Fiscalist Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Belastingdienst

 • Stand­plaats Eindhoven
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 10 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 1138743
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Als ik een ANBI-status van een instelling beoordeel, verdiep ik me écht in een toezichtsignaal. Ik overleg dan regelmatig met de instelling, en met collega’s van inkomensheffing, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting. Dit maakt mijn werk heel divers en boeiend.” Rob van Kaam, behandelfunctionaris ANBI-expertisecentrum bij de Belastingdienst.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status leidt tot fiscale voordelen voor de instelling en de donateurs van deze instelling. Organisaties die deze status hebben zijn bijvoorbeeld goede doelen zoals het KWF of Artsen Zonder Grenzen, kerkelijke instellingen en musea maar ook grote vermogensfondsen waarbij de rendementen algemeen nuttig besteed worden. Op dit moment zijn er ruim 43.000 ANBI’s. Voor het begrip algemeen nut heeft de wetgever een 'open norm' gesteld. Hierdoor is iedere casus anders wat jouw werk afwisselend en uitdagend maakt. Het toezicht op ANBI wordt uitgevoerd in een landelijke special van MKB die haar taken uitvoert vanuit kantoor Eindhoven.

ANBI's liggen maatschappelijk en politiek gevoelig. Regelmatig verschijnen er artikelen in de krant of op websites waarin de ANBI-status van een instelling ter discussie wordt gesteld. Dit kan tot kamervragen leiden. Binnen het ANBI-team wordt daarom regelmatig onderling afgestemd om eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen en waar nodig wordt het ministerie geïnformeerd. Door de brede publieke en politieke belangstelling voor ANBI's is het belangrijk dat je weet wat er speelt in de maatschappij en op welke manier dat relevant is voor de uitvoering van jouw werk.

Als fiscalist ANBI controleer je in diverse werkprocessen de ANBI-status van instellingen. De ANBI-criteria zijn zowel formeel als materieel van aard. Een belangrijk materieel criterium is dat de instelling een algemeen nuttig doel beoogt wat blijkt uit haar statuten én haar feitelijke werkzaamheden. Daarnaast moet het algemeen nut ook daadwerkelijk gediend worden door de feitelijke werkzaamheden. Dit moet blijken uit de financiële rapportage van de ANBI. Je kunt ingezet worden op diverse werkprocessen zoals complexe aanvragen ANBI-beschikking, vooroverleg, bezwaren, beroepsprocedures en interne signalen van toezicht. Als fiscalist ANBI je aan de meest complexe posten met grote financiële belangen. Je hebt vaak te maken met gespecialiseerde adviseurs van accountantskantoren en advocaten in beroepsprocedures.

Binnen de Belastingdienst werk je samen met controlemedewerkers van de directie MKB en klantcoördinatoren van de directie Grote Ondernemingen. In een aantal casussen wordt samengewerkt met collega's van het Financieel Expertise Centrum en de Coördinatiegroep Constructiebestrijding.

Tot jouw takenpakket kan ook het begeleiden van medewerkers van het ANBI-team (vaktechnisch aanspreekpunt/VTA) behoren. Deze begeleiding wordt in nauwe samenwerking met de specialistisch adviseur ANBI opgepakt. De specialistisch adviseur fungeert als tussenschakel tussen het ANBI-team enerzijds en de LAVACO (landelijk vaktechnisch coördinator) en het ministerie anderzijds. Doelstelling van deze samenwerking is een steeds duidelijkere vaktechnische lijn voor de medewerkers van het ANBI-team.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Rob? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Rob van Kaam, behandelfunctionaris via 06 - 54 24 64 93, Peter Jansen, fiscalist ANBI via 06 -52 77 55 59 of Annemarijn Obbema, teamleider, 06 - 54 97 48 98.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een wo-masterdiploma fiscaal recht, fiscale economie of een andere relevante richting.
 • Je hebt ruime ervaring met de wet- en regelgeving rondom ANBI’s.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het begeleiden van medewerkers.
 • Je hebt bij voorkeur boekhoudkundige kennis.

Jouw competenties?

 • initiatief
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • besluitvaardigheid
 • omgevingsbewustzijn

Herken jij jezelf ook hierin?
Dankzij je uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden ben je een gelijkwaardige en representatieve gesprekspartner. Je staat stevig in je schoenen en laat je niet snel uit het veld slaan. Tegelijkertijd ben je flexibel, toon je initiatief en beschik je over veel inlevingsvermogen. Door je passie voor het vak ben je altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de fiscale wet- en regelgeving. Uiteraard heb je daarbij ook oog voor (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Eerst wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 17 maart 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemarijn Obbema, Teamleider

06-54974898

Peter Jansen, Fiscalist ANBI

06-52775559

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, Adviseur Werving & Selectie

06-25473889

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscaal specialist stichtingen en verenigingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 25 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal medewerker inkomensheffing

Belastingdienst
 • Stand­plaats Enschede / Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 17 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controlemedewerker (hbo) Multidisciplinair Interventie Team

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd