• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 maart
 • Vacaturenummer GT 21-49
 • Plaatsingsdatum 3 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gezocht: functioneel beheerders die écht impact willen maken bij het Agentschap van de Generale Thesaurie in Den Haag. Waarom je voor ons moet kiezen? Dat vertellen je toekomstige collega’s jou graag:

 • “Als functioneel beheerder draag je bij aan de ontwikkeling van het Agentschap naar een expertisecentrum.”
 • “Dagelijks de front-, en backoffice helpen IT-problemen op te lossen is heel gaaf. Jij doet ertoe.”
 • “Interessante en uitdagende projecten om je in vast te bijten!”
 • “De werkzaamheden zijn afdelingsoverstijgend en divers. Je komt in contact met het gehele Agentschap!”
 • “Jouw impact op het ministerie van Financiën is groot: je werkt mee aan een veranderende, toonaangevende organisatie. En dat wordt gewaardeerd.”

Krijg je er nu al zin in? Lees dan snel verder. Bij het Agentschap werk je aan applicaties waar miljarden euro’s in omgaan. Dat zijn tal van netwerken en systemen die onmisbaar zijn bij het uitvoeren van het werk van het agentschap, zoals financiële transactie- en informatiesystemen van onze dealingroom. Jij verdiept je in bancaire processen waarvoor deze applicaties ondersteuning bieden. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze cruciale applicaties zijn bij jou in vertrouwde handen. Een uitdaging, want er is een grote diversiteit aan applicaties en de complexiteit is hoog.

Qua taken en verantwoordelijkheden lijkt het Agentschap veel op een financiële instelling. We hebben de ambitie om onze positie als expertisecentrum verder te verstevigen. Deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen staan daarbij voorop. We zijn volop bezig om een veranderagenda uit te voeren. ‘Changing the business’ noemen we dat. Vanzelfsprekend heeft dit ook gevolgen voor de applicaties en systemen die we zelf in onderhoud en beheer hebben. En daarom heten we graag drie nieuwe functioneel beheerders welkom. Je wordt onderdeel van de Functioneel Beheer Unit van onze afdeling Controlling, Accounting en Rapportage. In dit team werken zes functioneel beheerders dagelijks aan running en changing the business.

Als functioneel beheerder leg je de basis voor een optimale informatievoorziening en vervul je een spilfunctie. Jij implementeert en realiseert ICT-oplossingen in onze systemen die voldoen aan de behoefte van onze collega’s (de gebruikers die bij het Agentschap werken). Bovendien geef je gevraagd en ongevraagd advies aan gebruikers en het management. Verder vorm je de schakel tussen de gebruikers en aanbieders van ICT-producten en -diensten. Deze aanbieders zijn bijvoorbeeld externe softwareleveranciers.

Je bent in eerste instantie met name bezig met ‘running the business’. Dat betekent dat jij zorgt dat applicaties functioneren zoals bedoeld en dat jij het testen van de juiste werking begeleidt. Saai? Zeker niet! De processen van het Agentschap vragen om systemen die goed, soepel en betrouwbaar zijn en op het juiste moment zorgen voor de optimale en veilige informatievoorziening. Dat vraagt van jou als functioneel beheerder om excellent beheer en onderhoud van de systemen die die processen ondersteunen. Daarnaast werk je samen met technisch beheerders van ons ministerie en een externe leverancier. Je vangt pieken in werkzaamheden flexibel op en voert soms buiten kantoortijd een wijziging van het systeem door.

Je komt terecht in een uitdagende beheeromgeving die volop in beweging is. Eén ding is zeker: er is genoeg te doen en je hoeft je bij ons geen seconde te vervelen. Naarmate je ons beter leert kennen raak je meer betrokken in complexe vraagstukken en ga je ook meewerken aan projecten. Denk daarbij aan verbeterprojecten, projecten om te voldoen aan nieuwe regelgeving of projecten rondom marktstandaarden op het gebied van informatiebeveiliging. Dat biedt jou veel kansen en mogelijkheden om je te ontwikkelen. Het is aan jou om deze kansen te pakken.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten en het toezicht daarop, en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de advisering over buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekeren we financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorzien we in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld. De Generale Thesaurie, die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder (thésaurier) telt 220 medewerkers, verdeeld over 4 directies:

 • Financiële Markten
 • Financieringen
 • Buitenlandse Financiële Betrekkingen
 • het Agentschap

Het Agentschap
Bij het Agentschap werken circa zestig financiële deskundigen. Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Daarnaast adviseren we rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijk manier, met het oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert erin om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen in steeds toenemende mate gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij we tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal onderkennen. Om te streven naar een toekomst waarin het Agentschap een expertisecentrum is waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, zijn we volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambities te bereiken. Leidend daarbij zijn voor het Agentschap onze eigen waarden: samen, divers, deskundig en innovatief. De organisatorische inrichting van het Agentschap is vergelijkbaar met die van een financiële instelling waarin front- en backoffice, functioneel beheer, risk, beleid en control intensief samenwerken.

Afdeling Beleid en Risicomanagement
Bij de afdeling Beleid en Risicomanagement (BRS) worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook verzorgt BRS alle externe publicaties van het Agentschap en is de juridische functie van het Agentschap er belegd.

Afdeling Cashmanagement en Kapitaalmarktoperaties
De afdeling Cashmanagement en Kapitaalmarktoperaties is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten. Een team van accountmanagers is het aanspreekpunt voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid.

Afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer
De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice. Denk daarbij aan het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporteren over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren behoren tot de taken van SSB.

Afdeling Controlling, Accounting en Rapportage
De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor de IT-gerelateerde aangelegenheden van het Agentschap. Dit betekent dat we het functioneel beheer en de gebruikersondersteuning verzorgen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het oplossen van ICT-gerelateerde problemen en/of het coördineren daarvan. Het deelnemen aan projecten volgt daar logischerwijs uit, net als het toekennen van autorisaties aan gebruikers, het inrichten van applicaties en het adviseren over ICT-zaken.

Naast deze operationele IT-issues zijn we verantwoordelijk voor het informatiemanagement, systeemeigenaarschap, businessconsultancy, de architectuur, privacy en requirementmanagement.

Wat nog meer tot het takenpakket van CAR behoort? De planning-en-controlcyclus, de financiële administratie en boekhouding, de begroting en verantwoording voor zowel de staatsschuld als het schatkistbankieren, het opstellen van managementinformatie, het beheer van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), het operationeel risicomanagement, en de programmering van beleidsevaluaties en kosten-batenanalyses.

De afdeling CAR werkt in een omgeving waarbij de focus ligt op de verdere automatisering van processen, een onderdeel waarin het Agentschap nadrukkelijk investeert.

Functioneel Beheer Unit
De Functioneel Beheer Unit speelt een belangrijke rol in (toekomstige) ontwikkelingen bij het Agentschap. Om deze rol invulling te geven, veranderen we werkwijzen, bijvoorbeeld door het toepassen van scaled agile. En professionaliseren we procedures voor informatiemanagement. Daarbij ontwikkelen en onderhouden we een functionele ICT-architectuur.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bernd Klein Schiphorst, hoofd afdeling Controlling, Accounting en Rapportage

06-50158662

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laila el Farissi, HR adviseur

06-21000824

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) analist midoffice staatsschuld- en schatkistbeheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) wetgevingsjurist financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd