Functioneel beheerder / Informatieanalist Datamanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 11 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DB_20220622_11
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ons eigen dataplatform doorontwikkelen om de sturing op - en de organisatie van - de informatievoorziening te verbeteren; daar zetten we ons bij de directie Bedrijfsvoering de komende jaren voor in. Dit is nodig om als ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goed, integer en ethisch verantwoord om te blijven gaan met digitale data. En om zo de aansluiting te houden op de digitaliserende samenleving. Binnen het domein Datamanagement in Den Haag speel jij daarbij als Functioneel beheerder / Informatieanalist Datamanagement een centrale rol.

Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie ga jij aan de slag binnen het domein Datamanagement. Hier richten wij ons vanuit de business op het operationeel en tactisch beheer van het dataplatform. Ons domein is relatief nieuw en jij helpt ons mee te groeien. Dat doe je in een klein team, samen met een regisseur en een functioneel beheerder.

Datamanagement is een kernpunt in het beleid van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Je richt je dus op een hot topic en speelt daarin een sleutelrol. Een van jouw belangrijkste uitdagingen is het vertalen van de gebruikerswensen op het vlak van datamanagement. Je gaat hiervoor, in nauwe samenwerking met de regisseur, in gesprek met de business. Met jouw brede blik heb je niet alleen verstand van datamanagement, maar ook van functioneel beheer. Daarnaast werk je graag samen met andere specialisten op deze gebieden, je staat open voor vernieuwende ideeën én je krijgt de kans om de klant écht iets nieuws te bieden en van een last te verlossen. Daarbij krijg je heel veel vrijheid in een leuke, aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving, waar volop ontwikkelingen zijn én het budget om deze nieuwe ideeën te realiseren.

Als informatieanalist kun je rekenen op een gevarieerd takenpakket. Zo breng je met de gebruikers en stakeholders de functionele wensen en eisen voor ons dataplatform in kaart. De ICT-leverancier neemt die wensen en eisen vervolgens mee tijdens de doorontwikkeling van de softwareoplossing. Daarbij werk je samen volgens de scrum-methodologie. Tijdens refinements bespreek je userstory's met het scrum-team. Ook organiseer je workshops en je bereidt zowel functionele als technische documentatie voor om de wens in kaart te brengen. Daarnaast coach jij je interne collega's om betere userstory's te schrijven. En je voert query’s uit op data en stelt datatestsets op.

In jouw rol als functioneel beheerder voer je samen met je directe collega het operationeel beheer en onderhoud uit van alle toepassingen binnen het dataplatform. En jullie werken projectmatig aan releases en het invoeren van nieuwe functionaliteiten. Denk daarbij onder andere aan:

 • Incidentbeheer (het laten oplossen van verstoringen aan de infrastructuur van het dataplatform, verstoringen in de beschikbaarheid van data op datamarts en rechtenissues).
 • Gebruikerscommunicatie (communicatie en afstemming over onderhoudswindows, de status van incidenten en service requests).
 • Beheer van (gegevens)informatiesystemen, autorisatiebeheer, data-eigenaarschap, en het beheren van gegevensleveringsovereenkomsten.
 • Bewaken of maatregelen vanuit PIA’s zijn uitgevoerd, monitoring op juistheid van data en dataverwerkingen.
 • Wijzigings- en functionaliteitenbeheer (vastleggen van wijzigingsverzoeken, requirements en userstory's).

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie (van de afdeling Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting) is het operationeel- en tactisch Functioneel Beheer en Informatiemanagement ondergebracht van alle EZK/LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met- en aansturing van de ICT leverancier.

Datamanagement
De directie Bedrijfsvoering wil de komende jaren het eigen dataplatform doorontwikkelen om de sturing op- en de organisatie van de informatievoorziening te verbeteren. Dit is noodzakelijk om als EZK en LNV goed, integer en ethisch verantwoord gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden van informatie, data en ICT, en om de aansluiting te houden op, en dienstbaar te zijn aan de digitaliserende samenleving.

Om dit te realiseren is binnen het cluster Functioneel Beheer & Regie het functioneel beheer domein Datamanagement ingericht. Dit domein houdt zich bezig met het operationeel- en tactisch beheer -vanuit de business- van het dataplatform. Op dit dataplatform (datawarehouse) zijn vier dataservices ontwikkeld, Business Intelligence/Dashboarding, dataleveringen, analytics en legacy. Dit domein bestaat uit een regisseur, een (externe) informatieanalist/functioneel beheerder en een functioneel beheerder.

Wij zoeken voor versterking van het team een functioneel beheerder die ook informatieanalist taken kan uitvoeren.

Informatieanalyse taken (50% van de werkzaamheden)

 • Functionele wensen en eisen in kaart brengen met de gebruikers en stakeholders voor de door de ICT leverancier te leveren software oplossing voor het DB Data Platform volgens Scrum methodologie.
 • Tijdens refinements bespreken user-stories met het scrum team.
 • Organiseren van workshops.
 • Zowel functionele als technische documentatie voorbereiden om de wens in kaart te brengen.
 • Coachen van interne collega's om betere user stories te kunnen schrijven.
 • Uitvoeren queries op data en opstellen data test sets.

Functioneel beheer taken (50% van de werkzaamheden)
Het in samenwerking met de collega functioneel beheerder uitvoeren van het operationeel beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het dataplatform en het projectmatig uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteiten.

Het betreft onder andere:

 • Incidentbeheer (het laten oplossen verstoringen infrastructuur dataplatform, verstoringen beschikbaarheid data op datamarts, rechten issues etc.).
 • Gebruikerscommunicatie (communicatie en afstemming over onderhoudswindows, status incidenten, service requests.
 • Beheer (gegevens) informatiesystemen, autorisatiebeheer, beheren data-eigenaarschap, beheren GLO’s, bewaken tijdsgeldigheid GLO’s, bewaken of maatregelen vanuit PIA’s zijn uitgevoerd, monitoring op juistheid data en dataverwerkingen.
 • Wijzigingsbeheer & Functionaliteitenbeheer (vastleggen wijzigingsverzoeken, vastleggen requirements en user stories, besluitvorming door juiste gremia laten uitvoeren, uitvoeren FAT, ondersteunen en regisseren van GAT, etc.).

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van LNV staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Duurzaam EZK en LNV
De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en LNV zijn duurzame organisaties. In het kader van ‘practice what you preach’ wordt het ingezette duurzaamheids- en innovatiebeleid voor Nederland ook intern zichtbaar. Binnen de organisaties zijn we ons op dit gebied bewust van ons gedrag en onze keuzes in zowel het primaire proces als de ondersteunende processen. We schromen dan ook niet om elkaar hierop aan te spreken. De Rijksoverheid heeft binnen de eigen bedrijfsvoering zelf de uitvoeringsplicht van vastgesteld beleid, bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, mobiliteit en klimaat en energie.
In de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering binnen EZK en LNV wordt samen met de shared service organisaties, het Rijksvastgoedbedrijf, de facilitaire dienstverlener en de ICT-dienstverlener, gewerkt aan het verder verduurzamen van de organisatie.

Directie Bedrijfsvoering (DB)
De Directie Bedrijfsvoering (DB) ondersteunt de EZK en LNV-medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel & organisatie, informatiemanagement, facilitair & huisvesting, beheer(sing) van formatie & budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. DB werkt voor EZK én LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt DB de leidraad ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. DB stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet DB zo efficiënt en transparant mogelijk. DB wil de medewerkers en de organisaties van EZK en LNV maximaal toerusten om de maatschappelijke opgaven van EZK en LNV ook echt te realiseren. De kernwaarden zijn hierbij 'betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lenny van Beek, Manager Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting

06-4813 2426

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-2963 6873

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior coördinator informatiebeveiliging

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd