Gebiedsadviseur – Beleid & Strategie

Ministerie van Justistie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Haarlem
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 25 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer OM-5195
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken bij het arrondissementsparket Noord-Holland betekent werken in een sprankelend, innovatief en resultaatgericht parket. Een parket dat ambitieus is op het gebied van digitalisering, cybercrime en intelligence based werken; waar flexibele, energieke en betrokken mensen graag willen werken. Deze medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de politie-eenheid Noord-Holland en op de luchthaven Schiphol. Het parket kijkt continue naar hoe processen beter en efficiënter kunnen worden georganiseerd met als doel een effectievere strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Daarnaast richt het parket zich op een optimale informatievoorziening naar verdachten, slachtoffers en ketenpartners. Het arrondissementsparket Noord-Holland kent vier afdelingen: Administratie, Bedrijfsvoering,  Interventies & Onderzoeken en Beleid & Strategie.

De afdeling Beleid en Strategie (B&S) bevindt zich in het hart van de parketorganisatie en is een belangrijke schakel tussen de externe omgeving (omgevingsoriëntatie) en de interne organisatie. De afdeling maakt zich sterk voor de externe gerichtheid van het OM Noord-Holland. Hierbij staat de afdeling voor versterking van de samenwerking met ketenpartners binnen het veiligheids- en zorgdomein en voor een goede sturingsrelatie met de politie. De medewerkers zijn het visitekaartje van het OM en vervullen dan ook een ambassadeursrol. De bestuurlijke vertegenwoordiging in de gezagsdriehoeken met de burgemeesters en politieleiding is een van de kerntaken van B&S en vraagt de laatste jaren steeds meer inzet en paraatheid van het OM vanwege de toegenomen dynamiek en omvang en intensiteit.

De sturingsrelatie wordt gedaan vanuit een integrale benadering en selectieve inzet van het strafrecht, met oog voor innovatie en effectiviteit waardoor maximaal kan worden bijgedragen aan een veilige, rechtvaardige en herkenbare samenleving. B&S draagt op deze manier actief bij aan het vergroten van de maatschappelijke legitimiteit van het OM. De selectie en sturing van strafzaken behoort tot een van de kerntaken van de afdeling. Verder vervult de afdeling B&S een belangrijke rol in de communicatie met de externe omgeving en de burgers met als doel het vergroten van het publieke vertrouwen. De afdeling kent meerdere clusters Pers- en Communicatie, Bestuurlijke en Juridische Zaken, Integrale Veiligheid en Ondermijning & Intelligence.

Wat ga je doen?
De gebiedsadviseur is de adviseur en rechterhand van de gebiedsofficier op het vlak van driehoeken, beleid en bestuur. Hoewel elk van de drie districten zijn eerste gebiedsadviseur heeft werken zij districtsoverstijgend en zijn zij elkaars achtervang. De gebiedsadviseur is op ambtelijk niveau het eerste aanspreekpunt voor gemeenten, politie en netwerkpartners voor driehoeks- en beleidsmatige aangelegenheden.

De gebiedsadviseur heeft een “dempende/filterende“ rol voor de beleidsmatige- en bestuurlijke vraagstukken richting de gebiedsofficier en zorgt hiermee voor een ontlasting. Mede doordat de gebiedsadviseurs districtsoverstijgend werken hebben zij goed zicht op wat binnen alle driehoeken in de eenheid leeft en besproken wordt (signalerende rol). Zij nemen deel aan de ambtelijke vooroverlegen (AVO’s) en zijn medeverantwoordelijk voor een goede voorbereiding en besluitvorming in de driehoeken. Zij zorgen – in afstemming met de bestuurlijke vertegenwoordigers van het parket - ervoor dat voor het OM belangrijke kwesties en thema’s geagendeerd worden in de AVO’s, driehoeken en bestuurlijke overleggen als de Eenheidsdriehoek, V10, RBOP.

 • Deelname aan AVO's en desgewenst/noodzakelijk in driehoeken naast gebiedsofficier. Is medeverantwoordelijk dat OM een agenderende en richtinggevende rol kan pakken in driehoeken;
 • Is goed op de hoogte van de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en vraagstukken in het district, eenheidsbreed en landelijk, en heeft een signalerende functie naar gebiedsofficier, afdelingshoofd B&S en bestuur parket;
 • Eerste aanspreekpunt voor gemeenten (AOV-ers) en basisteam politie;
 • Draagt samen met gebiedsofficier en BB&C'er vanuit OM-verantwoordelijkheid bij aan voorbereiding en verloop van SGBO's, demo's en incidenten die maatschappelijke onrust (kunnen) veroorzaken (protocol maatschappelijke onrust);
 • Secretaris in bestuurlijke gremia;
 • Beheer en ontwikkeling van actualiteitsthema's die sterk in de driehoeken spelen als vuurwerk, kraken, APV, verkeer en evenementen;
 • Beheer en ontwikkeling van beleidsportefeuilles alsmede projecten die binnen cluster intel & ondermijning vallen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?
Je komt te werken bij Arrondissementsparket Noord-Holland op de afdeling Beleid & Strategie.

Werken bij het Arrondissementsparket Noord-Holland betekent werken in een sprankelend, innovatief en resultaatgericht parket. Een parket dat ambitieus is op het gebied van digitalisering, cybercrime en intelligence based werken; waar flexibele, energieke en betrokken mensen graag willen werken. Deze medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de politie-eenheid Noord-Holland en op de luchthaven Schiphol. Het arrondissementsparket Noord-Holland kent vier afdelingen: Administratie, Bedrijfsvoering,  Interventies & Onderzoeken en Beleid & Strategie. 

Ministerie van Justistie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met (straf) zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Bekijk hier onze corporate film, of lees één van de verhalen van onze medewerkers.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob van Bokhoven, Afdelingshoofd B&S

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rosa Hoekstra, HR Adviseur

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justistie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Interventies & Onderzoeken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsadviseur

Ministerie van Justistie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Administratief Medewerker voor het team Zittingsvoorbereiding

Ministerie van Justistie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd