Forensisch psychiater (schaal 14 aangevuld met AMS toelage €1.980,67 )

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18 - 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2021
 • Plaatsingsdatum 2 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) verricht objectief forensisch gedragskundig onderzoek. Dat doen we onder andere voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Jij behandelt, als een van onze psychiaters, mensen in detentie en/of in vreemdelingenbewaring. Zo draag je bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen.


Jouw psychiatrische werkzaamheden bestaan uit het behandelen van gedetineerden, het geven van advies aan de officier van justitie of rechter-commissaris over de verdachte bij de voorgeleiding of het opstellen van rapportages voor de rechtbank in strafzaken. Als psychiater bij het NIFP doe jij maatschappelijk relevant werk dat soms – bijvoorbeeld in het geval van mediagevoelige zaken – onder een vergrootglas ligt.


Wie je ook behandelt, jouw doel is keer op keer om die persoon weer veilig terug te laten keren in de maatschappij. Het moment waarop jij voor het eerst met je patiënt in aanraking komt verschilt. Soms wordt jouw expertise al gevraagd bij de voorgeleiding. Jij adviseert of deze persoon in een huis van bewaring geplaatst kan worden of dat een opname in het penitentiair psychiatrisch centrum of een andere instelling met extra zorg gewenst is. Als psychiater zorg je ervoor dat de diagnose, indicatiestelling en risico-inschatting die beantwoorden aan de normen van de beroepsgroep. Ook stel je uitvoerbare zorg- en behandelplannen op volgens deze normen.


Je hebt een regierol in het effectief coördineren van de benodigde zorg. Dit stem je af met andere disciplines en zorgverleners, zo nodig vanuit een gemeenschappelijk behandelplan.


Doorverwijzing, toegeleiding en overdracht naar zorg elders zet je op tijd in gang. Ook bouw en onderhoud je een netwerk in de (regionale) keten, samenwerkingsverbanden en voorzieningen. En je stelt zorgvuldig (pro-justitia)rapportages op en weet deze adequaat te verantwoorden richting de rechtbank. Heb je nog niet de vereiste papieren om pro-justitiarapportages op te maken? Dan bieden wij jou de kans om op onze kosten en onder werktijd de opleiding te volgen.

Functie-eisen

• Je hebt wo-niveau en staat als arts ingeschreven in het specialistenregister, met psychiatrie als specialisme.
• Je hebt affiniteit met werken in een forensische setting.
• Je hebt interesse in forensische psychiatrie en state-of-the-artbehandelmethoden, meervoudige complexe problematiek, psychofarmaca, juridische aspecten van vrijheidsbeneming en risicotaxatie.
• Je kunt goed omgaan met de doelgroep.
• Je eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding voldoen aan de standaarden van de beroepsgroep.
• Je bent integer, flexibel en beschikt over inlevingsvermogen.
• Je bent sterk in analyseren, oordeelsvorming en kunt goed samenwerken.
• Je hebt overtuigingskracht en bent in staat jezelf te ontwikkelen.

Een NRGD registratie is een pre.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 18
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een maandelijkse toelage voor medisch specialisten van € 2.345,48 en een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Door het flexibel in kunnen vullen van de uren, kunnen er meerdere fte beschikbaar zijn.

De salarisschaal is schaal 14 (min. € 4703,00 en max. € 6908,00) welke aangevuld wordt met een AMS toelage (€ 1.980,67).

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een centrum van expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg in detentie. Het instituut bemiddelt tussen forensisch gedragskundigen, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. De gedragskundigen onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken.


Verder biedt het NIFP psychiatrische behandeling aan mensen in detentie. Ook ontwikkelen we kaders voor de psychische zorgverlening aan gedetineerden. Als meer zorg nodig is dan in een reguliere penitentiaire inrichting geboden kan worden, dan verzorgt het NIFP de indicatiestelling voor een klinische zorgsetting.


In familierechtelijke context bemiddelt het NIFP in opdracht van de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming of gecertificeerde instellingen in persoonlijkheidsonderzoeken van freelance rapporteurs. Deze onderzoeken richten zich voornamelijk op de vraag of pathologie bij ouders of kinderen een maatregel van kinderbescherming vergt. In geval van echtscheiding beantwoorden wij vragen over omgang en gezag.


Werken bij het NIFP betekent werken aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van psychiatrische zorg en behandeling in een justitieel kader en daarmee een veiligere samenleving. Samenwerking met ketenpartners en (internationale) wetenschappelijke instanties is daarbij essentieel.


Ambulante dienst Zuid-Holland
Vanuit een ambulante dienst indiceren wij voor klinische zorg. Er zijn vijf ambulante locaties die ieder hun eigen werkgebied hebben, verdeeld in de regio’s Zuid-, Midden- en Noordoost-Nederland en Noord- en Zuid-Holland. Jij gaat aan de slag bij de ambulante dienst Zuid-Holland. Binnen deze dienst werk je samen met collega-psychiaters, psychologen, juristen, indicatiestellers en administratief medewerkers.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw R. Sevinga, manager zorg en rapportage

08807 10360

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ambulant psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Directeur zorg en behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)