Functioneel (applicatie)beheerder SAP Finance & Inkoop

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 22 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer SZW-541
 • Plaatsingsdatum 28 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Alle geldstromen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport komen bij elkaar in het Financieel Dienstencentrum (FDC) in Den Haag.

Binnen het FDC verzorgen we als cluster Beheer het functioneel (applicatie)beheer van het SAP S/4HANA-systeem. We voeren bovendien de regie op het technisch (applicatie)beheer dat is ondergebracht bij SSC-ICT. We zijn een divers en flexibel team waar het voor 15 collega’s en drie externe senior SAP-consultants prettig werken is. Binnen ons team krijg je volop ruimte om jouw vakkennis én het financieel administratiesysteem up to date te houden of door te ontwikkelen.

Wat ga je doen in deze functie? De werkzaamheden bestaan vooral uit:

 • Het functioneel (applicatie)beheer van het SAP S/4HANA systeem dat met name gericht is op de Finance, PSM-FM en MM modules.
 • Je adviseert klanten en stelt binnen het agile ontwikkelteam functioneel ontwerpen op.
 • Je implementeert beveiligingsmaatregelen, zoals functiescheiding en risicoanalyse van het SAP S/4HANA-systeem.
 • Vanuit het agile ontwikkelteam voer je functionele wijzigingen door aan de hand van Jira tickets.
 • Je begeleidt deelnemers en gebruikers bij het testen van opgeleverde functionaliteiten, waarbij je gebruikers adviseert over de acceptatie van opleveringen.
 • Je ondersteunt gebruikers tweedelijns en schakelt zo nodig derden in.
 • Je stuurt het technisch applicatiebeheer functioneel aan.
 • Je legt issues vast in de SAP supportportal en ondersteunt leveranciers bij onderzoek op afstand (voertaal: Engels).
 • Je fungeert als achtervang voor de autorisatiebeheerder in SAP S/4HANA, SAP Business Objects en GRC Access Control.

Bovendien adviseer je op het gebied van complexe, multidisciplinaire projecten, zodat deze aansluiten op de bestaande rijksbrede functionaliteit van de infrastructuur. Hiervoor:

 • Analyseer en beoordeel je ontwikkelingen, nieuwe methoden en technieken en adviseer je deelnemers of gebruikers hierover.
 • Beoordeel je nieuw ontwikkelde systemen op consistentie en het voldoen aan gestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden aan de betreffende functionele architectuur;

Wat vragen we? Als functioneel beheerder beweeg je je soepel tussen de gebruikers, de softwareleveranciers en technisch beheerders. Jij weet wat technisch wel en niet mogelijk is met onze applicaties. Daarnaast zorg je met onze klanten voor de instandhouding en verbetering van onze systemen. Verder vragen we het volgende:

 • Je hebt een hands-on-mentaliteit, beschikt over een goed doorzettingsvermogen en werkt gestructureerd en pragmatisch. Issues los je voornamelijk zelf op of je weet hoe je dit met de leveranciers voor elkaar krijgt.
 • Je hebt een flexibele en actieve instelling: je kunt schakelen tussen reguliere werkzaamheden, zoals monitoring en vastlegging, en een incident dat onverwachts binnenkomt. Je denkt mee en helpt ongevraagd collega's waar nodig.
 • Je bent klant- en oplossingsgericht: onze ICT staat in dienst van de klanten. Als de ICT-problemen niet direct verholpen kan worden, denk je mee over een goede workaround. User experience heeft je sterke focus.
 • Je bent communicatief en analytisch sterk: je weet bij een melding uit te zoeken wat daadwerkelijk het probleem is. Vervolgens kun je de oplossing zowel mondeling als schriftelijk helder overbrengen in de taal van de gebruiker en die van de ICT-leverancier. Je beschikt daarbij over de nodige overtuigingskracht in het overleg met collega's en klanten.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als Financieel Dienstencentrum (FDC) maken we deel uit van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU), dé dienstverleningsdirectie van SZW. Het FDC is bovenal een samenwerkingsverband voor vijf departementen. In deze directie werken we met collega-afdelingen voor diverse ministeries. DSU ontwikkelt zich als professionele, innovatieve en efficiënte dienstverlener, die flexibel inspeelt op wensen, prioriteiten en nieuwe ontwikkelingen bij opdrachtgevers.

Binnen DSU verzorgt het Financieel Dienstencentrum met ruim 100 medewerkers de financiële administratie voor de kerndepartementen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast verzorgen wij ook het functionele en applicatiebeheer voor de systemen waar we gebruik van maken, zoals SAP.

Het FDC bestaat uit vier clusters (Betalen, Concernadministratie en Bekostiging, subsidies en vorderingen en Beheer) en een staf.

Als FDC zorgen we voor goede dienstverlening voor onze klanten, maar we hechten ook veel waarde aan een prettig werkklimaat en (persoonlijke) ontwikkeling van de FDC-collega's. We scoren dan ook goed in de medewerkers tevredenheidonderzoeken. Er is een aparte commissie voor communicatie en cultuur die een aantal keer per jaar leuke en interessante dingen organiseert, we hebben regelmatig opleidingsplekken voor stagiaires en geven invulling aan het banenplan.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart van der Klaauw

06-21160419

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Sturing, Verantwoording en Control

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatiemanager

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator duurzaamheid / (strategisch) adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)