Gedragsexpert met doorzettingskracht

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220209_12
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Word jij ook getriggerd waarom de een zich aan de regels houdt en de ander niet? Wil je een bijdrage leveren aan de veiligheid van voedsel en producten, dierenwelzijn en de plantgezondheid in Nederland? En ben je een teamspeler met een academische opleiding in gedragswetenschappen of heb je een gelijkwaardige opleiding in een aanpalende richting? Dan is de functie Gedragsexpert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

We zwaaien een aantal collega’s uit vanwege hun pensioen of een carrière stap. Daarnaast hebben we een nieuwe functie. Daarom zijn we voor de directies Handhaven en Keuren op zoek naar meerdere collega’s:

 • 2 vacatures gedragsdeskundige bij de directie Handhaven
 • 1 vacature gedragsdeskundige bij de directie Keuren

Wat ga je doen?
De NVWA maakt keuzes. Welke risico’s zijn het grootst en hoe willen we die zo effectief mogelijk aanpakken. We kijken hoe we zo slim mogelijk de naleving kunnen bevorderen. Dit doen we in een stapsgewijze aanpak, waarbij we de risico’s analyseren en de doelgroep en omgeving goed in kaart brengen. Vervolgens ontwikkelen we een aanpak die zo’n groot mogelijk effect heeft. Jij levert met jouw kennis en deskundigheid een belangrijke bijdrage aan deze aanpak. Met jouw kennis van gedrag analyseer je waarom de ene ondernemer wel de regels naleeft en de ander niet. Je formuleert onderzoeksvragen, begeleidt of voert zelf onderzoeken uit. Je analyseert welke gedragsfactoren een rol spelen bij de naleving en geeft advies over de aanpak.

Als Senior Adviseur heb jij kennis van de producten van de NVWA. Je bent het inhoudelijk geweten van het team en een vraagbaak voor jouw collega’s. Je weet hoe de producten tot stand komen en gebruikt jouw brede wetenschappelijke basis om toe te zien op de kwaliteit van deze producten. Ook zorg je voor verdere kennis- en doorontwikkeling binnen het team en breder binnen de NVWA. Dat doe je op een manier die past binnen de organisatie en waardoor je het draagvlak vergroot voor de inzet van mogelijke andere instrumenten dan gebruikelijk. Je maakt ook gebruik van het netwerk dat je hebt opgebouwd en het interne gedragsnetwerk bij de NVWA.

Met jouw kennis van gedragsbeïnvloeding lever je bovendien een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de NVWA. Je helpt mee met het verder ontwikkelen van onderzoeksmethoden en toezichtsinstrumenten, die eraan bijdragen om kennisgedreven en risicogericht te werken. In je handelen vertolk je de NVWA-kernwaarden: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het betreft hier 3 vacatures waarvan 2 bij het team Handhavingsregie en 1 bij het team Slachtplaatsen.

Team Handhavingsregie:
Je komt te werken bij het team Handhavingsregie van de afdeling Regie. Dit team voert regie op de innovatie en effectiviteit van het toezicht door handhavingsregie te implementeren. Alle afdelingen bij de NVWA hebben met handhavingsregie te maken, daarom werken wij ook dwars door de hele organisatie heen. Onze focus ligt bij de ontwikkeling en uitvoering van handhavingsregie op het tactische- en operationele niveau. Binnen de directie Handhaven stuurt de afdeling Regie op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie. Dit doen we door de programmering van het werk, informatievoorziening en procesadvisering. Ook zorgt de afdeling voor zakelijke afspraken met externe toezichtpartijen. De afdeling bestaat uit vijf teams, waaronder het team Handhavingsregie.

Samen met de andere 13 collega’s van het team Handhavingsregie zet jij je in voor de kwaliteit van de ontwikkel- en informatietrajecten. Deze trajecten zijn een belangrijk onderdeel van de handhavingsregie, want hierin analyseren we welke nalevingsproblemen er zijn en wat de meest effectieve handhavingsmix is.
We ondersteunen en begeleiden de NVWA-collega’s die vanuit hun inhoudelijke kennis verder vorm en uitvoering geven aan deze trajecten als onderdeel van de meerjarige handhavingsplannen. Dit doen we door bijeenkomsten te faciliteren en begeleiden. Maar ook door het beheren en uitbouwen van kennis van (nieuwe) handhavingsinstrumenten en methodes, zoals gedragsbeïnvloeding, methodologie, data-analyse en procesbegeleiding. Ook verzorgen we trainingen over de handhavingsregiecyclus. Als ervaren adviseur weet je als geen ander hoe je (niet-) naleefgedrag kunt bevorderen. En weet je hoe je de innovatie van het toezicht vanuit de handhavingsregie mede vorm kunt geven.

Kernwoorden voor het team zijn betrokken, deskundig, vernieuwend en verantwoordelijk.

Onze taken

 • We adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van ontwikkel- en informatietrajecten.
 • We beheren, beheersen en bouwen kennis uit voor de uitvoering van ontwikkel- en informatietrajecten en (nieuwe) handhavingsinstrumenten. Denk hierbij aan gedragsbeïnvloeding, methodologie, data-analyse en procesbegeleiding.
 • We dragen bij aan de (door)ontwikkeling en publicatie van de methode- en instrumentontwikkeling van informatie- en ontwikkeltrajecten en (nieuwe) handhavingsinstrumenten.
 • We faciliteren, begeleiden en doen verslag van bijeenkomsten in het kader van ontwikkel- en kennistrajecten.
 • We verzorgen trainingen over de handhavingsregiecyclus.

Team Slachtplaatsen:
Binnen de directie Keuren richt de afdeling Ontwikkeling & Ondersteuning (O&O) zich op het ontwerpen, inrichten en analyseren van de processen en werkzaamheden in de vleesproductieketens. Concreet betekent dit, dat deze afdeling beleidsdoelen vertaalt in handhavingsdoelen en een handhavingsaanpak. Daarnaast analyseren we handhavingsrisico's voor verschillende doelgroepen en bedrijfstypen, voeren we verkenningen uit en onderhouden we het contact met de stakeholders en opdrachtgevers. We bereiden het toezicht voor in samenwerking met de divisie Veterinair en Import en we ondersteunen en monitoren de voortgang. Tot slot schrijven we werkvoorschriften op basis van Europese wetgeving, ontwikkelen we inspectielijsten en stellen we risicoprofielen op.

Je komt te werken binnen team Slachtplaatsen, het team dat zich focust op de voedselveiligheid in de vleesketens. Ons team is een team met een gevarieerde mix van mensen die elkaar steunen, uitdagen en aanvullen. Ook jij kunt met jouw kennis, ervaring en inzet een waardevolle bijdrage leveren aan dit team en aan ons domein Vleesketens en Voedselveiligheid. Daarnaast werken we nauw samen met de teams Levend Vee, met een focus op dierenwelzijn en diergezondheid. Ook dit team zul je ondersteunen met jouw specifieke expertise. We zijn op zoek naar een gedragsexpert die in de breedte affiniteit heeft met deze terreinen.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E.J. (Esther) Kok, Slachtplaatsen

06-16539698

Mevrouw H.G. (Helena) van der Heide, Handhavingsregie

06-21130947

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ5

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ1 Noord-Holland

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ4

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)