Gedragswetenschapper

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Contractduur 5,5 maanden, dwz: van 1 november 2021 tot 15 april 2022
 • Uren per week 28
 • Maand­salaris €2.756 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 11761
 • Plaatsingsdatum 23 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting bestaat uit drie locaties: Breda, Spijkenisse en Nijmegen. Jij werkt als gedragswetenschapper binnen De Hunnerberg in Nijmegen. Hier richt jij je als behandelcoördinator op de forensisch orthopedagogische behandeling en begeleiding van de jongeren. Zo draag je bij aan hun lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden. En help je mee aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij.

Je ondersteunt en adviseert de medewerkers van het primaire proces bij de benadering van de jongeren en de uitvoering van de perspectiefplannen. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor hun individuele perspectiefplannen en rapportages en voor de (gedrags)interventies die in behandeling zijn gezet. Ook voer je interventies en therapieën uit.

Jouw taken

 • Je stelt op basis van in- en externe rapportages, gedragsrapportages en op basis van diagnostisch onderzoek een individueel perspectiefplan op.
 • Je neemt in dit plan doelen en een daarbij behorende begeleidingsstijl op en formuleert namens de inrichting het advies over nazorg.
 • Je evalueert de voortgang van het perspectiefplan en zorgt voor aanpassingen.
 • Je diagnosticeert de persoonlijke problematiek van jongeren en beslist over de noodzakelijke interventie(s) en de wijze van orthopedagogische begeleiding.
 • Je verleent hulp aan jongeren in crisissituaties, beoordeelt de situatie op mogelijke consequenties voor de groepsleiding en adviseert hen daarover.
 • Je verzorgt kortdurende begeleiding van jongeren in crisissituaties.
 • Je geeft advies over verlof, scholing en training van jongeren en bij afzondering of doseerprogramma’s van jongeren.
 • Je ondersteunt, adviseert en coacht het afdelingshoofd en de groepsleiders, zowel individueel als in groepsverband, bij de benadering van jongeren en de uitvoering van de perspectiefplannen.
 • Je werkt in nauwe samenwerking met de senior pedagogisch medewerkers, het afdelingshoofd, de trajectbegeleider, het onderwijs, de medische dienst en de psychiater.
 • Je voert delict-analyses uit en bent geregistreerd als trainer Leren van Delict en/of andere erkende gedragsinterventies.
 • Je stelt risicotaxaties op aan de hand van erkende risicotaxatie-instrumenten.
 • Je onderhoudt contacten met het sociale netwerk van de jongere en met externe instanties en organisaties als het gaat om de inhoudelijke informatie-uitwisseling en afstemming over de pathologie en mogelijkheden van jongeren.
 • Je onderhoudt contacten met de interne disciplines in het kader van de bilaterale afstemming over individuele jongeren.
 • Je bent in staat adequaat invulling te geven aan gerichte individuele therapiecontacten.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen. Voor alle medewerkers van de RJJI geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. Jij komt terecht op De Hunnerberg in Nijmegen.

De RJJI is een inrichting voor jeugdigen die op grond van een vrijheidsnemende maatregel worden opgevoed en begeleid. Jongeren kunnen hier geplaatst worden in een strafrechtelijk kader. De plaatsing geschiedt op basis van voorlopige hechtenis, jeugddetentie, vreemdelingenbewaring, nachtdetentie en zelfmelders. Specifiek voor De Hunnerberg is dat hier ook strafrechtelijk geplaatste meisjes verblijven.

Bij de RJJI leveren we binnen de strafrecht- en jeugdzorgketen een bijdrage aan de ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Dit met behulp van pedagogische trajectprogramma’s die zijn gebaseerd op rust, regelmaat en structuur. Deze programma’s worden aangevuld met onderwijs, trainingen en een vrijetijds- en vormingsaanbod.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer T. Theunissen, manager opvoeding en behandeling

06-22398313

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 24-28
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gedragswetenschapper Justitiële Jeugdinrichting Horsterveen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Complexbeveiliger (Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd