Functioneel Beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 • Stand­plaats Zutphen
 • Contractduur Maximaal 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.824 - €3.990
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 11 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer Justid2021/061
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een gedreven functioneel beheerder die het een uitdaging vind om een bijdrage te leveren aan het beheer en de doorontwikkeling van een aantal systemen binnen het ministerie van J&V? Dan ben jij degene die we zoeken voor de functie van functioneel beheerder bij de afdeling archiveringsdienst van DAD. Als functioneel beheerder houd je je bezig met het dagelijkse beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling van de binnen de afdeling in beheer zijnde systemen (CDD+, DIM) en de daarachterliggende techniek. Naast beheer kun je deel uitmaken van een (Bus)DevOps team. Dit gebeurt in een agile context, wat betekent dat je naast je primaire taak op gebied van analyse, ontwerp en testen meedenkt op gebied van ontwikkeling. Als Functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het optimaal (conform de gebruikerseisen/ wensen en informatiebehoeften) functioneren van de informatiesystemen.

Concreet betekent dit dat je werkzaamheden onder andere kunnen bestaan uit:

 • Het dagelijks beheren van de genoemde systemen en applicaties en doorontwikkeling door het participeren in (Bus)DevOps teams als vertegenwoordiger van functioneel beheer;
 • Het fungeren namens de systeemeigenaar als aanspreekpunt voor gebruikers enerzijds en (interne en externe) leveranciers anderzijds;
 • Het deelnemen aan gebruikers overleggen, participeren in aansluittrajecten en in- en externe werkgroepen;
 • Het bewaken van de juistheid van de werking van de interfaces met andere informatiesystemen binnen en buiten Justid en het doen van voorstellen tot verbetering daarvan;
 • Het vanuit vakinhoudelijke expertise, namens de productgroep, deelnemen aan in-en externe werkgroepen, (aansluit)projecten, klant overleggen en systeem specifieke overleggen, waarnaast het:

                - Adviseren van ketenpartners bij aansluittrajecten met betrekking tot de gewenste                     functionaliteit;

                - Het beheren van autorisaties en opstellen van procedures, handleidingen en                               systeemspecificaties en het gevraagd en (on)gevraagd adviseren van de eigen                         leidinggevende over gewenste en noodzakelijke aanpassingen in werkprocessen                       en organisatie;

                - Het opstellen van rapportages, specifieke onderzoeksvragen en kwaliteitszorg.

 • Het volgen van ontwikkelingen in de werkomgeving (bijvoorbeeld de strafrechtketen en/of de Migratieketen) en het doen van voorstellen voor de implementatie in het betreffende systeem;
 • Het optreden als aanspreekpunt en coördineren van incidenten met prioriteit één;
 • Het signaleren van systeemverstoringen, initiëren van oplossingen en het bewaken van de voortgang en realisatie daarvan;
 • Het fungeren als tweedelijns vraagbaak en helpdesk voor gebruikers, zowel intern als extern;
 • Het initiëren en coördineren van IT&I acties m.b.t. de op de afdeling in beheer zijnde informatiesystemen.

Je legt verantwoording af aan de hiërarchisch leidinggevende over het bewaken van de goede werking van de functionaliteit van de systemen en het toetsen op kwaliteit/integriteit van de vastgestelde gegevens.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met:

          - Databases en database tools (Oracle, SQL en/of PL/SQL, Toad);
          - Agile werken (scrum);
          - Testprocedures/protocollen;
          - Projectmatig werken (bijvoorbeeld Prince II);
          - Procesmatig werken (BiSL, ITIL);
          - Het gebruik van geautomatiseerde systemen;
          - Coördinatie van operationele processen;
          - Functioneel beheer en analysemethoden.

 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Passieve beheersing van de Engelse taal.

Voor de CDD-voorzieningen geldt dat de voorziening wordt aangeboden aan de kerndepartementen en/of diverse rijksuitvoeringsinstanties. Daardoor heb je als functioneel beheerder te maken met een grote verscheidenheid van wetgeving en departementgebonden richtlijnen. Door deze verscheidenheid van diensten wordt je geconfronteerd met tegenstrijdige belangen. Van jou wordt verwacht je hier binnen je eigen taakverantwoordelijkheid goed mee om kunt gaan.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Analyseren;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Klantgericht;
 • Samenwerken;
 • Plannen en organiseren;
 • Voortgangscontrole;
 • Zelfontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.824 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Maximaal 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wij bieden een inspirerende werkomgeving, kandidaten met een "hands-on"mentaliteit zijn bij ons prima op hun plaats en er is volop ruimte voor professionele ontwikkeling.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • We beginnen met een arbeidsovereenkomst van een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt deze omgezet in onbepaalde tijd.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • In het kader van hybride werken is het mogelijk om vanuit huis of 1 van onze locaties te werken.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Justitiële Informatiedienst (Justid) draagt bij aan het verstrekken van een integer en integraal persoonsbeeld in de Veiligheid en Justitie keten. Dit wordt gerealiseerd door het ter beschikking stellen van een stelsel van basisvoorzieningen voor het uitwisselen en bewaren van documenten met bewijskracht. De generieke voorziening die daarbij wordt ingezet is het Centraal Digitaal Depot (CDD+), het e-depot van Veiligheid en Justitie.
CDD+ is een systeem voor het bewaren en uitwisselen van digitale dossiers en documenten en wordt gebruikt door verschillende overheidsinstanties o.a. DJI, IND en COA. Het DAD (Digitaliserings-en Archiveringsdienst) is verantwoordelijk voor dit CDD+ en de basisvoorzieningen die daarmee samenhangen. De afdeling zorgt ervoor dat organisaties op correcte wijze aansluiten. Daarnaast wordt zorg gedragen voor een adequate inrichting en uitvoering van alle aan het CDD+ gerelateerde beheer- en uitvoeringsprocessen.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt een integer en integraal persoonsbeeld duurzaam digitaal beschikbaar voor overheidsorganisaties in de strafrecht-, jeugd- en vreemdelingenketen.

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.
Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken zo'n 350 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer C. van Es

088-9989514

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Archivistisch beheer

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 15 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Junior/Senior) Full-Stack Software Developer

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Zutphen / Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd