisering in 2019 (office.com).

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Sollicitatieproces
Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw CV en motivatiebrief graag voor tegemoet. Solliciteren is mogelijk tot en met 14 maart. Een terugkoppeling op jouw reactie vindt in de week van 15 maart plaats. De eerste (online) sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 22 maart. Bij een positieve uitkomst van dit gesprek zal er een 2e ronde volgen in de week van 29 maart. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen wij jou graag zo spoedig mogelijk in ons team!

Nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving. Neem dan eens contact op met Lilian Linders (lector Empowerment en Professionalisering). Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 51026195 en kan al jouw inhoudelijke onderzoek gerelateerde vragen beantwoorden. Voor onderwijsinhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Letty Minnaar (teamleider Social Work Alkmaar). Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11449856.

Contactgegevens
Lilian Linders
+31 6 51026195

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Meer over de functiegroep Onderzoeksmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Hogeschool Inholland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Hogeschool Inholland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wijkteam consulent WMO

Gemeente Schagen
 • Stand­plaats Schagen
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator projecten praktijkgericht onderzoek

Hogeschool Inholland
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel Inspecteur

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd