• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGNVLG20221121_12a
 • Plaatsingsdatum 24 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De transitie van het landelijk gebied is een van de grootste maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Hoe we tot passende oplossingen komen, verschilt van gebied tot gebied. Als gebiedsadviseur bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied – een nieuwe organisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag – zet jij je in voor de totstandkoming van gebiedsplannen en de daaropvolgende uitwerkingen.

Op basis van de kaders van het Nationaal Programma Landelijk Gebied zorg je voor een stevige samenwerking tussen Provincies en Rijk. Daarin neem je de rol als partner in het gebiedsproces, maar ook als uitdrager en bewaker van de landelijke opgave en de naar Provincie en regio vertaalde doelen. De gebiedsplannen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Provincies. Jij zorgt er met (politieke) adviezen ook voor dat de nationale opgaven in deze plannen goed aan bod komen. Vervolgens draag je bij aan de realisatie van de gebiedsplannen.

Op interdepartementaal en interbestuurlijk niveau ben je een schakel tussen diverse lopende (gebieds)processen én de samenhang daarvan met de inhoudelijke opgaven binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarbij betrek je de omgeving en organiseer je draagvlak met het oog op uitvoerbaarheid van de plannen.

Je weg vinden in complexe situaties, daar krijg je energie van. Daarbij maak je gecompliceerde zaken inzichtelijk en zie je kansen in onzekerheden. Je bent sterk in relaties en netwerken opbouwen en weet verschillen te overbruggen, maar je kunt je ook opstellen als stevige gesprekspartner. Met heldere mondelinge en schriftelijke communicatie weet je overtuigend jouw opvatting onder woorden te brengen en daarmee invloed uit te oefenen in een omgeving met een veelheid aan partijen en belangen. Bovendien vind je het leuk om te pionieren en te werken in een nieuwe omgeving en daarin bij te dragen aan een nieuwe werkwijze en cultuur.??Verder heb je:

 • Minimaal hbo-niveau.
 • Kennis van de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied en bij voorkeur ervaring met gebiedsprocessen.
 • Ervaring met het werken met bestuursorganen binnen en buiten de Rijksoverheid en bij voorkeur ervaring bij een regionale overheid.
 • Uitstekende procesvaardigheden en een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Voldoe je niet aan alle eisen, maar mogen we iemand met jouw talent echt niet laten lopen? Solliciteer en overtuig ons. We zijn erg benieuwd naar de kwaliteiten die jij toevoegt aan ons team.

Competenties:

 • Je bent analytisch sterk en kan goed structureren.
 • Je bent sterk in de relatie maar stelt je ook op als een stevige gesprekspartner.
 • Je kan jouw opvatting goed onder woorden brengen en je hebt overtuigingskracht, waarmee je invloed uitoefent in een omgeving met een veelheid aan partijen en belangen.
 • Je vindt het leuk om te pionieren en te werken in een nieuwe omgeving. Je draagt ook graag bij aan een nieuwe werkwijze en cultuur in deze nieuwe organisatie.
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • In principe is de standplaats voor deze functie Den Haag. Afspraken op maat over wanneer je waar werkt zijn mogelijk. De regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied maakt ook gebruik van kantoorlocaties in andere delen van het land.
 • Deze vacature is onderdeel van een bredere wervingscampagne van LNV voor de transitie in het landelijk gebied. We raden je dan ook aan om je breed te oriënteren en te kijken wat het beste past bij jouw ambities.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden.
 • Het inwinnen van referenties kan een onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Binnen de Rijksoverheid wordt hybride gewerkt. Gesprekken kunnen daarom digitaal of fysiek op kantoor plaatsvinden.
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Programmabureau van RTLG ondersteunt, samen met de netwerkfaciliteit, de Provincies en andere overheden/partners, zodat zij hun gebiedsprogramma’s zo goed mogelijk kunnen ontwerpen, organiseren en uitvoeren. Daarnaast voeren we de regie op de beoordeling door het Rijk van deze gebiedsprogramma’s en adviseren wij over vrijgave van middelen uit het Transitiefonds.

Het programmabureau bestaat uit 5 landsdelenteams en 1 team gebiedsoverstijgende projecten. De landsdelenteams zijn de front office voor de Provincies in de samenwerking op de transitie van het landelijke gebied. Het team gebiedsoverstijgende projecten richt (i.s.m. andere rijksonderdelen en Provincies) het stelsel in dat nodig is om te komen tot gebiedsprogramma’s en de realisatie ervan.

Landsdelige teams?

De 5 landsdelenteams participeren actief bij het opstellen van de gebiedsprogramma’s in de Provincies, en bij de realisatie daarvan. De primaire focus van de landsdelenteams is daarom gericht op de Provincies, vanwege hun rol als gebiedsregisseur voor de Provinciale gebiedsprogramma’s NPLG.

De teams hebben primair een ondersteunende en faciliterende rol. Ze vervullen een brugfunctie bij beleids-, kennis- en capaciteitsvraagstukken richting andere onderdelen van RTLG, LNV én collega’s bij andere departementen (primair IenW en BZK). Dit doen zij door het organiseren van een feedbackloop tussen Rijk en Provincies. Dat vraagt om het brengen en ophalen van informatie over de knelpunten die in de praktijk ervaren worden en vervolgens het ondersteunen en aanjagen van oplossingen voor die knelpunten.

Naast de adviserende en faciliterende taak en rol, spelen de landsdelenteams ook een belangrijke rol bij het bewaken van de voortgang op de realisatie van de (inter)nationale doelen in de gebiedsprogramma’s. Dat betekent naast adviseren en ondersteunen soms ook bijsturen. Bovendien spelen de teams een sleutelrol bij de beoordeling van de gebiedsprogramma’s en de bijbehorende verzoeken voor bijdragen uit het Transitiefonds.

LNV/DGRTLG

De regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) is opgericht om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken. Onze missie: de Rijksoverheid, Provincies en andere overheden in staat stellen om te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dat doen we aan de hand van de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

RTLG is onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In onze regieorganisatie en in de opdrachtverlening aan RTLG werken het Rijk en de Provincies nauw samen, omdat beide partijen elkaar nodig hebben om tot resultaat te komen. In RTLG komen 2 rollen samen. Enerzijds een partnerrol, gericht op de samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers. Anderzijds een regierol, sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.?De regieorganisatie is nog volop in ontwikkeling. We stellen ons blijvend flexibel op, omdat we lerend en adaptief werken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Renze Portengen (MT-lid RTLG)

06–11038698

Mariska Harte (MT-lid RTLG)

06-15275421

Solliciteren?

LNV/DGRTLG nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Planoloog

LNV/DGRTLG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur/controller Bedrijfsvoering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)