• Stand­plaats Ouderkerk aan de Amstel
 • Uren per week 16 - 32
 • Niveau VWO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 28 augustus
 • Vacaturenummer 4302
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je plek in de organisatie In de functie van gedragsdeskundige neem je plaats in het sociaal team van de gemeente Uithoorn en in het kernteam van de gemeente Ouder-Amstel. Vanaf hier spreken we over het sociale wijkteam. In allebei de gemeenten bestaat het sociale wijkteam uit een teammanager/coördinator, een gedragsdeskundige, een werkbegeleider (alleen Uithoorn), casusregisseurs, een medewerker Huiselijk Geweld & Kinder- en ouderenmishandeling (HGKM) en een administratief ondersteuner.

De doelstelling van het sociale wijkteam is om inwoners van de gemeenten, waarbij sprake is van complexe meervoudige problematiek, vroegtijdig samenhangende en passende hulp te organiseren en deze op elkaar af te stemmen. Het gaat om casuïstiek waar een regievraagstuk speelt vanuit de hulpverlenende instanties en of waar sprake is van stagnatie in de hulpverlening. Er wordt nauw samengewerkt met de uitvoeringsorganisatie Duo+, zorgaanbieders en ketenpartners.

Het sociale wijkteam werkt volgens de volgende principes:

De veiligheid van alle gezinsleden staat voorop en het kind staat centraal.
Eén huishouden, één plan, één casusregisseur.
De looptijd is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is.
Doel is de casus in lokaal veld te houden en opschaling zoveel mogelijk te voorkomen.

Je werkzaamheden Als gedragsdeskundige geef je inhoudelijke ondersteuning en begeleid je casusregisseurs en de medewerker huiselijke geweld, kinder- en ouderen mishandeling in hun casuïstiek door hen te consulteren, adviseren, coachen, ondersteunen en begeleiden. De functie bestaat uit de volgende takenen verantwoordelijkheden:
 • Coaching, stimulering, advisering, ondersteuning en begeleiding van de medewerkers bij de uitvoering van taken. Daarnaast draag je bij aan een positieve sfeer in het team;
 • Voeren van caseload gesprekken met de medewerkers.
 • Inbrengen van inhoudelijke deskundigheid in casuïstiekbesprekingen en het meedenken over beleidszaken, methodiekontwikkeling en werkwijzen;
 • Toetsen van de ingezette koers in een casus met de werkbegeleider/coördinator.
 • Het beoordelen van veiligheidsinschattingen en perspectiefplannen;
 • Implementeren van methodieken en instrumenten binnen het team;
 • Dragen van verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de casusregisseurs en de medewerker HGKM tijdens de casuïstiek en caseloadgesprekken;
 • Dragen van medeverantwoordelijkheid voor opschaling van casuïstiek naar specialistische ondersteuning;
 • Mede verantwoordelijk voor het nemen van kernbesluiten in de casuïstiek waarbij je verschillende invalshoeken in ogenschouw neemt;
 • Analyseren van de aard en ernst van de veiligheid in casuïstiek en het adviseren van stakeholders over wat nodig is om de veiligheid te borgen.
 • Adviseren in de samenwerking(safspraken) met aanbieders en ketenpartners.
 • Deskundigheidsbevordering van de medewerkers.
Je profiel Je herkent je in het onderstaande profiel:
 • Je beschikt over een academische opleiding in de richting GZ psychologie, ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek of klinische psychologie;
 • Je hebt kennis en ervaring met het werken in een politieke en bestuurlijke omgeving;
 • Je hebt aantoonbare ervaring als (gedrags-)deskundige met de doelgroep 0-100 met kennis van jeugd, de LVB doelgroep, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek en psychiatrie.
 • Je hebt kennis van de meldcode en werkwijzen huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je bent SKJ-geregistreerd.
 • Je beschikt over analytisch vermogen om de veiligheid, aard en ernst van de situatie in te kunnen inschatten en een juist advies te geven.
 • Je omschrijft jezelf als stressbestendig en flexibel. Daarnaast kun je handelen in complexe crisissituaties;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
Ons aanbod DUO+ biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid

gewaardeerd worden. Het werk is vooralsnog gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.406,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Bij de gemeenten kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt hier op basis van een individueel keuzebudget van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

Interesse? Wegens het ontstaan van een vacature zijn de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel samen op zoek naar gedragsdeskundigen. De totale formatie bedraagt 32 uur per week. Om de kwetsbaarheid te beperken en collegiale afstemming mogelijk te maken, gaat onze voorkeur uit naar twee geschikte kandidaten die deze functie samen invullen. Geef in uw motivatiebrief aan voor hoeveel uren u beschikbaar bent.

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Geef in uw motivatiebrief aan voor hoeveel uren u beschikbaar bent én reageer dan 28 augustus door middel van de sollicitatiebutton op www.werkeninhetwesten.nl. Gesprekken vinden plaats in de week van 7 september 2020.

Voor meer informatie kun je terecht bij - Jantine Waijenberg, teamleider sociaal team Uithoorn 0297-753547 of Laila Hajioui, coördinator kernteam Ouder-Amstel 020-3043368.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

Functie-eisen

Vakgebied: Maatschappelijk/sociaal cultureel
Opleidingsniveau: VWO.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 16
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Salaris: geen info beschikbaar
Schaal: minimaal 10

Bijzonderheden

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jantine Waijenberg via telefoonnummer 0297-753547.

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Duo+

Duo+ is sinds januari 2016 de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. De meeste van de bijna 300 medewerkers werkten voorheen bij één van die drie gemeenten. Nu werken wij in 12 teams van drie afdelingen en verspreid over de drie gemeentelijke gebouwen. De uitvoeringsorganisatie Duo+ bestaat uit de afdeling Bedrijfsvoering, de afdeling Burger en de afdeling Buurt.

Het is de taak van Duo+ om de klanten bij een veranderende dienstverleningsbehoefte 'lenig, flexibel en innovatief' bij te staan. Dat doen we op het vlak van de gemeentelijke individuele en collectieve dienstverlening en hun bedrijfsvoering. Wij staan hen bij door betrouwbare en doelmatige levering van de juiste diensten en producten en op het afgesproken moment. Duo+ is en voelt zich eigenaar van de klantvraag. Dit kan alleen met transparante samenwerking, regievoering en co-creatie. Kenmerkend voor de relatie tussen de gemeenten en Duo+. De beste oplossing die je bedenkt is immers de oplossing die je samen bedenkt. Dienstverlening is mensenwerk!

Om de doelstellingen te realiseren heeft Duo+ de mensen nodig met scherpte op het resultaat en slim in de aanpak. Mensen die zich aan onze doelstellingen verbinden en de beoogde resultaten voor de klanten willen en kunnen waarmaken. Wij voeren onze taken uit met oog voor de verschillende relaties die tussen onze klanten en Duo+ bestaan. Onze medewerkers werken in een dynamische netwerk-werkomgeving met een grote mate van zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden.
Duo+

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Duo+ nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingsmanager Advies en Ondersteuning

Meerinzicht
 • Stand­plaats
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Gecertificeerd beoordelaar spreek- en schrijfvaardigheid

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 8-16
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Beleidsuitvoering Examens

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)